SCP-016-VN

Vật thể: SCP - 016

Phân loại:Euclid

Quy trình quản thúc đặt biệt: SCP - 016 được giam tại một lòng kín làm từ thủy tinh dày 6cm và cách lửa và không được ánh sáng mặt trời chiếu vào và hệ thống chữa cháy phải luôn luôn sẵn sàng.

Mô tả: SCP - 016 là một bông hoa có một khuôn mặt giống bò sát, miệng giống cây ăn thịt, mắt giống mèo. Khi hắp thụ ánh sáng mặt trời hoặc khi nó tức giận, nó sẽ trở nên hung hăng, hít khí nito xung quanh và thở ra lửa với nhiệt độ 300 độ c. Khi nạn nhân cháy thành tro, sẽ mọc lên một mầm cây SCP - 016 được tổ chức gọi là SCP - 016 - A và được dùng để nghiên cứu. SCP - 016 - A có rất nhiều màu khác nhau.Nước rãi của SCP - 016 rất nóng của thể làm cho con người phỏng rất nặng.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License