Cô bé câm thù

Vật thể#:SCP-015

Phân loại:Keter

Quy trình quản thúc:Scp-015 được giam giữ trong khu vực 65,quản thúc trong buồng giam được làm từ thủy tinh dày 5mm cách mùi,trong khu vực quản thúc phải được luôn chiếu sáng từ đèn laze.Các nhân viên canh giữ SCP-015 luôn mặc bộ đồ bảo hộ cách mùi khi vào làm vệ sinh,không ai được tới gần trong phạm vi 10m
Mô tả:Scp-015 là một cô bé từ 4 đến 10 tuổi. Vật thể có thể nói chuyện nhiều thứ tiếng. Cơ thể của cá thể có thể bóc ra mùi hôi gây cho người tiếp xúc bị rối loạn trí não,ảo giác,có nguy cơ gây tử vong. Mùi hương có thể phát ra trong vòng 10m. Vật thể câm thù con người khi giết người scp-015 nói chuyện dụ dỗ nạn nhân đến sau đó bóp cổ đến chết
Phụ lục:Những lần bị bắt và phát hiện
Cô bé được tìm thấy tại[Dữ liệu bị xóa]tại một cuộc điều tra[Dữ liệu bị xóa]
Phụ lục scp-015-vn 01:scp-015 đã trốn thoát vào ngày■tháng■năm■và bị bắt lại ngày■tháng■năm■
Phụ lục scp-015-vn 02:đoạn băng ghi âm lại âm thanh nạn nhân bị cô bé giết,Đoạn băng ghi lại:
[Dữ liệu bị xóa]
Phụ lục nhật kí phỏng vấn
Đối tượng phỏng vấn:Scp-015
Ts Baker:Cô là ai
Scp-015:Ta là ai ngươi không cần biết
Ts Baker:Ngươi đến từ đâu
Scp-015:[Dữ liệu bị xóa]
Ts Baker:Tại sao ngươi lại giết người
Scp-015: Vì[Dữ liệu bị xóa]
[Dữ liệu bị xóa]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License