SCP-055-DE-J


đánh giá: +6+x
Ham-Delicatessen-Market-994962.jpg

SCP-055-DE-J. TUYỆT VỜI!.

Mã Vật thể: SCP-055-DE-J

Phân Loại: SIUUUUUU TTTỴỴỴỴỴT ZỜỜỜIIII
atomic-bomb-1011738_960_720.jpg

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: MỌOOOOI NGƯƯƯƯƯỜI CÓ THỂ TIẾP CẬN SCP-055-DE-J TẠI CĂNG TIN CỦA ĐIỂM-DE19! VỊ THỨ NÀY THẬT TUYỆT VỜI! DO NHỮNG TRƯỜNG HỢP CHẤN THƯƠNG VỚ VẨN VÀ MẤY THẰNG ẺO LẢ CÀM RÀM VỀ TIẾNG ỒN, RẤT TIẾC LÀ KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP BUÔNNNNN DƯAAAA LÊÊÊÊ VỀ SCP-055-DE-J. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC SỬ DỤNG TOÀN BỘ SCP-055-DE-J!!

Mô tả: SCP-055-DE-J LÀ MIẾNG GIĂM BÔNG TUYỆT VỜI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI! DÀI NỬA MÉT, RỘNG MỘT PHẦN TƯ MÉT VÀ DÀY MƯỜI CENTIMET, TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 12.500 CENTIMET KHỐI TUYỆT VỜI VỚI KHỐI LƯỢNG 5 KÍLÔÔÔÔÔ!
Minor_Scale_test_explosion.jpg

TUYỆT PHẨM CỦA NGHỆ THUẬT GIẾT MỔ NÀY HOÀN TOÀN CÓ THỂ ĂN ĐƯỢC MÀ KHÔNG GẶP VẤN ĐỀ GÌ, TÊN MỌT SÁCH ĐỘC HỌC ĐÃ KHẲNG ĐỊNH ĐIỀU ĐÓ! NGOÀI RA, NÓ KHÔNG BỊ HỎNG VÀ BẠN CÓ THỂ NHÉT BAO NHIÊU VÀO MỒM TÙY THÍCH, THỨ TUYỆT VỜI NÀY CÓ THỂ MỌC LẠI NGAY LẬP TỨC! TUYỆT QUÁ TRỜI LUN!
800px-US_Navy_020712-N-5471P-010_EOD_teams_detonate_expired_ordnance_in_the_Kuwaiti_desert.jpg

NHỮNG TÀI LIỆU KHÁC CỦA TỔ CHỨC MUỐN LỪA BẠN BẰNG NGÔN NGỮ KHÔ KHAN CỦA LŨ MỌT SÁCH? SCP-055-DE-J CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MÔ TẢ BẰNG MỘT CÁCH VÀ ĐÓ LÀ CÁCH ĐÚNG NHẤT! BẤT CỨ AI MUỐN BÁO CÁO SỰ TUYỆT VỜI CỦA SCP-055-DE-J HÃY LÀM Ố DỀ NHẤT CÓ THỂ, NGẦU LÒI NHẤT CÓ THỂ, VÀ VỚI GIỌNG NAM TÍNH NHẤT CÓ THỂ. ĐÚNG VẬY, KỂ CẢ PHỤ NỮ! KỂ CẢ BẢN IN CŨNG VẬY. CŨNG NHƯƯ CÁCH DÙNG TỪ SIÊU ĐỈNH VÀ MỌI THỨ ĐỀU ĐƯỢC IN HOA! VÀ VỚI DẤU CHẤM THAAAAN!
Operation_Upshot-Knothole_-_Badger_001.jpg
fire-621029_960_720.jpg

CUỘC TRÒ CHUYỆN BÍ MẬT TRONG CONTAINER NÀY CHÁN NGẮT CHO ĐẾN KHI AI ĐẤY BẮT ĐẦU NÓI VỀ SCP-055-DE-J! SAU ĐÓ MỌI THỨ TRỞ NÊN BÙNGGG LLỔ!

