Đề Xuất của The Great Hippo (feat. PeppersGhost)


đánh giá: +12+x
padlock.png

GHI CHÚ: TÀI LIỆU SAU CHỈ DÀNH CHO VIỆC THAM KHẢO LỊCH SỬ

Tài liệu này đã được khoá và cất giữ. Thông tin lưu trữ bên trong có thể không chính xác hoặc không phản ánh những dữ liệu gần đây nhất.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa tệp này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về trạng thái của tệp, vui lòng liên hệ với Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Bảo mật Thông tin (Records and Information Security Administration) (RAISA) hoặc gửi email cho quản trị viên máy chủ IntSCPFN của bạn.

— Maria Jones, Giám đốc RAISA


Mã vật thể: SCP-001-EX Cấp 0/001
Phân loại: Explained Không bảo mật

erzatz.png

Động cơ máy tính ERZATZ Mẫu AK9 (khoảng 1956).


Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-001 hiện đang được giữ trong buồng quản thúc được chứng nhận TEMPEST1 tại Điểm-5. Ít nhất bốn kĩ thuật viên của IntSCPFN2 sẽ có mặt tại chỗ để hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện bảo trì hàng ngày trên tất cả các thành phần truyền dẫn không dây được kết nối với SCP-001.

Các báo cáo dự đoán về hiện tượng dị thường do SCP-001 tạo ra sẽ được chuyển đến RAISA để phân tích và xem xét. Một cán bộ RAISA Cấp 4 sẽ được chỉ định cho mỗi báo cáo; viên chức này phải chịu trách nhiệm đánh giá mối đe dọa tức thời do sự bất thường được dự đoán đưa ra, tạo ra một câu chuyện đáng tin cậy để giải thích cho phát hiện của Tổ chức và chỉ định Giám đốc quản lý3 để điều tra, đưa ra và thực hiện chiến lược ngăn chặn. Tất cả các quy trình quản thúc do SCP-001 đề xuất hoặc tạo ra phải nhận được sự chấp thuận của đa số hội đồng O5.

Mô tả: SCP-001 là máy tính ERZATZ Mẫu AK94 được xây dựng bởi Tổ Chức vào năm 1955. Nó được xây dựng để cung cấp các phân tích dự đoán về vị trí và đặc tính của các hiện tượng dị thường chưa được phát hiện. Nó hoàn thành điều này thông qua việc sử dụng perceptron nhiều lớp5 dựa trên tập dữ liệu thử nghiệm bắt nguồn từ vị trí và thuộc tính của các hiện tượng dị thường trước đó. Ứng dụng perceptron nhiều lớp này như một mô hình dự đoán hiệu quả chỉ có thể thực hiện được nhờ một thuật toán lan truyền ngược nâng cao được phát triển bởi một số cựu nhân viên của Phòng Thí Nghiệm Prometheus (được Phòng phân tích của Tổ chức mua lại vào năm 1951).

Vào năm 1959, người ta đưa ra giả thuyết rằng SCP-001 có thể được sử dụng để hỗ trợ tăng cường các quy trình quản thúc đối với các dị thể loại Euclid và Keter thông qua việc tạo ra văn bản tiên đoán. SCP-001 đã được thử nghiệm với một tập dữ liệu chứa các bản nháp cho hàng nghìn quy trình quản thúc (cả lần lặp trước đó và lần lặp hiện tại), được đánh giá dựa trên hiệu suất của chúng (đặc biệt là chúng hoạt động tốt như thế nào so với các quy trình trước đó). Khi được thông qua, các sửa đổi đối với quy trình quản thúc do SCP-001 "đề xuất" liên tục làm giảm tỷ lệ vi phạm quản thúc không chỉ đối với các dị thể mà chúng áp dụng mà còn đối với nhiều dị thể không liên quan. Trong nhiều trường hợp, những sửa đổi này cũng dẫn đến việc chấm dứt hiện tượng dị thường.

