Scp 006 Vn

Vật thể#:scp-006

Phân loại:Safe

Quy trình quản thúc:scp-006 được giam giữ trong buồng giam ở khu vực 59. Scp-006 không được đi ra khỏi buồng giam vào ban đêm hoặc bất kì thời điểm nào[trừ nhân viên cấp 2 trở lên giám sát].Scp-006 được ăn chế độ giống con người một ngày 2 bữa(nhưng chỉ ăn rau củ). Mọi đối tượng đều có thể đi vào gặp scp-006
Mô tả:scp-006 là một vật thể có màu cam,toàn thần hình tròn. Khi nạn nhân tiếp xúc quá lâu sẽ gây ra hiệu cười trong khoảng thời gian là 3h đồng hồ. Chỉ cần scp-006 tiếp cận ai đó mặt dù buồn cáu gắt mà quá lâu cũng sẽ cười
Phụ lục:Cuộc thí nghiệm giữa scp-015 với scp-006
Phụ lục scp-006:các nhân viên cấp hai đưa scp-006 vào buồng giam của scp-015 thì scp-015 nói
Scp-015:Cái thứ quái quỷ gì thế này.Scp-006 vẫn tiếp đứng nhìn sau bò lên mình scp-015 và thọt cù léc.
Scp-015:đừng cù lét ta nữa. Scp-006 vẫn tiếp tục cho đến khi scp-015 cười.Sau đó thì[Dữ liệu bị xóa]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License