KHI AI ĐÓ MÔ TẢ VINH QUANG CỦA SCP-055-DE-J, NHỮNG VỤ NỔ THẬT NGẦU SẼ TỰ NHIÊN XẢY RA GẦN NGƯỜI ĐANG NÓI! ĐƠN GIẢN VẬY THÔI! CHẢ AI BIẾT TẠI SAO ĐIỀU NÀY XẢY RA CẢ, NHƯNG NÓ CHẲNG QUAN TRỌNG! SCP-055-DE-J NỔ TANH BÀNH!

Ờm, chờ một chút…

Một chút nữa…

fireball-fire-brand-armageddon.jpg

ĐÂY RỒI!

KHÔNG BIẾT SCP-055-DE-J ĐẾN TỪ CON VẬT NÀO, ĐẾN CẢ TÊN NGHIÊN CỨU VIÊN DI TRUYỀN HỌC ĐẦU TRỨNG CŨNG CHẢ BIẾT GÌ CẢ! NHƯNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC ĐỀU ĐỒNG Ý RẰNG CHO DÙ LÀ TỪ BẤT KÌ LOÀI NÀO, NÓ PHẢI THỰC SỰ NGẦU LÒI THÌ MỚI CÓ THỂ NGON NHƯ VẬY! NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ PHỤ NỮ NẶNG ĐÔ THỰC THỤ ĂN SỐNG SCP-055-DE-J , NHƯNG LŨ ẺO LẢ CÓ THỂ ĂN KIỂU GÌ CHÚNG MUỐN CŨNG ĐƯỢC! VỊ NÓ CŨNG RẤT TUYỆT, NHƯNG KHÔNG TUYỆT VỜI! THỨ NGOẠI LỆ DUY NHẤT LÀ RAU, BẠN ĐẶT NÓ LÊN ĐĨA HOẶC MỘT CHIẾC BÁNH MÌ KẸP VỚI SCP-055-DE-J VÀ BẠN SẼ CÓ MỘT VỤ NỔ THẲNG VÀO MẶT CỦA MÌNH! CHÚNG TÔI TIN RẰNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ VÌ VỊ CỦA SCP-055-DE-J SẼ NHƯ CỨT NẾU NHƯ ĂN VỚI RAUUUUUU!
nuclear-2136244_960_720.jpg

Phụ Lục 055-J-1: MỘT VÀI NGƯỜI ĐƯỢC YÊU CẦU ĂN SCP-055-DE-J. ĐÂY LÀ PHẢN ỨNG CỦA HỌ:

THỨ NÀY. THẬT. NGOOONNNN! - Đặc vụ Straub

THỨ NÀY THẬT TUYỆT, TÔI NGHĨ TÔI VỪA MỌC THÊM LÔNG NGỰC RỒIIIIIIIIII! - Ts. Joch

TẤT CẢ HÃY THỜ PHỤNG THỊT NGUỘI! - Đặc vụ von Dorff

Tôi nghĩ miếng thịt nguội này cũng khá ổn. - Ts. See

Ts. SEE HIỆN ĐANG ĐƯỢC THỬ NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH BẤT KÌ DỊ TÍNH NÀO, VÌ HẮN TA TÂNG BỐC SCP-055-DE-J CHƯAAAA ĐỦỦỦỦ!

