SCP-050

đánh giá: +1+x

Mã vật thể: SCP-050

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Cho đến nay, tất cả các nỗ lực để chứa SCP-050 đã chứng minh là không mang lại bất kỳ kết quả nào1. Hiện tại, bất cứ nhân viên nào sở hữu SCP-050 phải để nó trong một văn phòng mà họ hoạt động chính thức2.

Miêu tả: SCP-050 có vẻ ngoài là một bức tượng con khỉ đang đọc sách, cao khoảng 1 foot3. Dưới đáy của bức tượng được khắc dòng chữ "Gửi người Thông Thái Nhất" có hình dạng như chữ viết tháu trong bản thảo.

Cho đến nay bức tượng đã chứng minh khả năng chống lại tất cả các hình thức tổn hại đến nó4. Do đó, không phương pháp nào xác định chính xác được niên đại của vật thể này.

Khi bị bỏ mặc một mình, SCP-050 vừa tỏ ra có ích vừa tỏ ra đối chọi với chủ sở hữu của nó.5. Mặc dù Tổ chức chưa bao giờ ghi nhận được việc di chuyển của vật thể, bất chấp cách thức hay số lượng bản ghi, bất kỳ phòng nào mà vật thể này hiện diện đều nên rất sạch sẽ, có thể soi bóng bất kỳ bề mặt nào khả dĩ. Các giấy tờ được sắp xếp theo từng mục, thùng rác được dọn sạch, và nói chung, mọi sự bừa bộn đều được xử lý. Tuy nhiên, SCP-050 cũng có xu hướng để lại bẫy cho chủ sở hữu của nó, vì vậy người chủ hiện tại nên cẩn thận kiểm tra văn phòng của họ khi trở về.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License