SCP-009-J

đánh giá: +7+x

Mã vật thể: SCP-009-J

Phân loại: Niềm vui cho trẻ từ 2 tuổi trở lên

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Quyển sách này thuộc về ___aLFiə_JaCOBs_____.
Một Quyển Sách Dành Cho Độc Giả Của Tổ Chức, © 2013 Ấn phẩm của Ts. Wondertainment.

Mô tả:

where01.jpg

SCP-009-J đang mất tích. Nó có thể ở đâu nhỉ?

where02.jpg

Hay là nó ở dưới cái bàn?

where03.jpg

Hay là nó từng ngồi ở đây?

where04.jpg

Ở trên trần nhà có nó không nhỉ?

where05.jpg

Hay là nó ở dưới tấm thảm?

where06.jpg

Hay là nó đã bị một con rận gỗ lượng tử nuốt rồi?

where07.jpg

Nó có chạy qua đường hầm này không?

where08.jpg

Hay là nó bị té xuống dưới mấy bậc thang này?

where09.jpg

Hay là nó đã bị gửi về quá khứ đến một hội chợ mùa hè không?

where10.jpg

Có khi nó đã lên một chuyến tàu và tới một nơi xa thật xa rồi không?

where11.jpg

Hay là nó bị nhốt trong một cái đèn hiệu hàng fake đến từ vũ trụ?

where12.jpg

Có khi nào nó té vô trong dung dịch nhớt và [DỮ LIỆU BỊ XÓA]?

where13.jpg

Nếu như nó mắc kẹt trong bồn rửa tay, liệu nó có bị xả trôi không nhỉ?

where14.jpg

SCP-009-J có thể ở đâu vậy trời?

where15.jpg

Oh, khoan đã. Đúng rồi!

where16.jpg

SCP-009-J chính là bạn!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License