SCP-0110-J

đánh giá: +7+x


THÔNG BÁO KHẨN CẤP TỪ HỘI ĐỒNG O5

Theo phát hiện gần đây, quyền hạn truy cập tài liệu dưới đây đã được giảm xuống từ Cấp-5/0110-J xuống Cấp-1/0110-J. Chúng tôi tin rằng thông tin chứa trong tài liệu này và dị tính của nó được chỉnh sửa bởi toàn bộ nhân sự thực tế có thể giúp toàn bộ chúng ta. Vì sự an toàn của tổ chức chúng ta và sự tồn vong của nhân loại; toàn bộ nhân sự của Tổ Chức phải đọc tài liệu này.
Quản thúc, Lưu trữ, Bảo vệ.

0110-J

Mã vật thể: 0110-J
Cấp1
Phân loại Quản thúc:
esoteric
Phân loại Bổ sung:
thaumiel
Phân loại Quy mô:
dark
Phân loại Hiểm họa:
notice

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Nhằm trì hoãn SCP-0110-PRIME-J lâu nhất có thể, toàn bộ nhân sự có thể chỉnh sửa tài liệu dưới đây, bất kể quyền hạn1. Miễn là giấy phép được duy trì và các chỉnh sửa được thực hiện thường xuyên, SCP-0110-PRIME-J hầu như không gây ra mối đe dọa nào cho nhân loại.

Mô tả: SCP-0110-J là một mối liên kết dị thường giữa số lượng các Phân Loại bên trong cơ sở dữ liệu của Tổ Chức và số tháng cho tới khi viễn cảnh Cấp-ÓK "Vũ Trụ Sụp Đổ" không thể tránh khỏi xảy ra2. Sự kiện đã được ghi nhận là chắc chắn sẽ xảy ra vào ngày 09/09/2030 trong tất cả các đa vũ trụ có thể quan sát được.

Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại không gian cho biết rằng khi một Phân Loại hợp lý và có thể sử dụng được đưa vào cơ sở dữ liệu, sự kiện bị trì hoãn đúng một tháng. Cơ chế dị thường này chưa được làm rõ.

Phụ lục 0110-1-J: Dưới đây là một bảng toàn bộ Phân Loại được đề xuất liên quan đến việc ngăn chặn SCP-0110-PRIME-J.

Số Lượng Tên Phân Loại Định Nghĩa Đề Xuất Nhân Sự Chấp Thuận từ Cơ Sở Dữ Liệu
#1 Anomalous Dị thể quá đơn giản đến mức nó không có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu chính thức D. Asheworth Chấp thuận
#2 Archon Dị thể có thể được quản thúc nhưng không nên J. Rivera Chấp thuận
#3 Ticonderoga Dị thể không thể được quản thúc nhưng không cần đến việc quản thúc J. Micheals Chấp thuận
#4 Keeter Dị thể dường như khó khăn hơn trong việc quản thúc hơn một phân loại Keter thông thường E. MacCarthy3 Từ chối4
[40 dòng bị bỏ qua]
#45 Yesod Dị thể đã trở thành một phần trong cơ cấu hoạt động của Tổ Chức D. Asheworth Chấp thuận
#46 Chhokmah [DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG THEO MỆNH LỆNH CỦA O5-1] D. Asheworth Chấp thuận

Hãy nhập đề xuất của bạn vào đây:


THÔNG BÁO TỪ SỞ QUẢN TRỊ TÌNH BÁO AN NINH VÀ THÔNG TIN

Tụi bay bị cái đéo gì thế


Tôi mới đi nghỉ một tháng — Tôi cũng nên đề cập nó là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ — và khi tôi quay lại chúng ta có đến bốn mươi năm Phân Loại mới. Có ai trong số tụi bay nhận ra phải tạo ra bao nhiêu thủ tục giấy tờ không hả? Chết tiệt, ngay cả một Phân Loại mới được tạo ra cũng phải ngốn đến vài tuần để nhập vào hồ sơ, nhưng tận bốn mươi năm? Hầu hết trong bọn chúng còn không dùng được ấy! Tôi đéo quan tâm cái viễn cảnh -K chết tiệt ấy, tụi bay có thể tái tạo lại vũ trụ mà, nên là tìm cách đi. Nói trắng ra tụi bay chỉ đang làm tắc nghẽn cơ sở dữ liệu với mục đích cho nghe ~ngầu~ hơn hoặc tài liệu của bản thân được chú ý nhiều hơn chỉ với một từ ở đầu tiên. Yesod thực tế chỉ là một Thaumiel, ngoại trừ việc được ít sử dụng hơn! Và cái quái gì là Chhokmah đấy?

— Maria Jones, Thống đốc, RAISA


TL: Tụi bay bị cái đéo gì thế

Bi của Chhokmah


TL: TL: Tụi bay bị cái đéo gì thế

Méo vui đâu. Thế còn Maksur?

TL: TL: TL: Tụi bay bị cái đéo gì thế

Maksur đến bi của Chhokmah lmao

Toàn bộ tụi bay bị sa thải.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License