SCP-008-DE-J


đánh giá: +4+x

Mã vật thể: SCP-008-DE-J

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-008-DE-J được quản thúc trong một buồng quản thúc đặc biệt tại tầng thứ █ thuộc nhà kho G24-12-███-T-U-R-D-[BỊ XÓA]-22-D3-[DỮ LIỆU BỊ XÓA]-G-N-a.r-K trong Điểm-██. Vật thể được bảo lưu qua một hệ thống điều chuyển giữa buồng. Độ ẩm trong không khí của buồng không được phép dưới 90% và vật thể cần được làm ẩm hai lần một ngày qua bình xịt chuyên dụng. SCP-008-DE-J không bao giờ được chạm vào hay được di chuyển. [Hiểu không, không có thằng ngu nào chạm vào cục cứt cả?! - Ts.██████] [Nó không phải là phân! - Ts. G████] Hiện gần như bất khả thi để hiểu được vật thể là gì.

Mô tả: SCP-008-DE-J là một thể chất nhão từ cấu trúc của chất lỏng màu nâu. [Nó chắc chắn là cứt! - Ts. ██████] [Không, không phải! - Ts. G████] Nó được tìm thấy bởi lao công vào ngày ██-██-20██ lúc ██:20 sáng sớm tại văn phòng của Ts. ███████, nằm trên bàn của Tiến Sĩ. Ts. ███████ đã mất tích từ ngày ấy. [Chắc ông không vệ sinh cá nhân ngày trên bàn của ông ta đâu, nhỉ?! - Ts. ██████]

Vật thể bốc một loại mùi không thể mô tả được. Quan sát cho thấy các đối tượng thử nghiệm không thể nào dừng ngửi vật thể [EO ƠI!! - Ts. ██████]. Một số khác ngay lập tức chạy đến phía cửa phòng quản thúc. [Phải, vì cứt nó thúi! - Ts. ██████] [Một lần nữa: nó không phải phân và nó không bốc mùi. - Ts. G████] Hiện có giả thuyết cho hay mỗi người sẽ nhìn nhận vật thể theo các cách khác nhau. Thử nghiệm với nhân viên Cấp-D đã cho thấy toàn bộ đối tượng thử nghiệm phản ứng khác nhau khi tiếp xúc với SCP-008-DE-J. [Ồ tuyệt, cho họ chơi với cứt nào! - Ts. ██████] [Ts. ██████, nó… không… phải… là… phân! - Ts. G████] [Vậy nó là cái gì, Ts. G████?!] Tôi không biết? Nó trông đẹp mắt, có mùi thơm, vậy nên nó chắc chắn không phải là phân! - Ts. Po…erm…G████]

Một đối tượng thử nghiệm đã thực hiện tiếp cận vật thể và nói chuyện với nó. D-████ đã bị buộc tách ra khỏi SCP-008-DE-J. [Oh wow! Thằng đéo nào lại yêu ấp cứt vậy?! Điều này không thể nào xảy ra được… - Ts. ██████] [Má mi Ts. ██████, đừng gọi nó là phân nữa! Nó không phải là phân! - Ts. G████] [Nó là cứt!- Ts. ██████] [Nó không phải là cứt! - Ts. G████] [Có!! - Ts. ██████] [Không!!! - Ts. G████] [CÓ! - Ts. ██████] [KHÔNGGG!! - Ts…]

[Hai bọn mi có IM ĐI KHÔNG!! - O5-██ ……..Mhh, ngươi thơm đấy!]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License