Sự Cố Giám Sát 023-27


đánh giá: 0+x

SCP liên quan: SCP-023

Đối tượng liên quan: Tiến sĩ. ████, [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Ngày: ██/██/██

Địa điểm: Khu-██

Mô tả: Chuỗi thời gian các sự kiện:

00:00:10 – Một cặp nhãn cầu bằng thủy tinh được đưa vào hốc mắt của SCP-023 bởi hai nhân viên cấp D.

00:00:15 – Cặp mắt thủy tinh ánh màu đỏ cam, tương tự như màu mắt của SCP-023 trước khi bị loại bỏ.

00:03:13 – Thủy tinh nóng bắt đầu chảy ra từ hốc mắt của SCP-023.

00:05:54 – [DỮ LIỆU BỊ XÓA] xuất hiện trên tất cả các ống kính, cửa sổ, gương, màn hình, và bề mặt kính tại Khu ██.

00:06:12 – Lệnh sơ tán Khu-███ được ban hành.

06:54:07 – Mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời. Nhân viên Class-D đến để kiểm tra khu vực xung xung quanh SCP-023. [DỮ LIỆU BỊ XÓA] đã biến mất. Dấu vết duy nhất của SCP-023 còn sót lại là một vệt cháy trên sàn nhà xung quanh một đống thủy tinh đủ màu.


Ghi chép Cá nhân của: Tiến sĩ. ████

Ngày: ██/██/████

Đó là lỗi của tôi. Chính tôi đã hại chết nhóm nghiên cứu của mình, và có thể là cả phần còn lại của cơ sở. Tất cả những việc còn lại bây giờ là phải tiếp tục cố gắng. Chúng ta phải ngăn chặn SCP-023.

Ghi chú:vào ngày ██/██/████, một năm sau Sự cố 023-27, ███ nhân viên đã được chôn cất tại một ngôi mộ tập thể không rõ vị trí ở bên ngoài khu ██.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License