SCP-001

NHỮNG TÀI LIỆU SAU ĐÂY ĐƯỢC XẾP LOẠI


TỐI MẬT

THEO LỆNH CỦA QUẢN TRỊ


LƯU Ý 001-Alpha: Để đề phòng thông tin về SCP-001 bị rò rỉ, một vài/không có tài liệu SCP-001 đã được làm giả cùng với tài liệu/các tài liệu SCP-001 thực. Mọi tài liệu về SCP-001, kể cả tài liệu/các tài liệu giả, được bảo vệ bởi một tác nhân thông tin được thiết kế để gây ngừng tim nhân sự không có thẩm quyền có ý định xâm nhập vào tài liệu. Tiết lộ bản chất/các bản chất thực sự của SCP-001 cho quần chúng là tội tử hình, ngoại trừ trường hợp bắt buộc ████-███-██████.CẢNH BÁO:


NHÂN SỰ KHÔNG CÓ THẨM QUYỀN TRUY CẬP TÀI LIỆU NÀY SẼ NGAY LẬP TỨC BỊ TIÊU DIỆT BỞI TÁC NHÂN THÔNG TIN BERRYMAN-LANGFORD. KÉO XUỐNG MÀ KHÔNG CÓ CÁC CÔNG CỤ BẢO VỆ KHỎI CÁC TÁC NHÂN THÔNG TIN PHÙ HỢP SẼ GÂY TRỤY TIM NGAY LẬP TỨC VÀ DẪN ĐẾN CÁI CHẾT.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO.


fractal-mka.jpeg

TÁC NHÂN THÔNG TIN ĐÃ KÍCH HOẠT

XÁC NHẬN NGƯỜI TRUY CẬP CÒN SỰ SỐNG

GỠ BỎ CÁC RÀO CHẮN BẢO MẬT

Xin chào, nhân sự có thẩm quyền. Vui lòng chọn tài liệu mong muốn.


MẬT DANH: Jonathan Ball - Tệp Giấy

MẬT DANH: Dr. Gears - Nguyên Mẫu

MẬT DANH: Dr. Clef - Người Gác Cổng

MẬT DANH: qntm - Ổ Khóa

MẬT DANH: Bright - Nhà Máy

MẬT DANH: Dr. Mann - Con Đường Xoắn Ốc

MẬT DANH: Dr. Mackenzie - Nghĩa Vụ

MẬT DANH: S. Andrew Swann - Cơ Sở Dữ Liệu

MẬT DANH: Scantron - Tổ Chức

MẬT DANH: Djoric/Dmatix - Ba Mươi Sáu

MẬT DANH: djkaktus/TwistedGears - Vòng Lặp

MẬT DANH: Kate McTiriss - Bản Ghi

MẬT DANH: Kalinin - Quá Khứ và Tương Lai

MẬT DANH: Wrong - Sự Đồng Thuận

MẬT DANH: S. D. Locke - Khi Ngày Tàn

MẬT DANH: Spike Brennan - Điểm Mù Của Chúa

MẬT DANH: WJS - Sự Bình Thường

MẬT DANH: BILLITH - Cả Thế Giới

MẬT DANH: Tanhony - Thần Chết

MẬT DANH: Lily - Thế Giới Đã Trở Nên Tươi Đẹp

MẬT DANH: Tufto - Xích Vương

MẬT DANH: Jim North - Thợ Đồ Chơi Giản Dị

MẬT DANH: weizhong|thedeadlymoose|Drewbear|Dexanote - Dự Án Palisade

MẬT DANH: I.H. Pickman - Câu Chuyện Của Đời Bạn

MẬT DANH: The Great Hippo (feat. Peppersghost) - Một Cậu Bé Ngoan

MẬT DANH: Captain Kirby - O5-13

MẬT DANH: Pedantique - Lưỡi Câu

MẬT DANH: not_a_seagull - Bầu Trời Phía Trên Hải Cảng

MẬT DANH: Meta Ike - Giải Pháp

MẬT DANH: Noir Box - Tam Vị Tindalos

MẬT DANH: Tanhony II - Hắc Nguyệt

MẬT DANH: - Âm Mưu

MẬT DANH: Arbelict - Ngươi Là Dị Thể, Khối U của Thế Giới

MẬT DANH: McDoctorate - Giữ Chỗ

MẬT DANH: ROUNDERHOUSE - MEMENTO MORI

MẬT DANH: Dr. Eates - Bài Kiểm Tra Tính Cách

sdl-ihp-001.gif - Nghĩa Vụ Keter

MẬT DANH: Pickman/Blank - The Frontispiece

MẬT DANH: Đề Xuất Vàng của ROUNDERHOUSE - AMONI-RAM

hub
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License