SCP-012-VN


đánh giá: +32+x


Mã vật thể: 012-VN
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
neutralized
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
none
Phân loại Hiểm họa:
{$risk-class}

rice%20field.jfif

Khu vực chịu ảnh hưởng bởi SCP-012-VN.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Không còn quy trình quản thúc nào được cho là cần thiết.

Mô tả: SCP-012-VN là một dị tượng ảnh hưởng lên một ngôi làng biệt lập ███ thuộc tỉnh ███ ███, Việt Nam.

Bản thân dị tượng được tạo ra thông qua một nghi lễ huyền thuật được thực hiện bởi các thường dân trong khu vực này. Nghi lễ nhằm mục đích mang lại lợi ích cho người dân và khu vực. Trong hầu hết các trường hợp, SCP-012-VN sẽ ảnh hưởng lên những cá thể thuộc loài Oryza sativa (hay còn được gọi là Lúa nước) trong khu vực phát triển mạnh và cho năng suất cao.

Phát hiện: SCP-012-VN lọt vào tầm ngắm của Tổ Chức trong quá trình điều tra về một hoạt động dị thường không liên quan tại vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh ███ ███. Khi đang càn quét toàn bộ khu vực, mức độ EVE đột ngột dao động vào ngày 18/09/2013. Đơn Vị Giám Sát Hoạt Động Huyền Thuật đã được giao nhiệm vụ khám phá và nghiên cứu sự cố nói trên. Quá trình điều tra dẫn tới việc phát hiện ra ngôi làng và hoạt động dị thường liên quan tới nó. Đội nghiên cứu đã cải trang thành một đoàn làm phim tư liệu để tiếp cận ngôi làng nhằm thu thập thêm thông tin.

Phụ lục 012-VN.01: Nhật ký Thẩm vấn

Phụ lục 012-VN.02: Nghi lễ "Chiêu Thần"

Phụ lục 012-VN.03: Nhật ký Sự cố

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License