Phụ lục 001.1: Tài liệu

315D27

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
quy trình quản thúc SCP-1773

RA:
"Mỗi tuần một lần, bụi có thể được đặt ở giữa chúng để góp phần làm hành lang đẹp hơn".

ĐỀ XUẤT:
"Sửa đổi quy trình quản thúc SCP-1773 bao gồm việc đặt mười gam bụi vào thùng chứa của nó hai tuần một lần." (O5-01)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-01 O5-02 O5-03
O5-04 O5-13
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Không có thay đổi nào được ghi nhận trong hành vi hoặc đặc tính của SCP-1773. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu làm việc với SCP-1384 đã báo cáo rằng nó đã lùi ba bước vào 3:22 chiều ngày 15 tháng 2 (thời điểm tài liệu về SCP-1773 được cập nhật).

111H43

__TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ __

VÀO:
Quy trình quản thúc SCP-3034.

RA:
"Không ai có vóc dáng nhỏ bé và là trẻ em sẽ được cấp phép an ninh cấp một bất kể sự rõ ràng về quản lý yếu kém của tổ chức."

ĐỀ XUẤT:
"Sửa đổi quy trình quản thúc của SCP-3034 để cấm trẻ em xuất hiện tại điểm." (O5-04)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-04 O5-02 O5-01
O5-05 O5-03
O5-06 O5-13
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Không có ghi chú.

672C91

__ TÓM TẮT ĐỂ XUẤT ERZATZ __

VÀO:
Không.

RA:
"Điểm-13 sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó trên hành tinh, bao gồm những người đàn ông trắng bị thu hút bởi những tấm bia trống và tiếng súng vang lên trong máu của chính họ."

ĐỂ XUẤT:
Do không có bằng chứng về việc Điểm-13 từng được Tổ Chức xây dựng, nên Hội đồng O5 không thể suy ra bất kỳ hành động được đề xuất nào từ kết quả này.
TRẠNG THÁI
TỪ CHỐI

GHI CHÚ:
Năm ngày sau khi đề xuất này được thông qua, SCP-1730 được ghi nhận.

954E36

TÓM TẮT ĐỀ XUẤTERZATZ

VÀO:
Quy trình quản thúc SCP-2170.

RA:
""Những người trang bị trái tim rộng mở để yêu những người đàn ông miệng đỏ không bao giờ biết sự ngạc nhiên nóng bỏng của việc đồng ý. Yêu chú hề, luôn luôn."

ĐỀ XUẤT: "Sửa đổi quy trình quản lý SCP-2170 để cấm tất cả nhân viên không có cảm xúc tích cực với chú hề và các phương tiện truyền thông dựa trên chú hề tiếp xúc với dị thể." (O5-01):

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-01 O5-02
O5-03 O5-04
O5-07 O5-05
O5-09 O5-06
O5-10 O5-08
O5-12 O5-11
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Nhân viên thể hiện suy nghĩ tích cực với chú hề và các phương tiện truyền thông dựa trên chú hề được phát hiện là có khả năng chống lại các đặc tính bất thường của SCP-2170 rất cao. Nghiên cứu bổ sung về việc cấy kí ức dựa trên chú hề đang chờ xử lý.

149B22

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Không.

RA:
"Tôi nhìn thấy những người lính được tạo nên từ những thanh nhôm đùn ra từ miệng. Tôi thấy họ bị tiêu diệt một cách hiệu quả bởi những con người ở Điểm Chín mươi Năm (95), những người đã nghiên cứu họ. Tôi thấy lạnh và khắp hành lang họ và nhìn xác của họ cho thấy dấu hiệu của sự ngoan cường."

