SCP-006-VN
rating: -6+x

Mã vật thể#:SCP-006-VN

Phân loại:Keter

Quy trình quản thúc Đặc biệt:
SCP-006-VN Chưa từng bị quản thúc vì thực thể đó trốn trong thế giới FANTASY VOID,thế nên thực thể này không bao giờ bị bắt hay là bị giết chết.

Mô tả:
SCP-006-VN là một người cao bằng người Hà Lan chưởng hành và có cái đầu tivi với một bộ áo ves rất lịch sự với làng da màu trắng.

Tổ chức 'rất sợ' SCP-006-VN như "con quỷ",Tổ chức SCP không thể bắt được SCP-006-VN vì thực thể đó có thể gây ảo ảnh cho những đội đặc nhiệm cấp cao nếu còn tệ hơn SCP-006-VN có thể thay đổi thực tại,có lần đội đặc đi đến nới được gọi là 'khoảng trống' bằng một cánh cổng do hội đồng 05 để lại,ở khoảng trống chỉ có màu đen và có khi là màu trắng. Đội đặc nhiệm cấp cao đã gặp SCP-006-VN và đã chiến đấu,đội đặc nhiệm đã bị ảo ảnh nhưng có bộ giáp chống ảo ảnh nên không bị gì nhưng đợi một lúc thế xung quanh trở thành một hố đên và hút đội đặc nhiệm cấp cao,còn SCP-006-VN có bị hút thay không thì không biết chỉ biết đội đặc nhiệm cấp cao đã bị thúc vào hố đen.Theo báo cáo SCP-006-VN đã tạo ra những vật thể giống SCP-006-VN nhưng là cái đầu là camera,các nhân viên tổ chức gọi nó là 'camera-man' và đặt theo số là SCP-006-1-VN.SCP-006-1-VN là thực thể hay theo dõi người khác,nhưng người bị theo dõi vẫn không biết sự hiện diện SCP-006-1-VN,SCP-006-1-VN như một thực thể 'tàng hình' vì những nạn nhân bị chúng theo dõi khoảng một năm thì người bị theo dõi tự động biến mất.Tổ chức lại cử đi bắt SCP-006-VN một lần nữa nhưng vẫn không thành công,SCP-006-VN đã thay đổi thực tại bằng cách biến đội đặc nhiệm thành những SCP-006-1-VN hay biến thành một chiếc điện thoại.SCP-006-VN đã từng đến tổ chức SCP-006-VN và SCP-006-VN đã thay đổi thực tại trong tổ chức SCP,SCP-006-VN đã thay đổi suy nghĩ của các nhân viên trong tổ chức,và các nhân viên đó quý SCP-006-VN và cho đi dạo mà không bị tổ chức SCP bắt.

SCP-006-VN dường như không có cảm xúc,SCP-006-VN không nói gì hết như một người bị "câm".Khi SCP-006-VN thau đổi suy nghĩ của tổi chức SCP thì,Ts███ mới phát hiện ra SCP-006-VN có cảm xúc 'vui' nhưng không biểu lộ nhiều.Còn báo cáo khác thì tổ chức SCP đã phát hiện ra chỗ SCP-006-VN sống,chỗ SCP-006-VN sống là một căn phòng vô hạn chiều dài và chiều rộng kèm theo đó có vô hạn chiếc ghế và vô hạn tivi để quan sát vũ trụ và những cái tivi đó được áp dụng lên SCP-006-1-VN để SCP-006-VN quan sát.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License