Đề xuất của S Andrew Swann


đánh giá: +12+x

Mã vật thể: SCP-001

Phân loại: Keter

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện tại không có biện pháp nào để quản thúc SCP-001 mà không tiềm ẩn nguy cơ xảy ra Viễn cảnh ZK-Hiện Thực Sụp Đổ và sau đó là sự hủy diệt của vũ trụ. (Xem: Quy trình Quản thúc ZK-001-Alpha) Các thủ tục hiện tại được giới hạn về việc kìm hãm tuyệt đối thông tin liên quan đến SCP-001. Không có dữ liệu nào liên quan đến bản chất hoặc mô tả về SCP-001 được phép cung cấp cho bất kỳ nhân viên nào ngoại trừ thành viên cấp cao nhất của Hội đồng O5 (Hiện tại là O5-█). Tất cả dữ liệu thu thập được liên quan đến SCP-001 sẽ được lưu trữ dưới dạng mã hoá thông qua [ĐÃ GIẤU], với khóa giải mã được chia thành ba phần. Mỗi thành viên của Hội đồng O5 sẽ ghi nhớ một phần ba, và chỉ một phần ba duy nhất của khóa giải mã. Dữ liệu sẽ chỉ được giải mã bằng một đầu máy được cách ly khỏi mạng lưới và chỉ được đọc bởi thành viên cao cấp nhất của Bộ phận O5, và chỉ sau khi được đồng ý bởi toàn Hội đồng O5.

Việc rò rỉ dữ liệu về SCP-001, qua hành động gián điệp, rò rỉ qua thần giao cách cảm, nghiên cứu hoặc [ĐÃ GIẤU] phải được ngăn chặn bằng bất kỳ và tất cả các biện pháp có sẵn của Tổ chức. Thành viên cao cấp của Hội đồng O5, người duy nhất có quyền có kiến ​​thức về SCP-001, là người quyết định cuối cùng về việc ngăn chặn.

Nhân viên của Tổ chức từ cấp 2 trở lên vô tình khám phá dữ liệu về SCP-001 trong quá trình làm việc thường ngày có thể được cấp Thuốc lú loại A sau khi được chất vấn thay vì bị thủ tiêu. Việc này phải được O5 phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể.

Mô tả: [DỮ LIỆU ĐÃ XÓA]

Phụ lục: Bản ghi Quản thúc 001-Alpha

Ngày: 01/12/19██

Sự cố: Tài liệu xuất hiện trên trang web [ĐÃ GIẤU] máy chủ bị thu hồi và tác giả đã được xác nhận là [ĐÃ GIẤU]. Vụ nổ gây ra đã được ngụy trang là do rò rỉ gas. Giám sát đã không cho thấy bất kỳ sự truyền phát thêm các tài liệu.

Ngày: 03/31/19██

Sự cố: Kịch bản nghi là có chứa thông tin liên quan đã được chọn bởi Tập đoàn phim ██████ ████. Tác giả viết kịch bản gốc [ĐÃ GIẤU] đặc vụ đã thay thế thành công kịch bản bằng một bản viết lại mà không có [ĐÃ GIẤU]. Phim được sản xuất với tên ███ ██████ và thu về 27 triệu $ vào cuối tuần khai mạc.

Ngày: 06/19/19██

Sự cố: Dàn ý tiểu thuyết mô tả [ĐÃ GIẤU] đã gửi tới [ĐÃ GIẤU] bởi tác giả bán chạy █████ ████. Nỗ lực để thủ tiêu tác giả không thành công, dẫn đến sự cố nhập viện nghiêm trọng. O5 cho phép sử dụng thuốc lú Cấp A để ngăn ngừa sự chú ý tới vụ việc. Dàn ý đã được phục hồi và tiêu huỷ.

N█ày: o5/2█/20█z

SựC█: NhÀ KhOA hỌc T█chứ█%20tÌmRa

Phụ lục: Quy trình Quản thúc Khẩn cấp ZK-001-Alpha O5 Chỉ Đọc

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License