SCP-011-J


đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-011-J

Phân loại: Euclid (Bởi vì chúng tôi không biết nó ở đâu! Có phải không? Nó đã đi đâu?)

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Khi phát hiện SCP-011-J, cần phải truyền đạt qua miệng bằng giọng the thé với toàn bộ các từ được phát âm rõ ràng. Các đối tượng phải phản ứng theo cách tương tự khi chứng kiến SCP-011-J biến mất.

Mô tả: SCP-011-J là đứa con 6 tháng tuổi của Tiến sĩ Jones tại Tổ Chức, có sức mạnh phi vật chất bất thường bất cứ khi nào người quan sát cản trở tầm nhìn của họ bằng tay hoặc đồ nội thất gần đó. Khi tái quan sát, SCP-011-J sẽ biến mất, trước sự ngạc nhiên và nhẹ nhõm lớn của người xem.

Phụ lục: “Tiến sĩ Jones sẽ bắt đầu làm việc một cách ít hơn, và được nghỉ phép để làm cha! Các báo cáo SCP không phải là cách những người bình thường tương tác với con cái của họ, trời đất ơi…”

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License