SCP 028 Vn (Ký ức ảo)

Mã vật thể: SCP-028-VN

Phân loại: Thaumiel

Quy trình quản thúc đặc biệt:SCP-028 hiện không thể quản thúc hoàn toàn. Tất cả những đối tượng xuất hiện hoặc nghi ngờ xuất hiện SCP-028 đều phải được tuyên truyền một nhận thức rằng đó chỉ là một hoạt động tâm sinh lý bình thường đã được khoa học chứng minh. Đồng thời phải được theo dõi bí mật bởi 2 chuyên viên kiểm soát trở lên trong vòng ít nhất 6 tháng để đảm bảo đối tượng đã tiếp nhận nhận thức này. Việc tuyên truyền nhận thức cho các đối tượng xuất hiện SCP-028 ban đầu cho thấy hiệu quả cao. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn tỏ ra hoài nghi và cố gắng tìm hiểu dị tính của SCP-028, khi này yêu cầu thực hiện quy trình sau.

Ngay lập tức khống chế đối tượng, áp giải đến một điểm quản thúc sinh vật dạng người gần nhất. Những đối tượng sẽ được gọi là SCP-028-[kèm số hiệu] và quản thúc tại các buồng quản thúc sinh vật dạng người tiêu chuẩn. Mỗi ngày đối tượng phải được tra hỏi bởi một nhân viên cấp C trở lên về dị tính của SCP-028 bằng giao thức RK028. Các đối tượng chỉ được ứng dụng dị tính của SCP-028 khi thí nghiệm Yêu cầu đối tượng không cố gắng tìm hiểu, sử dụng các dị tính của SCP-028 vì bất cứ lí do nào. Nếu không chuyển sang bước tiếp theo.
Sử dụng thuốc lú cấp A cho đối tượng Tuyệt đối không sử dụng thuốc lú cho đối tượng vì có thể dẫn tới [Dữ liệu bị xóa] trong sự kiện [Dữ liệu bị xóa] chuyển sang bước tiếp theo.
Thủ tiêu đối tượng ngay lập tức.

Miêu tả: SCP-028 là một hiện tượng sảy ra trong những khoảng thời gian không xác định, đối tượng bị ảnh hưởng sẽ nhận thức về một ký ức, trải nghiệm đã sảy ra nhưng lại không có thật trong thực tại. Đôi khi có một số vật thể phù hợp với ký ức, trải nghiệm đó được phát hiện nhưng cũng không thể dùng để chứng minh chính xác. Vì những vật thể này chỉ có thể được đối tượng phát hiện và được gọi là SCP-028-[kèm kí hiệu]. SCP-028 dường như không xuất hiện ở một số đối tượng cụ thể nào và có quy mô toàn cầu. Tỉ lệ xuất hiện SCP-028 đối với mọi độ tuổi, giới tính, sắc tộc hay tôn giáo đều gần như bằng ██%.

Dị tính của SCP-028 rất khó thí nghiệm do tính tự phát nhưng có thể thay đổi khi đối tượng cố gắng tìm hiểu, tập luyện và ứng dụng nó. Sự thay đổi có thể từ ký ức không rõ ràng đến vô cùng rõ (thí nghiệm M7395-028), thay đổi từ không có bằng chứng đến có bằng chứng phù hợp (thí nghiệm M3296-028), thay đổi từ quá khứ không rõ thời gian đến tương lai không rõ thời gian (thí nghiệm M2897-028). Tất cả những thí nghiệm đều cho thấy mật độ xuất hiện SCP-028 tăng cao trên các đối tượng.

Báo cáo thí nghiệm:

thí nghiệm M7489-028: ngày 07 tháng 04 năm████ Đối tượng SCP-028-74 là con người giới tính nam tuổi 18 đã [Dữ liệu bị xóa]

thí nghiệm M9893-028: ngày 09 tháng 08 năm████ Đối tượng SCP-028-98 là con người giới tính nữ tuổi 23 [Dữ liệu bị xóa] thu hồi SCP-028-A [Dữ liệu bị xóa]

thí nghiệm M7395-028: ngày 07 tháng 03 năm████ Đối tượng SCP-028-73 là con người giới tính nữ tuổi ██ [Dữ liệu bị xóa] [Dữ liệu bị xóa] Sau thí nghiệm SCP-028-73 có dấu hiệu mất nhận thức cấp độ nhẹ, sau khi điều trị y tế đã được quay trở lại khu quản thúc

thí nghiệm M5695-028: ngày 05 tháng 06 năm████ Đối tượng SCP-028-56 là con người giới tính nữ tuổi 45 [Dữ liệu bị xóa]

thí nghiệm M3296-028: ngày 03 tháng 02 năm████ Đối tượng SCP-028-32 là con người giới tính nam tuổi 36 [Dữ liệu bị xóa] thu hồi thành công SCP-028-E SCP-028-F SCP-028-G Ts████ bị thương nhẹ, yêu cầu thêm nhân viên an ninh cho thí nghiệm sau (yêu cầu được chấp nhận)

thí nghiệm M2897-028: ngày ██ tháng ██ năm████ Đối tượng SCP-028-28 là con người giới tính nam tuổi 24 [Dữ liệu bị xóa] SCP-028-28 đã thành công mô tả một sự kiện trong tương lai gần. sự kiện đã bị ngăn cản để theo dõi tác động của nó lên thực tại. [Dữ liệu bị xóa] SCP-028-28 bắt đầu có dấu hiệu suy giảm nhận thức nặng và mất kiểm soát dị tính. [Dữ liệu bị xóa] SCP-028-28 đã được sử dụng thuốc lú cấp A để loại bỏ những ký ức do SCP-028 đem lại, SCP-028-28 "tạm thời" ổn định và được 2 nhân viên an ninh duy nhất còn sống hộ tống về điểm-06-3.

Bản ghi âm của Ts.████: Tôi phỏng đoán SCP-028 có thể là hậu quả của một viễn cảnh tận thế cấp CK. Dù nó là gì thì tốt nhất không ai nên biết về nó, không ai nên biết trước định mệnh.

Từ sau thí nghiệm D2897-028 và sự kiện [Dữ liệu bị xóa] nhận thấy sự thay đổi dị tính của SCP-028 có thể gây nên một viễn cảnh tận thế cấp K, tuyên bố ngừng mọi thí nghiệm với SCP-028.

Ghi chú:
Báo cáo về SCP-028 được phát hiện bởi Ts.████ trong phòng riêng của mình tại điểm████ ngày██tháng██năm████. Khi được phát hiện Ts.████ đã cho rằng đây là một tài liệu lỗi vì nhớ rằng mình đã từng giao nộp một bản báo cáo về SCP-028 trước đây. Nhưng vì không thể nhớ bất cứ nội dung nào về SCP-028 nên Ts.████ đã yêu cầu kiểm tra lại. Kết quả kiểm tra không hề có bất cứ bản báo cáo nào về SCP-028 từng được ghi nhận.

Báo cáo này được phổ biến trong toàn bộ tổ chức, tất cả nhân sự có biểu hiện như hay cảm giác quen thuộc với SCP-028 cần báo cáo ngay cho Ts.Shin . Báo cáo đầy đủ chỉ có thể được truy cập bởi thành viên cấp A trở lên. Thông báo ngay cho hội đồng O5 khi có dấu hiệu của viễn cảnh cấp K.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License