SCP-005


đánh giá: +6+x
SCP-005.jpg

Cận cảnh SCP-005

Mã vật thể: SCP-005

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-005 không cho thấy mối nguy trực tiếp nào. Dẫu vậy, do khả năng độc nhất của dị thể, các quy trình đặc biệt là cần thiết nhằm hạn chế việc tiếp cận và tận dụng dị thể. Việc đưa dị thể ra khỏi khu vực quản thúc cần có sự cho phép của một (1) nhân sự Cấp 4.

Mô tả: SCP-005 có vẻ ngoài là một chiếc chìa khóa được chạm khắc, cho thấy cái chi tiết đặc trưng của loại chìa khóa được sản xuất rộng rãi vào những năm 1920. Chiếc chìa khóa được phát hiện khi một thường dân đang cố sử dụng dị thể nhằm đột nhập vào một cơ sở an ninh nghiêm ngặt. SCP-005 dường như có khả năng độc nhất là mở tất cả các loại ổ khóa (Xem Phụ lục A), dù là khóa cơ học hay điện tử, một cách dễ dàng. Nguồn gốc của dị tính này hiện chưa thể được xác định.

Ghi chú Bổ sung: SCP-005 có thể được dùng để thay thế thẻ an ninh bị mất, nhưng chỉ khi được giám sát bởi ít nhất một (1) nhân sự cấp 4. Không được phép sử dụng SCP-005 nhằm sửa chữa máy bán hàng tự động, mở các ổ khóa, hay sử dụng như một chìa khóa nhà dự phòng của bất kỳ nhân sự nào. Bất kỳ cá nhân nào đưa dị thể ra khỏi khu vực quản thúc sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức

Phụ lục A: Dẫu SCP-005 đã cho thấy hiệu quà trong việc mở tất cả các loại thiết bị khóa, thử nghiệm xa hơn cho thấy việc ngụy trang mục đích hay bản chất của một ổ khóa phần nào thành công trong việc chống lại khả năng của SCP-005. Trong 50% số trường hợp, một tình nguyện viên không thể xác định bản chất của một thiết bị khóa, do đó không thể dùng dị thể để mở được thiết bị. Dựa trên những kết quả này, SCP-005 đã được tạm phân loại thành 'có tri giác' và các thử nghiệm chuyên sâu hơn đang được tiến hành nhằm xác định khả năng nhận thức của dị thể. Thế nhưng, không có kết quả cho thấy bất kỳ đặc điểm nào của các thiết bị khóa có thể ngăn chặn việc dị thể xác định một loại khóa bất kỳ, ngoại trừ việc che giấu và ngụy trang các thiết bị như trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License