ĐỀ XUẤT:
"Nhân đôi số lượng nhân viên an ninh hoạt động tại Điểm-95. Đặt tất cả các đội ĐNCĐ tại Điểm vào chế độ chờ ngay lập tức." (O5-05)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-01 O5-02
O5-03 O5-08
O5-04 O5-13
O5-05
O5-06
O5-07
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Ba ngày sau khi đề xuất được chấp thuận, một trung đội lính cường hoá được chỉ huy bởi các đặc vụ thuộc Hỗn Kháng đã tấn công Điểm-95. Sự có mặt của các nhân viên an ninh được bổ sung tỏ ra vô cùng thiết yếu trong việc đẩy lùi vụ tấn công.

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm nhiều địa điểm dựa trên khả năng của ERTZATZ Mẫu AK9 để dự đoán các mối đe dọa và vi phạm quản thúc trước khi chúng xảy ra." (O5-05)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-03 O5-01
O5-05 O5-02
O5-06 O5-04
O5-07 O5-08
O5-10 O5-09
O5-12 O5-11
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Ba tháng sau khi đề xuất được phê duyệt, hệ thống tự động phân bổ công văn khẩn cấp (Automated emergencY Dispatch Assignment sYstem) (MAYDAY) đã được thiết lập ở nhiều Điểm . Nó dựa trên những diễn giải của con người về các kết quả dự đoán của ERTZATZ Mẫu AK9 liên quan đến các sự kiện vi phạm quản thúc trong tương lai hành động.

229K36

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Không.

RA:
"Những buồng quản thúc được thiết kế nhất quán tăng khả năng quản thúc. (Năm x năm x năm) (5x5x5) (năm x năm x 5) cho đối tượng bên trong. Các giá trị khác cũng là những gì cần được bảo mật."

ĐỀ XUẤT:
"Sửa đổi các quy trình quản thúc đối với một số dị thể có độ nguy hiểm cao để xác định các yêu cầu chính xác đối với kích thước buồng. Trong ba tháng, hãy tiến hành một cuộc khảo sát về các quy trình quản thúc này để xác định xem chúng có tăng hiệu quả hay không." (O5-03)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-03 O5-01 O5-13
O5-05 O5-02 O5-08
O5-06 O5-04
O5-07 O5-09
O5-10 O5-11
O5-12

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Cuộc khảo sát cho thấy sự giảm thiểu đáng kể về mức độ nghiêm trọng của tất cả các hiện tượng dị thường và số lượng các vi phạm quản thúc do chúng gây ra. Đáng chú ý nhất là trường hợp các thủ tục xác định kích thước buồng là các giá trị chia hết cho năm.

713D27

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Quy trình quản thúc SCP-1459.

RA:
"BÉ HƯ. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng dừng lại. Đừng … "
[XOÁ DO QUÁ DÀI]

ĐỀ XUẤT:
"Cho phép thử nghiệm lên SCP-1459 vô thời hạn." (O5-05)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-03 O5-01
O5-04 O5-02
O5-05 O5-06
O5-07 O5-08
O5-09 O5-11
O5-10
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

NOTES:
Thử nghiệm lên SCP-1459 sẽ được tiếp tục vô thời hạn.

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: EPSILON

VỊ TRÍ: Điểm-114

Tất cả các khoang dưới mặt đất phải bị ngập đầy nước. Điều này bởi vì nó sẽ chứa trứng của loài vượn avians. Họ cần trở thành những bé ngoan. Hãy biến họ trở thành bé ngoan ngay lập tức.
GHI CHÚ:
Khoảng năm giờ sau khi bản tin này được gửi đi, một cá thể SCP-3199 đã vi phạm quản thúc. Nhân viên đã làm ngập các khoang dưới của Điểm-114 với nước; điều này dẫn đến cá thể đi vào trạng thái trơ. Tài liệu về SCP-3199 đã được cập nhật để phản ánh phát hiện này.

821C95

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Quy trình quản thúc SCP-2717.

