SCP-036-VN
rating: +1+x

Mã Vật Thể: SCP-036-VN

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-036-VN sẽ được đặt trong một chiếc hộp bằng kính ở trong một căn phòng với an ninh chặt chẽ và hệ thống thải khí độc. SCP-036-VN chỉ được cho phép truy cập bởi Nhân Sự Cấp 5 trở lên.

CHÚ Ý: Mục đích sử dụng chỉ có thể để bảo vệ một vùng khỏi sự tấn công của kẻ địch, hoặc để tạm thời 'giam giữ' một tai họa ảnh hưởng phạm vi lớn bên trong. Bất kỳ ai sử dụng ngoài điều kiện sẽ bị tử hình tại chỗ.

Mô Tả: SCP-036-VN là một khối lập phương màu đen, có mỗi cạnh bằng 10cm có hoa văn. Khi ở trạng thái đang hồi phục, hoa văn sẽ không phát sáng. Nhưng khi đã vào trạng thái chờ được kích hoạt, hoa văn trên SCP-036-VN sẽ phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ nhẹ.

Ngoài việc bất hoại ra, SCP-036-VN có thể tạo nên tấm chắn bao bọc xung quanh trên một vùng với bán kính khoảng 500m lấy vị trí nó được kích hoạt làm trung tâm; vùng đó sẽ được gọi là SCP-036-2-VN, và sẽ tồn tại trong vòng 1 ngày đến khoảng 13 năm tùy theo ý chí của người kích hoạt. Không có bất cứ thứ gì có thể phá hủy tấm chắn hay ra vào vùng SCP-036-2-VN này. Bên trong SCP-036-2-VN, mọi thứ vẫn sẽ hoạt động như bình thường như trước khi bị bao bọc. Sau khi được kích hoạt, SCP-036-VN sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái 'Ngủ Đông' từ vài tháng đến [BỊ GIẤU] năm. SCP-036-VN có thể được kích hoạt khi có người lấy máu chính mình làm vật dẫn. Sau đây là các trường hợp và kết quả có thể sẽ xảy ra:

Trường Hợp Kết Quả
Hoàn toàn tự nguyện với quyết định rõ ràng SCP-036-VN sẽ được kích hoạt rồi rơi vào trạng thái Ngủ Đông. Người kích hoạt và những người có quan hệ máu mủ với họ sẽ bị giảm tuổi thọ1 đi một cách đáng kể theo lượng thời gian mà tấm chắn tồn tại.
Tự nguyện, nhưng trong tâm trí vẫn do dự SCP-036-VN sẽ không được kích hoạt nhưng vẫn sẽ rơi trạng thái Ngủ Đông. Tuy nhiên, người này và những người có quan hệ máu mủ với họ vẫn sẽ bị giảm tuổi thọ.
Bị ép buộc phải kích hoạt SCP-036-VN SCP-036-VN có thể sẽ được kích hoạt hoặc không, nhưng nó vẫn sẽ rơi vào trạng thái Ngủ Đông. Thủ phạm ép buộc người khác kích hoạt SCP-036-VN dù thành công hay không đều sẽ tan biến và những người có quan hệ máu mủ với thủ phạm cũng sẽ bị giảm tuổi thọ.

Ghi Chú: Trong trường hợp máu vô tình bị dính lên SCP-036-VN thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Phụ Lục: Vì các đặc tính dị thường của nó, các nhân sự từ cấp 4 trở lên và những nhân viên có quan hệ máu mủ với các nhân sự có thẩm quyền không được phép sử dụng SCP-036-VN nếu chưa có lệnh thống nhất từ Hội Đồng O5. Bất kỳ nhân viên nào muốn kích hoạt SCP-036-VN đều cần phải chắc chắn về quyết định của mình và hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License