Phụ lục 055-J-2: KHÔNG ĐƯỢC ĂN TOÀN BỘ SCP-055-DE-J CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM VÌ CÓ THỂ NÓ SẼ KHÔNG TÁI TẠO LẠI ĐƯỢC NỮAAAAA! CHÚNG TÔI CŨNG TIN RẰNG PHÁ HỦY SCP-055-DE-J SẼ TẠO RA MỘT VÙNG CHÂN KHÔNG SIÊU NGẦU VÀ NHANH CHÓNG PHÁ HỦY TOÀN BỘ VỤ TRỤ! QUUUÀÀÀÀÀOOOOOO!
nuclear-2123685_960_720.jpg

Phụ lục 055-J-3: CHÚNG TÔI CŨNG MUỐN THỬ NGHIỆM SỰ TUYỆT VỜI CỦA SCP-055-DE-J VỚI NHỮNG SCP KHÁC VÀ XEM CHÚNG SẼ NHƯ LÀM GÌ VỚI NÓ:

ĐÃ SỬ DỤNG CHUYỆN ĐÃ XẢY RAAAA!
SCP-020-DE SAU KHI SCP-020-DE NUỐT CHỬNG SCP-055-DE-J, NÓ CUỘN MÌNH TRONG SƯƠNG MÙ! KHI MÀN SƯƠNG BIẾN MẤT, ĐỐI TƯỢNG CÓ MỘT CÁI CẰM TRÔNG CÓ VẺ NAM TÍNH VÀ LUÔN MỒM NÓI: "TA SẼ TRỞ LẠI!"
SCP-038-DE THỎ THỬ NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC CHO 20 MILILÍT SCP-038-DE VÀ ĐƯỢC YÊU CẦU ĂN SCP-055-DE-J CHO ĐẾN KHI THẤY NGÁN. NHƯNG CÂM MỒM VÀO, NGƯƠI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤY NGÁN SCP-055-DE-J!
SCP-058-DE SCP-055-DE-J ĐÃ ĐƯỢC PHÁT CHO 15 THÂY MA! CHÚNG NGAY LẬP TỨC XẾP THÀNH HÀNG VÀ BẮT ĐẦU NHẢY NHÓT TRÊN NỀN NHẠC THRILLER CỦA MICHAEL JACKSON! KHÔNG RÕ NHẠC PHÁT RA TỪ ĐÂU!
SCP-067-DE NÓ ĐÃ ĐƯỢC PHÁT CHO SCP-067-DE-A-121! BÂY GIỜ HẮN BẮN NHỮNG THỨ CÒN TỐT HƠN CẢ LA-ZE TỪ MẮT CỦA MÌNH, VÀ ĐÓ LÀ NHỮNG CHIẾC XE MÁY!
SCP-077-DE BẮT ĐẦU NÔN RA CẦU VỒNG SAU KHI ĂN NÓ!
SCP-092-DE SAU KHI NUỐT CHỬNG NÓ, SCP-092-DE BẮT ĐẦU CƯỜI NHƯ ĐIÊN VÀ MỌC RA MỘT BỘ RÂU QUAI NÓN SIÊU NGẦU CHỈ TRONG VÀI GIÂY CÓ VẺ NHƯ BẰNG SỨC MẠNH Ý CHÍ TUYỆT ĐỐI. BỘ RÂU KHÔNG THỂ BỊ CẠO BẰNG MẤY CÁI DAO CẠO YẾU ĐUỐI THÔNG THƯỜNG VÀ CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC CẠO BỞI SCP-092-DE-01 HOẶC SCP-092-DE-02!
SCP-097-DE SAU KHI SCP-097-DE-02 NHAI NHAU NHÁU SCP-055-DE-J, NÓ CẮM MỘT CÂY GHITA ĐIỆN VÀ LOA VÀ BẮT ĐẦU CHƠI MỘT CHÙM HỢP ÂM METAL ROCK CHÁY ĐÉT! TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CÓ MẶT, BAO GỒM SCP-097-DE-02, ĐÃ BỊ RÁCH CƠ CỔ VÀ CHẤN ĐỘNG NÃO VÌ LẮC ĐẦU QUÁ NHIỀU!2

NHỮNG THỬ NGHIỆM NÀY CÓ CẦN THIẾT KHÔNG?

KKKKHHHỒỒỒỒỒỒỒỒỒNNNGGGGGGG!

NHƯNG MÀ CHÚNG

VÔ CÙNG TUYT ZỜI!

explosion-1039943_960_720.jpg
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License