SCP-055-VN
rating: +3+x
SCP-055-VN

Ảnh được chụp bởi đặc vụ ██ trong cuộc thám hiểm lần 1.

Vật thể #: SCP-055-VN

Phân loại: Safe

Quy trình quản thúc đặt biệt: Do bản chất của nó, SCP-055-VN phải bị quản thúc tại chỗ. Các hòn đảo mang SCP-055-VN phải được cách ly với bên ngoài trong phạm vi bán kính 150km.

Trong trường hợp có người ngoài xâm nhập vào phạm vi, đối tượng xâm nhập phải bị tẩy trí nhớ loại A ngay lập tức.

Mô tả: SCP-055-VN là một tổ hợp các tia điện từ tạo thành một bức tường cao 100m bao quanh bốn (4) hòn đảo trên thế giới trong bán kính 5km tính từ rìa hòn đảo. SCP-055-VN chỉ xuất hiện mỗi năm một lần và sẽ thu hẹp lại, để lại phía sau một vùng bị ảnh hưởng bởi các tia điện. Tất cả các vật ở trong phạm vi ảnh hưởng của các tia điện đều không hề bị ảnh hưởng bởi các tia này trừ các sinh vật sống. Mọi sinh vật sống trừ cây cối nếu ở trong phạm vi này sẽ bị các tia điện ăn mòn dần dẫn đến tử vong, khoảng 0.4% cơ thể mỗi giây.

SCP-055-VN sẽ trải qua ba (3) quá trình thu hẹp với mỗi lần cách nhau 5 phút và mất 2 phút để hoàn thành một quá trình:

  • Lần thứ 1: Bắt đầu 5 phút kể từ khi xuất hiện, thu hẹp vào 7km.
  • Lần thứ 2: Bắt đầu 5 phút kể từ khi hoàn thành quá trình thu hẹp thứ 1, thu hẹp vào 2km.
  • Lần thứ 3: Bắt đầu 5 phút kể từ khi hoàn thành quá trình thu hẹp thứ 2, thu hẹp vào 2km.

Các hòn đảo mang SCP-055-VN bao gồm:

  • SCP-055-VN-A

Khu vực: Phía Đông nước Nga
Tọa độ: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

  • SCP-055-VN-B

Khu vực: Phía Tây trung tâm Bắc Mỹ
Tọa độ: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

  • SCP-055-VN-C

Khu vực: Phía Bắc Châu Âu
Tọa độ: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

  • SCP-055-VN-D

Khu vực: Phía Nam Biển Đông
Tọa độ: [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Các hòn đảo này đều rộng khoảng 6km, đều từng có người sinh sống và đã bị bỏ hoang kể từ khi các SCP-055-VN xuất hiện lần đầu vào năm 19██. [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Phụ lục SCP-055-VN:
Các cuộc thám hiểm:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License