SCP-006-J


đánh giá: +5+x
006-Centipede-new.jpg

SCP-006-J-1: TỪNG CÁI CHÂN MUỐN TIÊU DIỆT BẠN

006-fly-new.jpg

SCP-006-J-2: Mọi người đều đồng ý rằng thứ này tởm vãi cứt

006-Caterpillar-new.jpg

SCP-006-J-3: ĐẬU MOOOOOẸ

Mã vật thể: SCP-006-J

Phân loại: KETER LẠY CHÚA GIẾT NÓ ĐI

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bất kì cá thể nào của SCP-006-J được phát hiện bởi nhân sự của Tổ chức phải được để lại một mình. Nhân sự phải liên hệ với Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Alpha 21 "Những Người Chồng" để xử lý cá thể của SCP-006-J một cách nhân đạo.1 ĐĐNCĐ Alpha 21 phải được cung cấp mười hai (12) cốc thủy tinh và hai mươi (20) tờ giấy vào mọi lúc.

Việc thử nghiệm với bất kì cá thể nào của SCP-006-J cần phải có các hành động vững vàng và cẩn thận. Bất kì sự bất ngờ nào của SCP-006-J sẽ gâyCHẾT TIỆT NÓ TRÊN MẶT ÔNG KÌA

Mô tả: SCP-006-J là một tập hợp các loài sinh vật côn trùng mà các nghiên cứu viên đều đồng ý rằng chúng rất đáng sợ. Chúng tôi khá chắc rằng đó là truyền nhận thức, nhưng chúng tôi đã thề sẽ không lại gần mấy thứ này đâu. Tôi nghĩ là đã thấy ngòi độc ở trên một con.

Khám phá: Tui chỉ đang đi ngang qua hành lang dẫn vào phòng tui, và khi nhìn vào góc thì tui thấy SCP-006-J-█. Thứ này có mấy con mắt to chà bá ý. Nó cứ nhìn tui như kiểu "Teo sẽ thịt mày." Và tui phóng nhanh ra khỏi đó.

Phụ lục 006-J: Mọi người, nó thậm chí còn không to đến thế? Nhìn này, tôi sẽ tiếp cận nó và nó vẫn chưa tấn công tôi. - Ts. ████████

Ts. ████████ đã được thăng chức thành Giám Đốc Điểm. - O5-██

006-Aphid-new.jpg

SCP-006-J-4: Cái quái gì thế- ÔI CHÚA ƠI TÔI CÓ THỂ CẢM THẤY NÓ Ở TRÊN CỔ TÔI NÓ ĐANG Ở TRÊN CỔ TÔI

006-Mantis-new.jpg

SCP-006-J-5: Quản thúc thành công

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License