SCP-033


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-033

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-033 phải được ghi trên bất kỳ tờ giấy có hình dạng không đều và giấy thủ công, giấy cói, vải hoặc giấy da trong khi không góp phần vào hoạt động quan sát, nghiên cứu nào. Các kích thước của sản phẩm giấy này không được có đường biên song song, không có góc chuẩn, và không chiều dài cạnh nào được bằng nhau (Tài liệu các kích thước an toàn - 033). Khi lưu giữ theo cách này, các sản phẩm giấy cần được bảo lưu trong một kho chứa không-liên-kết được khóa kín và cách ít nhất 30 mét khỏi bất kỳ máy tính hoặc thiết bị ghi âm nào lân cận. Các bản ghi chép xuất hoặc nhập vào buồng quản thúc của SCP-033 phải được điền ở khoảng cách an toàn tối thiểu là 30 mét để tránh sự ô nhiễm có thể xảy ra của các sản phẩm giấy hoặc thiết bị điện chứa bản ghi đó.

Khi lấy ra để nghiên cứu, SCP-033 có thể được chép lên một bảng đen/trắng tuân theo Tài liệu các kích thước an toàn - 033 bởi nhân viên cấp D. Sau khi chuyển lên tấm bảng đen/trắng, các sản phẩm giấy chứa SCP-033 phải bị thiêu hủy ngay lập tức. Việc quan sát và nghiên cứu phải diễn ra trong một phòng họp bảo đảm ít nhất 30 mét từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị ghi âm cho 2560 giây quan sát qua ô cửa quan sát. Các quan sát hoặc ghi chú phải được thực hiện trên các vật liệu tuân theo Tài liệu các kích thước an toàn - 033. Dù bất cứ điều kiện nào cũng không được để bất kỳ ghi chú nào về SCP-033 rời khỏi cơ sở lưu trữ hoặc được nhập vào một thiết bị máy tính hoặc ghi âm.

Vào đúng giây thứ 2000 của quá trình quan sát thì cuộc nghiên cứu phải dừng lại và SCP-033 phải được chuyển sang một sản phẩm giấy an toàn tuân theo Tài liệu các kích thước an toàn - 033 mới và được đem về kho lưu trữ bởi nhân viên cấp D. Bảng đen/trắng được sử dụng trong nghiên cứu phải bị thiêu hủy ngay sau khi quá trình chuyển giao hoàn tất bất kể SCP-033 có phai mờ "tự nhiên" từ bề mặt của bảng tại giây thứ 2560 hay không.

Hiệu quả của Tài liệu các kích thước an toàn - 033 chỉ có thể ngăn chặn hay chỉ đơn thuần là làm chậm những tác hại chưa được xác định rõ của SCP-033. Người ta đặt giả thiết rằng các đường biên bất thường và những vật dụng thủ công được làm ra bởi những bàn tay con người không thể đoán định bằng toán học đã bằng cách nào đó phá vỡ sự logic cho phép SCP-033 hoạt động.

Miêu tả: SCP-033 được phát hiện bởi một nhân viên tình báo SCP trên một chiếc khăn ăn bỏ đi và bị xé rách không đều trong quán rượu ████████’s ████ ở thị trấn █████ vào ngày ██, tháng Mười Một năm 19██. SCP-033 xuất hiện dưới dạng một trường ký hiệu toán học phức tạp, bao gồm nhiều dạng từ đơn giản mà người dân thường có thể nhận diện được cho đến những dạng chỉ giải thích nổi bởi các nhà toán học được đào tạo cao cấp. Các "tổng" của những biểu tượng này đúng bằng một số nguyên chưa biết trước đó (được Giáo sư Hutchinson đặt là Theta Prime) của giá trị trung gian giữa █ và █.

Khi tất cả các phép tính toán học hiện đại được thực hiện mà không có kiến thức hoặc cách dùng xác định nào từ SCP-033, sự đưa đối tượng vào bất kỳ hệ thống nào sẽ bắt đầu hủy diệt sự toàn vẹn dữ liệu chữ số và sau đó là cấu trúc của hệ thống đó. Tác động này lan truyền ngay cả trong quá trình chuyển SCP-033 vào bất kỳ sản phẩm giấy (được định nghĩa gồm giấy, giấy da, giấy cói, vải) mà không tuân theo Tài liệu các kích thước an toàn - 033 hoặc bất kỳ máy tính hay thiết bị ghi âm nào nó nhập vào. Nếu ghi trên mọi chất liệu khác, SCP-033 bị mờ dần đến khi không thể đọc được sau chính xác 2560 giây. Ngoài ra, SCP-033 còn thể hiện một khả năng "nhảy vọt" từ một vật liệu tuân theo Tài liệu các kích thước an toàn - 033 đến một thiết bị điện hoặc vật liệu điện tử mà nó có thể gây mất ổn định trong ít nhất là một (1) trường hợp (Báo cáo sự cố 033-D), đòi hỏi phải áp dụng một khoảng cách an toàn 30 mét cho tất cả các thiết bị điện và các sản phẩm giấy không tuân theo Tài liệu các kích thước an toàn - 033.