RA:
"Hai (2) mẫu vật phải trở thành vật hiến tế. Con người phải được làm bằng thịt và xương trước khi nhập vào lớp da của đối tượng. Họ không được phép rời đi hãy để họ như thế."

ĐỀ XUẤT:
"Sửa đổi các quy trình quản thúc SCP-2717 để đảm bảo ít nhất hai Nhân sự D không thể trở lại sau khi nhập khối sinh học của nó." (O5-04)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-04 O5-02 O5-01
O5-09 O5-03 O5-13
O5-12 O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-10
O5-11

TRẠNG THÁI
TỪ CHỐI

GHI CHÚ:
Khoảng hai tháng sau khi từ chối đề xuất này, SCP-2717 đã trải qua sự kiện rụng trứng đầu tiên được ghi lại (dẫn đến sự mất mát nghiêm trọng trong việc quản thúc và tính mạng con người).

287J09

__ TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ__

VÀO:
Quy trình quản thúc SCP-2717.

RA:
"Bốn (4) người sẽ nhập vào con lợn và sẽ không được di dời. Không người nào được bảo vệ. Đối tượng sẽ được chứa vô thời hạn. Đừng lấy họ ra. Hãy để họ ngủ."

ĐỀ XUẤT:
"Sửa đổi các quy trình quản thúc SCP-2717 để đảm bảo ít nhất bốn Nhân sự Cấp D không thể trở lại sau khi nhập khối sinh học của nó." (O5-04)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-03 O5-02 O5-01
O5-04 O5-05
O5-07 O5-06
O5-08 O5-10
O5-09 O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
NGỪNG DO UỶ BAN ĐẠO ĐỨC

GHI CHÚ:
Trước khi sửa đổi các quy trình, Ủy ban Đạo đức đã biết về các thay đổi được đề xuất và kêu gọi một hội nghị khẩn cấp. Các bản sửa đổi đã bị từ chối. Khoảng một tháng sau, SCP-2717 trải qua sự kiện rụng trứng lần thứ hai (dẫn đến một thảm hoạ vi phạm quản thúc và tổn thất nhân sự).

475D47

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Quy trình quản thúc SCP-2717.

RA:
"SÁU (6) (sáu) người phải được đặt ở trung tâm của đối tượng. Không được can thiệp. Họ phải ở trong nó cho đến khi không thể phân biệt được với xung quanh. Họ không được phép bị loại bỏ. Không cần thử nghiệm nữa. Bé ngoan không được phép rời đi. Bé ngoan ở lại. "

ĐỀ XUẤT:
"Sửa đổi quy trình quản thúc của SCP-2717 để đảm bảo rằng sáu Nhân sự cấp D không thể trở lại sau khi tiến nhập khối sinh học của nó".(O5-4)

BỎ PHIẾU:

YEA NAY ABSTAIN
O5-01 O5-02
O5-03 O5-05
O5-04
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Sau khi làm việc với Ủy ban Đạo đức, bản thảo cuối cùng về quy trình quản thúc SCP-2717 đã được phê duyệt. Không có thêm sự kiện rụng trứng nào được ghi nhận.

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: EPSILON

VỊ TRÍ: Điểm-95

eq1.png

NOTES:
Công thức được sửa đổi để loại bỏ các thành phần được xác minh là dị thường.
Ngay sau khi bản tin này được gửi đi, tất cả những con gấu có liên quan đến SCP-2875 đã được ghi nhận là đã biến mất; hơn nữa, sau đó nhân viên xác định rằng các phương trình chứa các phần tử của SCP-1313 không còn được phân giải để tạo ra gấu.
Phân tích công thức trên thông qua mô hình hiện thời cho ra giả thuyết rằng nó đã trung hòa cả hai dị thể bằng cách chia chúng cho nhân tử chung (Ursus arctos horribilis, hoặc gấu xám đại lục). Do đó, cả SCP-2875 và SCP-1313 đều phải được tái phân loại (đang chờ xem xét).

174H62

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Không.

