SCP-024-VN

đánh giá: +32+xLink Hướng Dẫn
MÃ VẬT THỂ:024-VN
Quyền hạn Cấp 3: Clearance
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC: safe
safe-icon.svg
Secondary Class: {$secondary-class}
{$secondary-icon}
PHÂN LOẠI QUY MÔ: #/dark
dark-icon.svg
PHÂN LOẠI HIỂM HỌA: #/notice
notice-icon.svg

SufMap.png

Ảnh chụp vệ tinh SCP-024-VN.

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Do điều kiện địa chất, Quy trình Quản thúc Đặc biệt cho SCP-024-VN đã được nới lỏng. Hình ảnh vệ tinh trực tiếp của khu vực nằm trong bán kính 400m xung quanh trung tâm dị thể cần được gửi về cho Tổ Chức mỗi giờ một lần. Trong trường hợp địa điểm bị phát hiện, thuốc lú cần được cấp cho những nhân chứng thấy được dị điểm. Cần xóa bỏ hình ảnh của khu vực trên bản đồ thế giới cũng như các phương tiện khác. Nhân sự tại Điểm-51-CN cần giám sát các đoàn du lịch hoặc cá nhân tiếp cận SCP-024-VN, và cũng như kiểm soát hình ảnh vệ tinh.

Nhân sự được giao nhiệm vụ nghiên cứu SCP-024-VN cần tìm hiểu và vận dụng dị tính của nó nhằm cải tạo những khu vực có địa hình tương tự.

SCP-024-VN cần được bảo vệ khỏi bất cứ hoạt động nào của con người và các Thế Lực Đáng Lưu Tâm thù địch.

Mô tả: SCP-024-VN là mã định danh dành cho một khu vực bán kính 200m nằm trong Sa Mạc Gobi, gần lãnh thổ Trung Quốc. Trái với tính chất khí hậu của khu vực, dị điểm có khí hậu ôn đới, với đồng cỏ xanh và đất màu mỡ. Trên bề mặt của SCP-024-VN có:

  • Một đàn gồm ba cá thể Ovis aries (Cừu nhà)
  • 1 cá thể Bos taurus (Bò châu Âu)
  • 4 cá thể Sus scrofa domesticus (Lợn nhà)
  • Một dòng suối và một cá thể SCP-024-VN-1 ở chính giữa khu vực.

SCP-024-VN-1 là mã định danh cho một cá thể loài Malus domestica (Cây táo) cổ thụ. Nghiên cứu đối với SCP-024-VN-1 qua việc xét tính chất gỗ và mạch gỗ bên trong vật thể cho thấy, SCP-024-VN-1 không có dấu hiệu phát triển và cũng không có dấu hiệu già hóa dị thường.

Nguồn nước cấp cho con suối nằm trên SCP-024-VN chạy quanh ngang SCP-024-VN-1 cũng có dị tính đặc biệt khi không nguồn nước nào được tìm thấy, dường như nguồn nước của con suối đến từ một chiều không gian dòng thời gian khác.

Vùng khí hậu ôn hòa của SCP-024-VN có dạng mái vòm, với độ cao ở điểm cách xa mặt đất nhất là 10m; bên ngoài bán kính của dị thể và giới hạn độ cao này, khí hậu khu vực hoàn toàn bình thường. Nghiên cứu cho thấy con người và động vật có thể bước qua được khu vực mái vòm vô hình phỏng đoán nói trên, nhưng các nỗ lực đem thiết bị nghiên cứu sử dụng điện năng vào bên trong khu vực lại thất bại hoàn toàn.1

Nghiên cứu đối với các sinh vật bên trong SCP-024-VN cho thấy các động vật và thực vật trong đây không có bất cứ biểu hiện bệnh tật nào, nhưng sự già hóa vẫn diễn ra như bình thường (trừ SCP-024-VN-1). Sinh vật thuộc SCP-024-VN không có tính chất dị thường và vẫn có thể sống sót khi đưa ra khỏi SCP-024-VN. Các chỉ số cấu trúc thực tại không có gì bất thường.

Con người khi tiến vào khu vực của SCP-024-VN cũng được nhận các đặc tính dị thường mà sinh vật (ngoài SCP-024-VN-1) có, bao gồm cả việc không bị bệnh tật. Đề xuất sử dụng SCP-024-VN như khu tổ hợp chữa trị cho các nhân viên Tổ Chức và quân sự hóa dị thể hiện đang được xem xét đã bị hủy bỏ.

Phụ lục: Biên bản nghiên cứu gián tiếp SCP-024-VN

BIÊN BẢN NGHIÊN CỨU VẬT THỂ SCP-024-VN
Hình thức: Gián tiếp
Nhân viên: Ts. ZiemniaLoại nghiên cứu Kết quả Kết luận
Thang đo thực tại Bình thường Nguồn gốc dị tính của dị thể không dựa vào việc biến đổi thực tại.
Nghiên cứu thời gian Toàn bộ hệ thống đo thời gian đều hiển thị 00:00 AM ngày 01/01/0001 Có thể dị thể là một khoảng thời gian tại quá khứ, và được củng cố bởi lớp bảo vệ quanh SCP-024-VN.
Chất lượng không khí Tốt Mẫu không khí không có nhiều CO2 và chất gây ô nhiễm
Chất lượng nước Sạch Mẫu nước có thể dùng để uống trực tiếp
Sinh vật - Động vật Sức khỏe tốt, không có dị tính Quá trình già hóa của động vật tại SCP-024-VN vẫn diễn ra bình thường. Không có dấu hiệu nào của bệnh gây hại được phát hiện trong khu vực.
Sinh vật - Thực vật Sức khỏe tốt Thực vật có khả năng quang hợp và hô hấp tốt, sức khỏe tốt, hấp thu dinh dưỡng tốt
Mẫu đất Màu mỡ Trong đất có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cây
Địa chất Giàu khoáng sản LỖI

Nhận xét tổng quát: Điều kiện địa chất và khí hậu ôn hòa tại SCP-024-VN đã thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của sinh vật tại đây.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VẬT THỂ SCP-024-VN
Hình thức: Nghiên cứu chuyên sâu địa chất
Nhân viên: Ts. ZiemniaNghiên cứu chuyên sâu tầng địa chất của vật thể bằng máy chụp phân lớp đã cho thấy có hai dị vật nằm dưới SCP-024-VN-1. Hình thái của hai vật thể giống với xác động vật (cấu trúc xương giống với loài vượn) đã khô lại. Ở giữa chúng là một vật thể khác có dạng gần như hình cầu. Nghiên cứu trực quan không thu được kết quả; yêu cầu nghiên cứu chuyên sâu.

Thông báo từ O5-2: Hình ảnh nói trên cho thấy việc tác động lên cấu trúc đất bên trong dị thể là không cần thiết, và việc bảo tồn dị thể cần được ưu tiên ở mức độ cao nhất. Tất cả hoạt động nghiên cứu dị thể cần được tạm dừng, việc bảo tồn cần được giao cho Phòng Ban Tôn Giáo của Điểm-13-VN.

Hãy đừng để nơi khởi đầu, trở thành điểm kết thúc. Một lần nữa.


đánh giá: +32+x

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License