Hiện tại chưa có Tài liệu phương pháp an toàn - 033 dành cho vật liệu điện tử. █ trong số ██ của dự án nghiên cứu liên quan đến SCP-033 được dành riêng cho việc tìm kiếm một phương pháp an toàn như thế. ██ dự án nghiên cứu được dành riêng cho các ứng dụng của SCP-033 như một yếu tố trung hòa các đối tượng SCP dạng máy móc hung hãn hoạt động dựa trên logic. Lời nhận xét rõ ràng từ Giáo sư Hutchinson được trích dẫn cho nhân viên không chuyên trong tài liệu 033-A. Tác động có thể được xem trong tài liệu 033-Q.

Tài liệu 033-A: Phỏng vấn Giáo sư Hutchinson sau lần quan sát đầu tiên..

[Bản phiên thuật đã được chỉnh sửa để dễ đọc]

Gs. Hutchinson : Tất cả trẻ em trong trường học đều biết 2 cộng 2 là 4. Sự đảm bảo vững chắc toán học về trật tự số và giá trị số là nền tảng cho tất cả các hệ thống dựa trên logic. Chúng ta biết rằng sau 2 là 3 và sau 3 là 4. Công thức này chứng tỏ rằng chúng ta đã bỏ sót một con số ở đâu đó. Hãy tưởng tượng rằng tất cả các công nghệ của chúng ta được xây dựng trên niềm tin rằng sau 4 là 6. Chúng ta chỉ đơn giản là không biết đến hoặc nhận thức gì về số 5. Đó là điều thiết yếu mà công thức này chứng minh. Chúng ta đã bỏ sót một con số.

Gs. Hutchinson : Tôi không thể nói cho bạn biết lý do tại sao các loại giấy da làm bằng tay hoạt động tốt nhất. Tôi chỉ có thể phỏng đoán rằng nó thay thế sự dự toán theo hai cách. Một là, sự bất thường của quá trình làm giấy thủ công có bao gồm lỗi của bàn tay con người có thể xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào của quy luật bình thường trong một sản phẩm máy. Hai, các đường mép không đều dường như bằng cách nào đó làm rối nó, vì nó bị bế tắc trong khi tìm kiếm một mẫu số để xác định và sử dụng như là một lối thoát. Tôi sẽ nói với bạn điều này, tuy nhiên, tôi không nghĩ nên để nó lại trên bất cứ vật lưu trữ nào lâu hơn một vài ngày. Cuối cùng nó cũng sẽ tìm được một kiểu mẫu thôi.

Gs. Hutchinson : Tôi không nghĩ nó "phá hủy" gì cả. Tôi nghĩ rằng nó đang cố gắng hoà nhập vào hệ thống của chúng ta và hệ thống của chúng ta không thể chứa nổi nó. Nó giống như cố gắng nhét một cuốn sách vào một kệ sách đã chật cứng. Nếu bạn có một cái búa, bạn có thể nhét nó vào, nhưng cuối cùng cả kệ sách sẽ bị hư hại. Nếu nó lọt ra ngoài và xâm nhập vào internet, chúng ta sẽ có khả năng gặp phải sự sụp đổ toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT trong vòng vài giờ.

Tài liệu 033-Q: Các kết quả thử nghiệm, Thử nghiệm 033-Delta 5.

SCP-033 được ghi lên một trang giấy bản in tiêu chuẩn tám phẩy năm (8.5) nhân mười một (11) inch (gọi là X1). Một tờ giấy thứ hai giống hệt (gọi là X2) đặt cách xa 30cm.

Tại giây thứ 80: Các biểu tượng liên quan đến nội dung của SCP-033 bắt đầu xuất hiện trên X2. X1 không thay đổi.

Tại giây thứ 160: Toàn bộ nội dung các công thức của SCP-033 xuất hiện trên bề mặt của X2. X1 không thay đổi.

Tại giây thứ 320: X1, X2 đều trông như bị ướt. Biểu tượng vẫn còn nhìn thấy được.

Tại giây thứ 640: X1 có khoảng một (1) một phần (trông như) hóa thành nước và năm (5) phần thành chất giống như bột, vẫn còn chiếm diện tích phẳng tám phẩy năm (8.5) nhân mười một (11) inch. Biểu tượng trở nên khó đọc. X2 vẫn còn bị ướt, biểu tượng nhìn thấy được.

Tại giây thứ 1280: X1 không còn nhìn thấy gì cả. Phần chất lỏng dường như đã bốc hơi, chất bột giấy có vẻ đã thăng hoa. X2 bây giờ có khoảng một (1) phần chất lỏng và năm (5) phần chất giống bột, vẫn còn đủ diện tích phẳng tám phẩy năm (8.5) nhân mười một (11) inch. Ký hiệu nhòe khó đọc.

Tại giây thứ 2560: X2 không còn nhìn thấy gì cả. Phần chất lỏng dường như đã bốc hơi, chất bột giấy có vẻ đã thăng hoa.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License