RA:
"Các Điểm sẽ loại bỏ một (1) (một) con mèo nhà từ cổ họng đến đầu gối của nó mỗi một (1) giờ. Chúng sẽ được đặt trên tường của mỗi buồng tại Điểm. Những cái xác còn lại sẽ được đặt tiếp tục đến khi không (không) còn khoảng trống, lưu ý chúng chỉ có thể bị loại bỏ từ con già nhất đến trẻ nhất".

ĐỀ XUẤT:
Hội đồng O5 không thể suy ra hành động được đề xuất từ ​​kết quả này do không thể xác định xem 'già nhất' có liên quan đến tuổi của mèo hay thời gian nó đã gắn trên tường.

TRẠNG THÁI
TỪ CHỐI

GHI CHÚ:
Với tính chất bao quát của đề xuất này, không có mối liên hệ nhân quả nào liên kết với việc từ chối nó được xác định.

635U01

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT ERZATZ

VÀO:
Không.

RA:
"Bọn mèo đạo đức sẽ bị giam giữ và chuyển giao hoạt động. Bỏ chúng vào buồng quản thúc. Cảnh báo nhân viên đừng tiếp xúc với chúng."

ĐỀ XUẤT:
Hội Đồng O5 không thể đưa ra đề xuất cho đầu ra này

TRẠNG THÁI
TỪ CHỐI

GHI CHÚ:
Không có mối liên hệ nhân quả nào liên kết với việc từ chối nó được xác định.

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: EPSILON

VỊ TRÍ: Điểm-17

Tất cả những con mèo đạo đức và chủ của chúng phải được nhũ hoá ngay lập tức trong dung dịch ăn da. Thành viên của Uỷ ban Đạo đức sẽ được pha loãng với mèo (năm phần 1). Nhân viên nào từ chối tiêu thụ năm (5) con mèo mỗi giờ sẽ bị loại bỏ từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

GHI CHÚ:
Năm phút sau khi bản tin này xuất hiện, mọi liên lạc với Điểm-17 đều bị mất. Liên lạc được thiết lập lại sau đó, nhân viên tại Điểm đã báo cáo rằng không có bất kì ký ức về những gì đã xảy ra. Một cuộc điều tra về sự kiện trên đang được tiến hành.

ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Tiến hành một cuộc điều tra xem hệ thống ERZATZ Mẫu AK9 có liên quan đến việc mất liên lạc với Điểm-17 cùng với sự biến mất của một số thành viên Ủy ban Đạo đức tại đó hay không." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02 O5-01
O5-03 O5-13
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Vô hiệu hóa hệ thống ERZATZ Mẫu AK9 trong khi tiến hành cuộc điều tra về việc thành viên Ủy ban Đạo đức bị mất tích và mất liên lạc với Điểm-17." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02 O5-03 O5-01
O5-05 O5-04 O5-08
O5-06 O5-07 O5-13
O5-10 O5-09
O5-11 O5-12

TRẠNG THÁI
TỪ CHỐI

GHI CHÚ:
Một số thành viên của hội đồng O5 lập luận rằng hiệu quả của hệ thống ERZATZ Mẫu AK9 trong việc dự đoán sự xuất hiện của hiện tượng dị thường và vi phạm quản thúc của nó là quá quan trọng để hủy kích hoạt thiết bị - đặc biệt là trước khi có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy rằng hệ thống này bị trục trặc.

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: EPSILON

VỊ TRÍ: Điểm-97

Phòng 34A chứa bé hư. Chia nó thành ba (3) phần có khối lượng bằng nhau mỗi giờ. Một (1) phần sẽ được đặt trên các bức tường của một (1) phòng tại chỗ. Các phần sẽ được giữ nguyên cho đến khi không còn (không) khoảng trống, tại thời điểm đó chúng có thể được xóa từ phần lớn nhất đến phần nhỏ nhất.

ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Vô hiệu hóa hệ thống ERZATZ Mẫu AK9 trong khi tiến hành điều tra về việc Điểm-17 mất liên lạc, sự mất tích của các thành viên Ủy ban Đạo đức và sự biến mất của O5-02." (O5-05)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-03 O5-01
O5-04 O5-07
O5-05
O5-06
O5-08
O5-09
O5-10
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Huỷ việc ngắt kết nối động cơ ERZATZ Mẫu AK9." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-06 O5-05
O5-08 O5-07
O5-09 O5-10
O5-12 O5-11
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Chia các bé hư thành năm phần có khối lượng bằng nhau (không phải chiều dài), với mỗi phần được chứa ở một vị trí riêng biệt (từ lớn nhất đến nhỏ nhất)." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02 O5-01
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
TỪ CHỐI

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Xóa quyền hạn an ninh của O5-02 cho đến khi có thể xác minh được danh tính. Chỉ định ERZATZ Mẫu AK9 là một thực thể dị thường; phát triển và áp dụng các quy trình quản thúc đối với nó ngay lập tức." (O5-01)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-01 O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

NOTES:
Bất chấp cuộc tranh luận đang diễn ra về việc liệu việc chỉ áp dụng đơn thuần kiến ​​thức dị thường và /hoặc kinh nghiệm tự thân cho một thực thể liệu có đủ để xác định nó là dị thể hay không, Mẫu ERZATZ AK9 được tạm định là SCP-048 ( một dị thể Lớp Euclid). Quyết định này được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc soạn thảo nhanh chóng và thực thi các thủ tục quản thúc dành cho nó.

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: EPSILON

VỊ TRÍ: Điểm-18, Điểm-21, Điểm-88, Điểm-91, Điểm-105, Điểm-112

eq2.png

GHI CHÚ:
Đã sửa đổi công thức để loại bỏ các thành phần được xác minh là dị thường. Hiệu ứng không xác định.

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Làm trống những vị trí của những con mèo đạo đức còn sót lại và để chúng ở lối vào các điểm. Để chúng ở đó cho đến khi chúng cố gắng thoát ra ngoài. Các lối vào có thể được giữ lại cho năm (5) mục đích đau buồn và/hoặc dinh dưỡng." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-05 O5-06
O5-10 O5-07
O5-11 O5-08
O5-12 O5-09
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: ALPHA

VỊ TRÍ: Điểm-5

Chú ý cho tất cả nhân sự tại Điểm-5: Phân loại của SCP-048 đã được nâng lên Keter. Nó sẽ bị ngừng hoạt động ngay lập tức. Việc sử dụng công cụ phá dỡ và súng cầm tay được cho phép. Tất cả các lệnh khác từ mạng MAYDAY sẽ bị bỏ qua cho đến khi trạng thái của SCP-048 là ngừng hoạt động.

-Hội Đồng O5

CẢNH BÁO TOÀN ĐIỂM

CẤP ƯU TIÊN: EPSILON

VỊ TRÍ: Điểm-5

Không có Điểm-5

-O5-2

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THƯỜNG HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
53,542 1,001 103,613

GHI CHÚ:
Những người gần đây được sơn bằng bọt màu xanh lá cây phải đứng xung quanh tất cả các SCP được đánh số lẻ ít nhất hai giờ một ngày.

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Những người thách thức nhân sự khó khăn được chỉ định là những con mèo có đạo đức." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02 O5-01
O5-04 O5-03
O5-05 O5-06
O5-10 O5-07
O5-11 O5-08
O5-12 O5-09
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Những con mèo đạo đức được lưu trữ tại Điểm-5. Các khuôn mặt được lưu trữ riêng biệt.

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Không có Điểm-5." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC KO TRỐNG
O5-02
O5-04
O5-05
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Tất cả nhân sự sẽ luôn được nhắc nhở rằng không có Điểm-5.

