Bức tường bất tử

Mã vật thể:scp-019-vn

Phân loại:Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt:scp-019 được giam tại buồng giam số 10.Trong khu vực quản thúc luôn có camera để theo dõi,trong buồng giam gắn súng xịt axit trừ trường hợp xấu có thể xảy ra.Các nhân viên canh giữ phải đứng xa 10m trở lên,khi nhân viên canh giữ gặp vấn đề lập tức khởi động súng xịt axit vào scp-019-vn kể cả nhân viên canh giữ.Các nhân viên canh giữ sẽ giữ riêng mình súng xịt axit.Tuyệt đối không được vào khoảng cách 10m mọi biểu hiện muốn xâm nhập vào buồng giam điều sẽ bị xử lý

Mô tả:scp-019-vn là một bức tường mặt người có thể tái tạo lại những vết làm thư hại nó.Khi nhìn nó khi đứng tại khu vực 10m sẽ không có gì bình thường,nhưng khi khoảng 5-10 phút sau đối tượng sẽ cảm thấy nhứt đầu chóng mạnh sẽ gây ra triệu chứng ảo giác cực mạnh nguy cơ gây tử vong là 98% hoặc nhiều hơn là 100% nếu bị hiệu ứng ảo giác sẽ không bao giờ chữa được hoàn toàn là tử vong.Nhưng hiệu ứng ảo giác sẽ không xuất hiện ở những người bị nghiện(game,ma túy…).Scp-019-vn có thể bị vô hiệu hóa bằng cách xịt axit vào vật thể vì vật thể sẽ mất thời gian tái tạo lại những vết làm hư hại đến nó

Phụ lục và thí nghiệm:
Phụ lục 1:scp-019-vn bị phát hiện tại[Dữ liệu bị xóa].Cuộc phát đã làm thiệt hại nhiều nhân viên lên đến 70% do bị triệu chứng ảo giác sau vài phút
Thí nghiệm 1:cho nhân viên cấp D mang mã số D-1019vào buồng giam sau 10 phút nhân viên đó bị triệu chứng ảo giác và tử vong ngay sau đó
Thí nghiệm 2:tổ chức cho nhân viên cấp D bị nghiện mang mã số D-8081kết quả cho thấy D-8018hoàn toàn bình thường sau 10 phút
Thí nghiệm 3:tổ chức cho robot vào khu vực giam giữ scp-019-vn kết quả là robot đã ngừng hoạt sau khi tiếp cần vật thể 10 phút sau đó tổ chức đã gần như dừng thí nghiệm nhưng một sự kiên kinh hoàng đã xảy và [Dữ liệu bị xóa](sự kiên đó đã làm tổ chức không bao giờ thí nghiệm trên scp-019-vn)
Thí nghiệm đề xuật:cho tiến sĩ từ cấp cao xuống cấp D vào thí nghiệm(thí nghiệm chưa đề xuất)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License