SCP-009-UA-ARC

đánh giá: +2+x
blank.png
Gold_credit_card009ua.jpg

SCP-009-UA trên tay Ts.Volk.

Mã vật thể: SCP-009-UA

Phân loại: Safe Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-009-UA không gây nguy hiểm đến con người. Do dị tính của dị thể, việc tiếp cận nó yêu cầu sự cho phép của ít nhất ba nha khoa học với quyền hạn truy cập cấp 3. SCP-009-UA nên được quản thúc trong một chiếc hộp 10 × 10 × 5 cm cơ bản, tại kho lưu trữ các vật thể loại Safe ở Điểm 80-UA. SCP-009-UA nên được quản thúc trong một chiếc hộp 10 × 10 × 5 cm cơ bản, tại kho lưu trữ các vật thể loại Euclid ở Điểm 80-UA. Ngoài ra, chỉ nhân sự cấp D được phép tiếp xúc với dị thể.

Mô tả: SCP-009-UA trông giống như một thẻ ngân hàng loại GOLD1 mà hầu hết các ngân hàng phát cho các khách hàng VIP của họ. SCP-009-UA được phát hiện khi đang kiểm toán tài chính tại Ngân hàng ███, và sau đó thu hút được sự chú ý của SFS thuộc Ukraine2, nơi mà các đặc vụ của Tổ Chức đang hoạt động bí mật. Trong cuộc điều tra, SCP-009-UA đã được phát hiện và đưa vào quản thúc. Dị tính của SCP-009-UA là nó có thể được sử dụng để thanh toán miễn phí ở bất kỳ nơi nào có chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp. SCP-009-UA được liên kết với tài khoản ngân hàng tại Ngân hàng ███, từ giờ trở đi gọi là SCP-009-1-UA. Số dư tài khoản luôn luôn là 0, nhưng kể cả vậy, hệ thống ngân hàng vẫn thực hiện giao dịch thành công. Sau một khoảng thời gian hệ thống thông tin của ngân hàng xuất hiện báo cáo, rằng trước khi giao dịch diễn ra có một khoảng tiền được chuyển đến SCP-009-1-UA. Việc chuyển tiền luôn được thực hiện bởi một nguồn không xác định. Toàn bộ nỗ lực của Tổ Chức nhằm theo dấu nguồn này đều thất bại.

Phụ lục cho phần mô tả dựa trên các cuộc thử nghiệm: Các thử nghiệm khác đối với SCP-009-UA cho thấy một số các đặc điểm. Nếu đối tượng sử dụng dị thể trong một khoảng thời gian dài, đối tượng sẽ xuất hiện các triệu chứng ban đầu của oniomania3. Đối tượng sẽ cố gắng thanh toán một loạt các mặt hàng/dịch vụ càng nhiều càng tốt, kể cả khi điều đó là không cần thiết. Ngoài ra, nếu đối tượng liên tục sử dụng SCP-009-UA để thanh toán từ xa, thiết bị kỹ thuật thường được sử dụng cho quy trình này sẽ bị hỏng thường xuyên hơn bình thường.

Phụ lục: Mô tả Sự cố 1/1.

Dựa vào kết quả của cuộc điều tra chính thức về việc truy cập trái phép vào khu vực quản thúc các dị thể loại Safe ở Điểm 80-UA, Ts.Vovk và trợ lý Pavlenko đã tiến hành █ thử nghiệm trái phép với SCP-009-UA từ ██ đến ██ và sử dụng dị thể cho các giao dịch ██████ nhằm thanh toán các mặt hàng/dịch vụ. Một cuộc điều tra nội bộ được bắt đầu bởi nhân viên an ninh █████████, người đã nhận thấy nỗ lực truy cập trái phép vào khu vực quản thúc các dị thể loại Safe ở Điểm 80-UA. Trong cuộc điều tra, thủ phạm của vụ việc không thể giải thích lý do cho các hành động của họ, việc giám sát thử nghiệm liên quan đến SCP-009-UA đã được chuyển giao cho Ts.Kovalenko. Dựa vào các thử nghiệm tiếp theo, dị thể đã được phân loại lại thành Euclid.