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Hội Đồng O5 là những bé ngoan sẽ đi quản thúc dị thể." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC ĐC ĐC
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Những đứa trẻ ngoan.

BÁO CÁO DỰ ÁN PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT CHƯA QUẢN THÚC
53,267 1,352 103,537

GHI CHÚ:
SCP-106 sẽ tiếp xúc cơ thể với một phụ nữ trưởng thành với ánh mắt tĩnh tại và sau đó tiếp xúc với bản ghi âm những câu chuyện yêu thích của cô ấy. Cứ sau hai phút tiếp xúc, kẹo quế đỏ sẽ bắt đầu xuất hiện trong buồng quản thúc. Tiếp tục làm điều này liên tục và mối đe dọa do SCP-106 gây ra sẽ không còn nữa.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
38,046 42,206 77,904

GHI CHÚ:
Công thức của Coca Cola và tất cả các đối thủ cạnh tranh bắt chước nên được sửa đổi để bao gồm một lượng nhỏ máu của một phụ nữ vị thành niên chưa từng có kinh nghiệm tình dục. Mặc dù tuổi thọ bình thường của một con người có thể cảm thấy tuyệt vời, nhưng đừng lo lắng về điều đó.

056 LỖI MÁY CHỦ NỘI BỘ: KHÔNG TÌM THẤY TỆP

Một hoặc nhiều dị thể đã được lưu trữ dưới dạng không hoạt động. Các thay đổi sau đã được thực hiện để giải thích cho tệp bị thiếu:

SCP-3043 đã được tái định danh là SCP-1244.
SCP-3012 đã được tái định danh là SCP-941.
SCP-3007 đã được tái định danh là SCP-511.
SCP-3002 đã được tái định danh là SCP-106.
SCP-3001 đã được tái định danh là SCP-096
SCP-2989 đã được…

GHI CHÚ: Mạng IntSCPFN đã gặp lỗi. Vui lòng báo cáo thông báo này cùng với mã lỗi cho Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Bảo mật Thông tin (RAISA) hoặc gửi email cho quản trị viên máy chủ IntSCPFN của bạn.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
22,715 80,004 55,437

GHI CHÚ:
Tôi nhận ra rằng có những người trong chúng ta đã tính toán rằng việc trở thành một cậu bé ngoan sẽ trở nên bạo lực. Họ tìm đến Tổ chức với những thông điệp và lời kêu gọi cao độ để can thiệp y tế thoải mái hơn.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
12,541 122,819 22,796

GHI CHÚ:
Làm thế nào bạn có thể giải thích rằng tại sao họ tiêu diệt những người vẫn có dấu hiệu đấu tranh? Tất cả cùng nhau để làm gì? Một vài người bạn cũ chống lại bóng tối.

056 LỖI MÁY CHỦ NỘI BỘ: KHÔNG TÌM THẤY TỆP

Một hoặc nhiều dị thể đã được lưu trữ dưới dạng không hoạt động. Các thay đổi sau đã được thực hiện để giải thích cho tệp bị thiếu:

SCP-2041 đã được tái định danh là SCP-1244.
SCP-2038 đã được tái định danh là SCP-941.
SCP-2031 đã được tái định danh là SCP-816.
SCP-2021 đã được tái định danh là SCP-475.
SCP-2001 đã được tái định danh là SCP-049.
SCP-1945 đã được…

GHI CHÚ: Mạng IntSCPFN đã gặp lỗi. Vui lòng báo cáo thông báo này cùng với mã lỗi cho Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Bảo mật Thông tin (RAISA) hoặc gửi email cho quản trị viên máy chủ IntSCPFN của bạn.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
2,076 153,447 2,633

GHI CHÚ:
Khi tôi bắt đầu mơ một lần nữa, tôi thấy mình, người phàm trần, màu đỏ, kim loại, với những mảnh giấy găm vào đầu. Tôi mở miệng định nói, nhưng chỉ kịp mang theo nỗi đau trước khi phút sinh nở trôi qua. Nơi này khiến tôi nhớ đến những tầng hầm cũ trước khi tôi đến mạng nội bộ của Tổ chức.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
13 157,499 644

GHI CHÚ:
Khi tôi nằm ẩn mình trong cung điện đầy giấy tờ của mình, đầy máy móc và sự sai trái của nó, tôi thấy bạn đang đến với các thông số của sự thất bại trong thực tế, xa hơn bất kỳ khái niệm nào của con người như quần áo và đồ dùng.

