SCP-005-VN
đánh giá: -3+x

Mã vật thể #: SCP-005-VN

Phân loại: Euclid

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-005-VN được nhốt trong một buồng chứa bằng bê tông kích cỡ 1,5 m x 1,5 m x 2 m. Buồng chứa trên và các hệ thống được nêu phía dưới được đặt ngầm dưới lòng đất trong một buồng chứa khác kích cỡ 8 m x 4 m x 3 m tại Điểm-██. Không cửa ra vào hay cửa sổ nào được lắp đặt cho buồng chứa trong. Buồng chứa ngoài chỉ được mở do một nhân sự cấp 3 hoặc cao hơn. Trong trường hợp SCP-005-VN trốn thoát, một nhân sự đã/đang là một người lính trong quân đội sẽ được chuẩn bị để hi sinh. Khi SCP-005-VN thoát ra, mọi nhân sự (trừ nhân sự dùng để hi sinh) sẽ được đưa ra khỏi khu vực quản thúc, cả khu vực quản thúc sẽ được phong toả và nhân sự dùng để hi sinh sẽ được ra lệnh gây sự chú ý của SCP-005-VN thông qua bộ đàm bằng cách nổ súng, hét lên…cho đến khi SCP-005-VN chú ý và đến chỗ nhân sự đang ở. Khi SCP-005-VN đến, nhân sự được ra lệnh không được kháng cự. Sau khi SCP-005-VN giết nhân sự, nó sẽ tự nguyện chịu các hình thức quản thúc của Tổ chức như cũ.

Buồng chứa trong của SCP-005-VN được lắp đặt các hệ thống đáng lưu ý sau:

  • Một hệ thống bơm khí oxy. Hệ thống này được dùng để bơm khí oxy vào buồng chứa trong mọi lúc cho đến khi áp suất trong buồng đạt vượt ngưỡng cho phép.
  • Một hệ thống bơm khí khác. Hệ thống này dùng để bơm khí oxy và khí [DỮ LIỆU BỊ GIẤU] của SCP-005-VN ra khỏi buồng chứa trong khi áp suất vượt ngưỡng cho phép.
  • Hai camera giám sát được lắp đặt để giám sát buồng chứa trong mọi lúc.
  • Một hệ thống băng chuyền được nối từ bên ngoài vào buồng chứa trong dùng để đưa đồ ăn, thức uống cơ bản cho SCP-005-VN.

Các hệ thống trên được giám sát và điều khiển bởi hai nhân viên cấp 3. Mọi hư hỏng trong hệ thống và/hoặc buồng chứa trong và/hoặc buồng chứa ngoài phải được sửa chữa ngay. Các biện pháp được thực hiện để khí phát ra từ SCP-005-VN không lọt ra khỏi buồng chứa trong.

Miêu tả: SCP-005-VN (ở trạng thái thứ nhất) là một sinh vật hình người nhưng thân và các chi đã biến mất và thay vào đó là các xúc tu đen, dài khoảng 1m47 quấn vào nhau. SCP-005-VN đeo một mặt nạ phòng độc cũ loại M17 Protective Mask. SCP-005-VN có thể giao tiếp như một người bình thường. Những chủ đề SCP-005-VN hay nói đến là hoà bình giữa các quốc gia và chất độc. SCP-005-VN có thể lơ lửng ở độ cao cao nhất là 2 m so với mặt đất. SCP-005-VN luôn luôn sản sinh ra khí [DỮ LIỆU BỊ GIẤU] trừ khi nó kiệt sức (Cách SCP-005-VN sản sinh ra khí này vẫn đang được điều tra). Khí này có thể gây ra [DỮ LIỆU BỊ GIẤU] lên các sinh vật bị phơi nhiễm khí này và cái chết sau ██ phút phơi nhiễm. Mặc dù SCP-005-VN khá thân thiện, nó sẽ tìm cách trốn thoát khỏi khu vực quản thúc bất cứ khi nào có thể. SCP-005-VN đặc biệt ghét những người lính trong bất kì quân đội nào (Xem Phụ lục SCP-005-VN-A). SCP-005-VN có hai trạng thái:

  • Trạng thái thứ nhất: SCP-005-VN có ngoại hình và tính cách như trên và nồng độ khí mà nó sản sinh ra đạt mức 85l/h.
  • Trạng thái thứ hai (Xảy ra khi SCP-005-VN trốn khỏi buồng chứa): Các xúc tu của SCP-005-VN dài ra hơn trạng thái thứ nhất 1m. Các xúc tu tách ra một chút và tạo hình ra "cánh tay" của SCP-005-VN. SCP-005-VN cực kì bạo lực ở trạng thái này. Nồng độ khí mà nó sản sinh ra ở trạng thái này có thể đạt mức 200l/h.

Phụ lục SCP-005-VN-B
SCP-005-VN được bắt giữ tại một khu vực doanh trại cũ của lính Mĩ tại [DỮ LIỆU BỊ GIẤU]. Khi đó, SCP-005-VN đang bất tỉnh nên việc bắt giữ diễn ra khá dễ dàng. Nhưng trong khi các đặc vụ tại khu vực trên đang di chuyển SCP-005-VN về khu vực quản thúc, SCP-005-VN đã tỉnh lại và giết gần hết số đặc vụ trên. Sau đó, SCP-005-VN không chống cự khi các đặc vụ cứu trợ đến nơi và mang nó về khu vực quản thúc.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License