SCP-027-VN
rating: +2+x

Mã vật thể: SCP-027-VN

Phân loại: Neutralized Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Hiện tại thì ống nghiệm duy nhất chứa SCP-027-VN đang được lưu trữ tại [DỮ LIỆU BỊ XOÁ] của Tổ chức. Buồng chứa SCP-029-VN phải luôn được giữ trong nhiệt độ âm, và luôn có camera giám sát 24/7 bởi ba nhân viên an ninh. Cánh cửa của buồng chứa phải được khóa chặt trong mọi lúc, chỉ có thể được mở bằng mã trắc sinh học của hai thành viên cấp 4 trở lên. Những nhân viên thực hiện việc canh giữ SCP-027-VN không được phép biết khả năng thực sự của nó, mà họ sẽ được cho biết rằng nó là một thứ tương tự như SCP-008 nhằm tránh sự tò mò không cần thiết. Việc thử nghiệm với SCP-027-VN trên mọi sinh vật sống đều bị cấm vì khả năng của nó có thể gây ra một Viễn cảnh Cấp DK.

Mô tả: SCP-027-VN là một loại dung dịch màu đỏ đậm, không mùi, không có khả năng bay hơi hoặc đóng băng, tuy nhiên SCP-027-VN sẽ mất đi tác dụng của nó khi bị tiếp xúc quá lâu trong môi trường nhiệt độ phòng hoặc cao hơn. Việc kiểm tra thành phần của dung dịch này không mang lại một kết quả nào. Bất kì sinh vật sống nào hấp thụ SCP-027-VN, cơ thể của sinh vật đó sẽ có những biến đổi mang tính dị thường, khiến cho sinh vật đó bắt đầu có những năng lực khác thường. Những biến đổi đó có ảnh hưởng khác nhau trên mỗi sinh vật đã từng hấp thụ SCP-027-VN. Một số các đặc điểm chung của những biến đổi đó là:

  • Sự đau đớn trong quá trình biến đổi .
  • Những biến đổi đều mang tính dị thường .
  • Tình trạng tâm lí của sinh vật hấp thụ SCP-027-VN có ảnh hưởng lớn đến việc khả năng dị thường mà sinh vật này có được sau quá trình biến đổi.

SCP-027-VN được phát hiện sau cuộc đột kích vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ VCL. Trong quá trình bắt giữ, tiến sĩ VCL đã phá hủy hết số ống nghiệm chứa SCP-027-VN trong phòng thí nghiệm của đối tượng, với mục đích để Tổ Chức không thể có được SCP-027-VN và thu hồi nó. Tuy nhiên, những ghi chép của đối tượng về SCP-027-VN vẫn còn ở trong cơ sở dữ liệu của phòng thí nghiệm, việc đó giúp Tổ Chức tìm ra được tác dụng của dung dịch này và những sinh vật đã bị thí nghiệm bằng SCP-027-VN trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ VCL.

Sau đây là danh sách những SCP được ghi nhận là đã bị biến đổi bởi SCP-027-VN:

Sự kiện SCP-027-VN-A: Các nhà khoa học của Tổ Chức đã sử dụng SCP-294 để lấy SCP-027-VN. Sau khi nhập tên "SCP-027-VN" vào trong máy, máy đã lấy được một cốc chứa dung dịch SCP-027-VN, và cùng thời điểm đó, SCP-034-VN bắt đầu lên cơn co giật. Sau khi được cấp cứu kịp thời, thì SCP-034-VN đã mất đi khả năng dị thường của mình vĩnh viễn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License