SCP-005
rating: 0+x
SCP-005.jpg

SCP-005 ở một góc nhìn gần

Vật thể #: SCP-005

Phân loại: Safe (An toàn)

Thủ tục lưu trữ đặc biệt: SCP-005 không gây nguy hiểm tức thời trong thời gian tiếp xúc trực tiếp . Tuy nhiên các chức năng đặc biệt của nó đòi hỏi ai khi tiếp xúc SCP 005 đều phải có các biện pháp thực hiện đặc biệt để tránh sự tiếp xúc và sử dụng 1 cách dễ dàng. Để đem vật thể ra khỏi khu bảo quản cần phải có sự cho phép của ít nhất một (1) nhân viên Cấp 4.

Mô tả: SCP-005 là 1 chiếc chìa khóa được trang trí rất công phu. Chìa khóa này dựa theo họa tiết người ta cho rằng nó có từ năm 1920. Chìa khóa được phát hiện khi có 1 người dân đang sử dụng. SCP-005 dường như có khả năng duy nhất để mở tất cả các hình thức của ổ khóa, ngay cả ổ khóa cơ khí hay điện tử cũng mở được tương đối dễ dàng. Nguồn gốc của khả năng này vẫn chưa được xác định.

Ghi chú thêm: SCP-005 có thể được sử dụng như là một chiếc chìa khóa thay thế cho chiếc chìa khóa bị mất đi, nhưng muốn sử dụng cần có sự giám sát của ít nhất một nhân viên cấp 4.SCP-005 không sử dụng cho việc sửa chữa các máy bán hàng tự động, mở két, hoặc như một sự thay thế của các nhân viên bị mất chìa khóa riêng tư. Việc mang SCP-005 ra khỏi cơ sở sẽ bị tử hình ngay lập tức.

Phụ lục A: SCP-005 có hiệu quả cao về việc mở bất kỳ thiết bị khóa nào, tuy nhiên theo một số thí nghiệm sau này đã cho thấy rằng những nỗ lực để ngụy trang ổ khóa cả hình dáng và chức năng đã làm giảm hiệu quả của chìa khóa. Khoảng 50% các trường hợp mà trong đó chủ thể không thể xác định các thiết bị khóa SCP-005 không có khả năng mở khóa. Do những kết quả này, SCP-005 đã được thí nghiệm để làm rõ các trường hợp có cảm xúc và sẽ nhằm tìm hiểu khả năng nhận thức của SCP-005. Tuy nhiên, không có kết quả cho thấy các tính năng SCP-005 chấp nhận một thiết bị khóa cụ thể trừ khi các thiết bị nói trên đã được che giấu hoặc là làm giả.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License