Hình nộm bằng sứ

Mã vật thể:SCP-025-VN

Phân loại:Keter

Quy trình quản thúc đặc biệt:scp-025-vn được giam tại buồng giam số 10.Quy trình quản thúc của vật thể này rất khó.Trong buồng giam được lắp đặt súng laze gây choáng để phòng trường hợp bất trách xảy ra,các nhân viên tuyệt đối không được nhìn dù chỉ liếc mắt,mỗi người sẽ được đeo một cái kính đen

Mô tả:scp-025-vn là một hình nộm bằng sứ. Vật thể có năng di chuyển khi nhìn vào nó kể cả liếc mắt. Bất kì ai nhìn thấy nó trong vòng 5 phút sau người đó sẽ bị ảo giác(tình trạng ảo giác sẽ nặng và kéo dài tùy vào người nhìn nó bao nhiêu giây)vật gây ảo giác này có thể xác định là men. Khi có người nhìn vật thể liền dịch chuyển tới thẳng người đó tiết một chất gây tê liệt sau đó thải ra những chất men đó gây ảo giác. Nếu nạn nhân cố cử động thì chất men tiết vào người sẽ nhiều hơn, mà nếu không cử động người cũng sẽ bị chất men ăn mòn từ từ chất ăn mòn từ từ được xác định axit sufuric sau khi giết xong vật thể này sẽ trở lại như cũ
Phụ lục
Phụ lục 1:scp này được tìm thấy vào ngày■■■tháng■■■năm■■■
Phụ lục 2:cuộc bắt giữ rất khó khăn đã thiệt hại 1/3 trên tổng số người đã cử trong có đội trưởng chỉ huy
Thí nghiệm
Thí nghiệm 1:Cho 2 tù nhân cấp D vào với mã hiệu là D109 và D155. Riêng D155 đước trang bị một mắt kính đen. Kết quả cho thấy D155 nhìn scp-025-vn hoàn toàn không bị gì nhưng một điều kinh khủng đã xảy ra với D109 đó là ■■■
Thí nghiệm 2:cho tiến sĩ Dr ■■■ phỏng vấn nhưng vật thể có nhiều làn tẩu thoát nên đã hủy bỏ
Cuộc ghi âm ở thí nghiệm 1:
D109:A…..A …Cứ……..u …..tôi[Dữ liệu bị xóa]
Thí nghiệm đề xuất:Cho robot khám thính nhìn vào(chưa được tiến hành)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License