SCP-038-VN
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-038-VN

Phân loại: Safe

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Một (1) chiếc bệ cao 1,6m được xây ngay bên dưới SCP-038-VN, do tính chất của vật thể nên nó không cần ai quản thúc. Chiếc bệ được xây để các nhân viên chú ý không va chạm với SCP-038-VN khi làm việc. SCP-038-VN hiện tại đang ở một buồng chứa 5m x 7m x 10m tại Khu 19, kích thước này là để dễ dàng thực hiện các thử nghiệm và cũng được dùng làm kho chứa thiết bị. Các cuộc thí nghiệm trên SCP-038-VN cần có sự cho phép của nhân viên cấp 3 trở lên để phòng trường hợp thiết bị bị hư hại ngoài ý muốn.

Miêu tả: SCP-038-VN trông như một khối hộp Tesseract nhưng luôn ở trạng thái bất động (so với Trái Đất) và bất hoại. Vật thể có hai (2) khối hộp, một nhỏ bên trong và một lớn bên ngoài. Khối hộp bên ngoài có chiều dài mỗi cạnh là 10cm và 6 mặt được làm bằng một chất liệu trong suốt không rõ nguồn gốc. Qua các cuộc nghiên cứu cho thấy đây không phải là vật liệu trên Trái Đất. Còn khối hộp nhỏ bên trong có chiều dài mỗi cạnh là 5 cm, màu đen. Không thể nào nghiên cứu được khối hộp màu đen này được làm bằng gì do lớp vỏ ngoài của SCP-038-VN.

SCP-038-VN có tính chất là hoàn toàn bất động so với Trái Đất, bất hoại, và cũng không thể di chuyển được. Nó luôn luôn ở trạng thái sau:

  • Nhiệt độ: 32 độ C.
  • Vị trí: Cách mặt đất khoảng 1,6m.

Khi phát hiện SCP-038-VN, các nhân viên và các nhà khoa học ngày lập tức biết rằng tên nó là "Khối lập phương Bermuda" và biết được chính xác hình dạng của vật thể. Khi được hỏi, không ai trả lời được vì sao họ biết. Kể cả những người bị mù vẫn có thể viết được tên nó ra dù không nhìn thấy.

Ngoài ra, "Khối lập phương Bermuda" còn có một khả năng khác. Khi đổ 1 giọt nước lên mặt trên của SCP-038-VN, giọt nước sẽ trượt xuống đất như thể nó là một bề mặt nghiêng. Các nghiên cứu cho thấy bề mặt trên của SCP-038-VN có độ nghiêng là 0.

Thử nghiệm A

Ngày: 02/07/████
Đối tượng: SCP-409
Quy trình: SCP-409 được vận chuyển đến SCP-038-VN và được cho tiếp xúc với khối lập phương.
Kết quả: SCP-038-VN miễn nhiễm với quá trình tinh thể hóa sau nhiều lần thử.
Ghi Chú: Sau khi cho thấy miễn nhiễm hoàn toàn với quá trình tính thể hoá, các nhà khoa học đang cố gắng tạo ra chất liệu tương tự SCP-038-VN.

Phụ lục SCP-038-1-VN

16/██/████: SCP-106 thoát khỏi buồng quản thúc và đuổi theo 1 nhân viên cấp 3 đến phòng chứa SCP-038-VN. SCP-106 đã đi xuyên qua SCP-038-VN và để lại những chất lỏng màu đen, nhưng "Khối lập phương Bermuda" không có dấu hiệu bị hư hại. Sau khoảng 9 phút, các nhân viên đã đưa được SCP-106 về buồng quản thúc của nó.

31/12/████: SCP-239 (trước khi bị đưa lên cấp Keter) đã được cho tiếp xúc với SCP-038-VN và năng lực của SCP-239 không có tác dụng lên SCP-038-VN.
Ghi chú: SCP-038-VN có thể được dùng để chống lại các SCP khác, đề xuất này đang được xem xét và nghiên cứu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License