SCP-041-VN
rating: -3+x

Vật thể #: SCP-041-VN

Phân loại: Keter

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: phải được đặt trong 1 (một) lồng kính 22*22*22cm được gia cố để có thể chịu đựng những đợt sóng xung kích. SCP-041-VN được chuyển về Site-19 năm 200█ trong tình trạng bị hư hỏng nặng nề và ngưng hoạt động. Bên ngoài căn phòng quản thúc SCP-041-VN phải có không dưới 3 nhân viên bảo vệ được trang bị vũ trang bằng MP5. Chỉ cho phép những nhân sự có từ cấp 3 trở lên.

Miêu tả: SCP-041-VN là 1 (một) vật thể hình lập phương tối đa 5*5*5cm trong kích thước;200g trong khối lượng. Hiện tại nó được cho rằng đã tồn tại 20000 năm và có thể được cho là 1 (một) vật thể ngoài hành tinh. Đặc tính dị thường duy nhất của nó là tạo ra những mạnh mẽ có thể phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó,nhưng các nhà nghiên cứu đã chỉ ra kính là chất liệu duy nhất có thể chống đỡ lại sóng xung kích của SCP-041-VN.

Sự cố 041-A: 16:30 ngày 26/7/201█ ,SCP-041-VN đột ngột hoạt động mạnh một cách bất thường. Kể từ khi sự cố này diễn ra,đã có 12 nhân sự đã chết,24 nhân sự bị thương nghiêm trọng.Tiến sĩ Lưu ████ ████ đã chịu trách nhiệm vụ việc này.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License