Scp 021 Vn

Vật thể: SCP - 021

Phân loại: Keter

Quy trình quản thúc đặt biệt: SCP - 021 phải được giam trong SCP - 022 và luôn luôn được tổ chức giám sát.

Mô tả: SCP - 021 là một vật thể không rõ nguồn gốc và luôn luôn mặt một cái áo choàng đen được tìm thấy ở một ngôi trường học tại Việt Nam vào ngày [ DỮ LIỆU BỊ XÓA ]. SCP - 021 di chuyển rất nhanh và có thể phân rã ra khắp nơi. SCP - 021 có khả năng đánh cấp bóng của người khác, đi xuyên tường, có thể biến thành người mà nó đã cấp bóng. Khi đánh cấp được càng nhiều bóng SCP - 021 sẽ càng mạnh. SCP - 021 hoàn toàn không thích ánh sáng và hình ảnh phản chiếu của mình cho nên lúc nào nó cũng tránh xa những cái gương. Đó là cách mà tổ chức bắt được nó. Mọi cuộc thí nghiệm với SCP - 021 đều bị cấm từ khi sự kiện [DỮ LIỆU BỊ XÓA], bất cứ ai vi phạm sẽ bị tử hình.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License