Phụ lục: Nhật ký về thử nghiệm SCP-009-UA.

#1
Mục tiêu: Sử dụng SCP-009-UA để thanh toán ở máy bán hàng tự động nằm ở hành lang Điểm 80-UA.
Nhân sự có liên quan: Ts.Vovk; trợ lý Pavlenko.
Kết quả: Thành công.
Ghi chú: Tuyệt, ta có thể trả phí tiện ích của mình theo cách này… — trợ lý Pavlenko
Hài hước lắm, Pavlenko. Thôi nào, chúng ta cần điền kết quả vào nhật ký. — Ts.Vovk

#2
Mục tiêu: Thực hiện thanh toán chi phí tiện ích của trợ lý Pavlenko bằng SCP-009-UA.
Nhân sự có liên quan: Ts.Vovk; trợ lý Pavlenko.
Kết quả: Thành công.
Ghi chú: Tôi không thể tin là anh ta đã thuyết phục tôi làm việc này. — Ts.Vovk

#3
Mục tiêu: trả tiền ở cửa hàng online ███████████████ bằng SCP-009-UA.
Nhân sự có liên quan: Ts.Kuzmuk.
Kết quả: Thành công.
Ghi chú: Hừm… tôi sẽ kiểm tra giả thuyết của mình sau vậy. — Ts.Vovk

#4
Mục tiêu: Chuyển tiền từ SCP-009-UA đến tài khoản của đặc vụ ██████.
Nhân sự có liên quan: Ts.Kuzmuk; đặc vụ ██████
Kết quả: Thành công.
Ghi chú: Vậy bây giờ chúng ta đã có cách/công cụ để thanh toán nhiều vô số, một món hời cho Tổ Chức. — Ts.Kuzmuk

#5 (Thử nghiệm này và các thử nghiệm kế tiếp được thực hiện sau Sự cố 1/1)
Mục tiêu: Xác định các đặc tính tiêu cực và xác nhận lý thuyết của Ts.Kovalenko.
Nhân sự có liên quan: Ts.Kovalenko; D-██.
Tiến trình: D-██ đã sử dụng dị thể để thanh toán một loạt các mặt hàng/dịch vụ trong tuần. Kết quả là D-██ đã hình thành triệu chứng đầu tiên của oniomania và sự cố về thiết bị thanh toán đầu cuối.
Ghi chú: Hừm, có vẻ như thiết bị cũng chịu ảnh hưởng từ thẻ. Chúng ta cần kiểm tra điều này. — Ts.Kovalenko

#6
Mục tiêu: Xác nhận các ảnh hưởng tiêu cực của SCP-009-UA lên hệ thống thanh toán đầu cuối.
Nhân sự có liên quan: Ts.Kovalenko; D-233.
Tiến trình: D-233 đã sử dụng dị thể để thanh toán một loạt các mặt hàng/dịch vụ trong tuần. Kết quả là D-233 đã mắc phải triệu chứng đầu tiên của oniomania và đa số các hệ thống thanh toán đã sụp đổ.
Ghi chú: Vậy là tôi đã đúng. — Ts.Kovalenko

Dựa vào các cuộc thử nghiệm này, quy trình quản thúc đã được sửa lại và dị thể đã được phân loại lại.

Phụ lục #1: Quyết định của Giám đốc Điểm 80-UA .

Theo quyết định của Giám đốc Điểm 80-UA, việc tiếp xúc với dị thể sẽ chỉ được phép khi có sự đồng ý của ít nhất một nhà khoa học với quyền hạn truy cập cấp 3.

Phụ lục #2: Quyết định của Hội đồng O5.

Do sự an toàn của dị thể và đặc tính hữu dụng của nó, Hội đồng O5 đã quyết định sử dụng SCP-009-UA phòng trường hợp Tổ chức cần tiền gấp. Khi điều này xảy ra, các nhân sự phải tuân theo giao thức T009-defaultX-ua, thông tin chi tiết sẽ chỉ được biết bởi nhân sự với quyền hạn truy cập 4/009-UA hoặc hơn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License