SCP-006-VN
rating: -1+x

Vật thể #: SCP-006-VN

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Thông tin về SCP-006-VN phải được viết lên một tờ giấy và cất giữ trong một căn phòng kín. Căn phòng phải được giám sát 24/7 và bất cứ truy cập vào căn phòng này phải bị chặn. Tiết lộ thông tin về SCP-006-VN ra ngoài công luận là bị cấm. Còn về chính tài khoản ngân hàng SCP-006-VN, việc quản thúc hiện là không thể cho đến khi biết được danh tính của chủ tài khoản và ngân hàng đang có tài khoản này.

Mô tả: SCP-006-VN là một tài khoản ngân hàng với số tài khoản có cấu trúc của số tài khoản ngân hàng █████: 0██ 1 00 ███████ . █████ không thể tìm thấy số tài khoản này trong cơ sở dữ liệu của họ, họ nói rằng tài khoản này không tồn tại, và không có các bản ghi giao dịch nào của nó. Danh tính của chủ tài khoản này chưa được xác định. Khi đăng nhập vào tài khoản, tài khoản sẽ không hiển thị rõ số tiền, phần hiển thị số tiền sẽ là trống. Khi rút tiền từ tài khoản này, có thể rút không có giới hạn, thanh toán bằng tài khoản này cũng không có giới hạn, cho thấy rằng số tiền trong tài khoản này là vô hạn (xem Nhật ký Thí nghiệm 006-A).

Phụ lục:

Nhật ký Thí nghiệm 006-A
Ngày: 11/8/2019 (dd/mm/yyyy)
Người nghiên cứu: Ts. █████
Mô tả: Một loạt các giao dịch thử nghiệm đã được tiến hành để kiểm tra SCP-006-VN. Trong tất cả các lần giao dịch thử nghiệm, tất cả các lần đều thành công, không có lần nào hệ thống giao dịch báo cáo là thất bại hoặc hết tiền. Khi đăng nhập vào tài khoản, số tiền trên tài khoản hiển thị là ∞VND. Khi liên hệ với █████, █████ trả lời rằng không có bất cứ thứ gì liên quan đến tài khoản này cũng như tài khoản này trong cơ sở dữ liệu của họ, và cũng không có bất cứ bản ghi giao dịch nào.

Nhật ký Giao dịch 006-B
Ngày: 6/9/2019 (dd/mm/yyyy)
Người nghiên cứu: Ts. █████
Hành động: Rút tiền vào ví điện tử
Số tiền: 1.000.000.000 VND

Mô tả: Mã OTP không được hỏi khi giao dịch như các tài khoản khác. Giao dịch vẫn thành công, không báo thất bại hoặc hết tiền. Lần này cũng có liên hệ với █████, █████ vẫn cho biết rằng "tài khoản này không tồn tại. Không có những bản ghi giao dịch và bản ghi thông tin nào về tài khoản này".

Ts. █████: Yêu cầu nâng mức phân loại lên Euclid, vì độ khó quản thúc của nó, danh tính của chủ tài khoản không được xác định, việc tài khoản có thể bị lạm dụng, và việc ngân hàng đang có tài khoản này chưa được xác định.

O5-█: Đã chấp nhận thay đổi phân loại.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License