Scp-006
rating: +1+x

Dưới sự cho phép của người sáng lập, chỉ người giám sát có thể truy cập.

Cho phép truy cập từ người giám sát

Vật thể #: SCP-006

Phân loại: Safe

Thủ tục lưu trữ đặc biệt: Bản chất tự nhiên của SCP-006 nên không thể lưu trữ được, cũng như thông tin về đối tượng đã được biết đến khá rộng rãi, đương nhiên cần đảm bảo độ bí mật cao liên quan đến sự tồn tại và tính chất của đối tượng. Các thủ tục sau đây được yêu cầu không phải cho an toàn cá nhân mà để tránh hoặc giấu đi thông tin về tác động của SCP-006 bị rò rỉ từ các nhân viên tương tác với nó .
1. Tất cả nhân viên chạm vào SCP-006 bằng bất kì hình thức nào đều phải mặc trang phục BNC cấp VI có chỉnh sửa. Trước khi được phép thực hiện các thao tác, nhân viên phải được nghe tóm tắt về SCP-006B hoặc SCP-006C. Tóm tắt SCP-006A chứa thông tin chính xác, và chỉ được nói cho nhân viên có giấy phép cấp O5. Để bảo đảm các nhân viên mặc trang phục còn nguyên vẹn, họ phải lặn xuống hồ nước. Nếu có bong bóng khí, điều đó chứng tỏ bộ trang phục bị thủng.
2. Các thao tác trên SCP-006 phải được giám sát cực kỳ nghiêm ngặt trong quá trình thực hiện. Nếu có người chạm vào SCP-006, chỉ huy điều hành sẽ đọc Quy trình 006-XI-12, để các nhân viên tin rằng trong nước có độc tố cao và phải sơ tán ngay lập tức.

3. Nếu có thao tác nào cần mẫu nước từ SCP-006, phải có ba (3) nhân viên cấp O5 cho phép. Mẫu nước phải được chứa trong một Bình Khóa Bốn Lớp và vận chuyển dưới sự giám sát của nhân viên có vũ trang.

4. Nếu có nhân viên nào chạm vào SCP-006 hoặc nước từ SCP-006 bất cứ lúc nào, nhân viên đó sẽ bị bắt giam và đưa đi tử hình sau khi đã nghiên cứu xong. Do bản tính của SCP-006, cách tử hình tốt nhất là hỏa thiêu (Để xem báo cáo hoàn chỉnh, đọc văn bản SCP006-TerO5)

Mô tả: SCP-006 là một dòng suối nhỏ nằm cách Astrakhan 60km về phía Tây. Vì lý do chính trị, lãnh đạo tổ chức đã biết đến sự tồn tại của nó từ thế kỷ 19, nhưng không thể phong tỏa nó cho đến năm 1991. Tại chỗ con suối, một nhà máy hóa chất đã được xây lên để đánh lạc hướng, với phần đông số công nhân thuộc về Tổ chức nước Nga. Nước chảy ra từ con suối đã được xác định là nước khoáng thường bằng các phương pháp hóa học vào năm 1902, nhưng có các thuộc tính bất thường về “sức khỏe”.

Nếu uống nước từ SCP-006 thì con người sẽ bị ảnh hưởng do nó gây ra như : khả năng hồi phục DNA bị phá hỏng bằng cách sao chép thích hợp, tăng khả năng phân chia tế bào, tăng mạnh khả năng hồi phục mô bị tổn thương, và hệ miễn dịch trở nên mạnh lên kinh người. Khi thử mẫu nước trên các loài động vật, vi khuẩn và virus gây bệnh sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhiều loài bò sát và chim không bị ảnh hưởng gì, nhưng các loài linh trưởng cấp cao thì được các khả năng như con người.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License