SCP-040-JP


đánh giá: +9+x
CE46.jpg

SCP-040-JP trước khi bị quản thúc.

Mã Vật Thể: SCP-040-JP

Phân Loại: Safe

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: SCP-040-JP sẽ được quản thúc trong một công trình được xây nên để che giấu dị điểm. Cánh quản thúc sẽ thuộc địa phận quản lý của Điểm-8120. Khi trong cánh quản thúc, khuyến cáo các nhân sự không được phép nhìn vào SCP-040-JP. Nếu cần phải nhìn vào SCP-040-JP,thì ép buộc phải nhìn bằng camera chứ không phải bằng mắt thường. Nếu cần phải nhìn trực tiếp, hãy sử dụng nhân sự Cấp-D. Nghiêm cấm mọi hành động tiếp xúc với các nhân sự đã tiếp cận SCP-040-JP.

Mô Tả: SCP-040-JP là một cái giếng ở █████, thuộc tỉnh ██████. Bao quanh nó là một túp lều gỗ, rộng 5 m và dài khoảng 4 m. Ngay giữa túp lều là một cái giếng được cho là đã xây từ rất lâu, nó được nối thẳng với lòng đất. Cái giếng này sâu một cách dị thường và rất nhiều tàu thăm dò đã không thể xác định được độ sâu của nó.

Mặc dù túp lều này đã được khóa lại bằng rất nhiều ổ khóa và dây xích nhưng sau đó chúng đều đã bị hư hỏng do xuống cấp. SCP-040-JP đã được đưa vào diện quản thúc sau Sự Cố [BỊ TÁC ĐỘNG] vào năm 1967.

[Cảnh báo: Sau Sự Cố-040-JP-001 vào năm 19██, những nội dung sau sẽ bị cấm xem khi không có biện pháp phòng ngừa lan truyền nhận thức. Các nhân sự tham gia dự án này phải được xử lí theo Thủ Tục-253 "Liễu Tro" tại Khu Vực-8120.]


[Kết Thúc Hiệu Ứng Lan Truyền Nhận Thức Độc Hại.]

Báo Cáo Sự Cố 040-JP-001: Vào ngày ██/██/19██, kết quả của báo cáo này là một thảm họa lan truyền nhận thức diện rộng đã xảy ra tại Điểm-8120. Người ta đều tin rằng các nhân sự được giao nhiệm vụ này và các nhân sự cấp cao hơn đã bị ảnh hưởng bởi tác động lan truyền nhận thức của SCP-040-JP vào thời điểm nộp báo cáo. Các nhân sự bị ảnh hưởng sẽ được cấp thuốc lú hoặc thủ tiêu. Từ giờ trở đi, tất cả các báo cáo tiếp theo sẽ được áp dụng các biện pháp đối phó lan truyền nhận thức.1

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License