SCP-008-J


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-008-J

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Mọi nỗ lực nhằm giam giữ SCP-008-J điều thất bại vì những lí do "khó đỡ". Tuy nhiên, SCP-008-J liên tục quay trở lại các khu vực của Tổ Chức, dường như là vô tình.

Mô tả: SCP-008-J đã được ghi nhận là một SCP tạm thời, cho đến khi Trung Tá Price chứng minh được nó có khả năng dị thường.

SCP-008-J là một người đàn ông da trắng 23 tuổi, tự xưng tên là Geoff, người liên quan đến một loạt các sự kiện trùng hợp nhưng không có vẻ gì dị thường, thường xuyên vào được các khu vực có an ninh cao của Tổ chức một cách vô tình hoặc không biết. SCP-008-J thoát khỏi việc giam giữ cũng vô tình và trùng hợp như vậy.

Dưới đây là danh sách các cuộc tiếp xúc với SCP-008-J. Trong tất cả tình huống, Trung tá Price là nhân viên đầu tiên gặp SCP-008-J. Không có bằng chứng nào cho thấy đây không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License