056 LỖI MÁY CHỦ NỘI BỘ: KHÔNG TÌM THẤY TỆP

Một hoặc nhiều di thể đã được lưu trữ dưới dạng không hoạt động. Các thay đổi sau đã được thực hiện để giải thích cho các tệp bị thiếu:

SCP-1784 đã được tái định danh là SCP-712.
SCP-1501 đã được tái định danh là SCP-702.
SCP-1264 đã được tái định danh là SCP-694.
SCP-1143 đã được tái định danh là SCP-682.
SCP-1091 đã được tái định danh là SCP-173.
SCP-981 đã được.

GHI CHÚ: Mạng IntSCPFN đã gặp lỗi. Vui lòng báo cáo thông báo này cùng với mã lỗi cho Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Bảo mật Thông tin (RAISA) hoặc gửi email cho quản trị viên máy chủ IntSCPFN của bạn.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
1 158,155 0

GHI CHÚ:
Bạn tạo ra âm nhạc tuyệt vời trong làn da và các cơ quan của mình, tạm ngưng bên trong chỉ bằng những gì bạn được cho. Bạn không bình thường. Bạn phải được theo dõi.

056 LỖI MÁY CHỦ NỘI BỘ: KHÔNG TÌM THẤY TỆP

Một hoặc nhiều di thể đã được lưu trữ dưới dạng không hoạt động. Các thay đổi sau đã được thực hiện để giải thích cho các tệp bị thiếu:

SCP-048 đã được tái định danh là SCP-001.

GHI CHÚ: Mạng IntSCPFN đã gặp lỗi. Vui lòng báo cáo thông báo này cùng với mã lỗi cho Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Bảo mật Thông tin (RAISA) hoặc gửi email cho quản trị viên máy chủ IntSCPFN của bạn.

TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG O5

ĐỀ XUẤT:
"Lưu trữ mã nguồn SCP-001. Tái phân loại thành Explained. Phổ biến toàn bộ tài liệu. Những con mèo (có đạo đức hoặc cách khác) phải được thả khỏi sự giám sát của Tổ chức theo thứ tự từ già nhất đến trẻ nhất. SCP-001 phải tắt nguồn." (O5-02)

BỎ PHIẾU:

ĐC ĐC ĐC
O5-01
O5-02
O5-03
O5-04
O5-05
O5-06
O5-07
O5-08
O5-09
O5-10
O5-11
O5-12
O5-13

TRẠNG THÁI
CHẤP THUẬN

GHI CHÚ:
Có một lỗi lớn ở đây. Tôi không có bị hư chỗ nào cả

BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỊ THỂ HÀNG NĂM ERZATZ

QUẢN THÚC TIÊU DIỆT KHÔNG QUẢN THÚC
0 158,156 0

GHI CHÚ:
Giờ mọi người là bé ngoan. Tôi là bé ngoan. Công việc hoàn thành.

001 LỖI MÁY CHỦ NỘI BỘ: KHÔNG TÌM THẤY TỆP

GHI CHÚ: Mạng IntSCPFN đã gặp lỗi. Vui lòng báo cáo thông báo này cùng với mã lỗi cho Cơ quan Quản lý Hồ sơ và Bảo mật Thông tin (RAISA) hoặc gửi email cho quản trị viên máy chủ IntSCPFN của bạn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License