SCP-055-VN


đánh giá: +14+x

Mã vật thể: 055-vn
Cấp4
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
{$secondary-class}
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
danger

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức sẽ tiếp tục tiến hành các can thiệp phù hợp vào văn hoá tiêu dùng đại chúng, khuyến khích việc sử dụng hoa như một loại quà tặng phổ biến và xem đây là một phong tục lâu đời. Các biện pháp cụ thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm:

  • Nguỵ tạo các dấu tích lịch sử về tính lâu đời của hoa trong văn hoá nhân loại.
  • Khuyến khích tạo ra tranh ảnh và các hình thức nghệ thuật liên quan đến hoa.
  • Cài cắm chi tiết sử dụng hoa như một loại quà tặng trong các tác phẩm văn học cổ điển.
  • Phổ biến quan niệm gắn liền hoa với cái đẹp, sự lãng mạn và nhiều ý nghĩa tượng trưng khác.
  • […]

Tính đến thời điểm hiện tại, các can thiệp của Tổ Chức đã đủ để khiến tính hình tượng của việc tặng hoa ăn sâu trong văn hoá loài người. Các biện pháp cụ thể hiện nay chủ yếu liên quan đến việc đầu tư, thúc đẩy ngành nông nghiệp trồng hoa và thị trường kinh doanh hoa làm quà tặng.

Mô tả: SCP-055-VN-1 là một thực thể vô định hình mang thần tính, tồn tại ngoài chiều không gian, đại diện hoặc tự xưng là đại diện cho khái niệm "nơi vạn vật kết thúc và quay về" hay "đấng bảo vệ sự tinh khiết cho mặt đất". Hiện thân vật lý của thực thể SCP-055-VN-1 trên Trái Đất được Tổ Chức định danh là SCP-055-VN-2.


Lịch sử: Các SCP-055-VN-2 đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu trong nền văn minh nhân loại, nhưng nó lần đầu tiên trở thành một vật bắt buộc phải có tại những nơi công cộng thông qua nghị quyết do Thống đốc tỉnh Seine1, Eugène Poubelle2 ban hành vào năm 1883. Việc bắt buộc bố trí SCP-055-VN-2 trên đường phố công cộng lần đầu tiên được triển khai tại Paris, sau đó nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới.

Bắt đầu từ những năm 1920, khái niệm mà SCP-055-VN-1 đại diện đã đột ngột bị suy yếu, gián tiếp ảnh hưởng đến sự tồn tại của SCP-055-VN-2 trên Trái Đất. Do SCP-055-VN-2 đã trở thành một phần thiết yếu trong đời sống của nhân loại hiện đại, sự biến mất của nó có thể gây ra biến đổi nghiêm trọng trong các hoạt động kinh tế - xã hội thông thường, dẫn đến nhiều thiệt hại không thể đảo ngược.

Phòng ban Thần học chiến lược lúc bấy giờ đã nhanh chóng thiết lập liên hệ với SCP-055-VN-1 và biết được thực thể này đang giảm dần sự hiện thân trên Trái Đất, do nó cho rằng mình đang không nhận được sự quan tâm và tôn kính đúng mức từ loài người.

Thông qua nhiều lần trao đổi, một thoả thuận giữa Tổ Chức và SCP-055-VN-1 đã được thiết lập. Theo đó, việc dâng nhiều loài hoa khác nhau, được gói/trang trí sặc sỡ kèm với những lời chúc tôn vinh vẻ đẹp đến SCP-055-VN-1 thông qua các hiện thân của nó (SCP-055-VN-2) là một nghi thức sẽ được thực hiện trong một số ngày cụ thể đã được ấn định hằng năm. Đổi lại, SCP-055-VN-1 đồng ý duy trì ổn định cho khái niệm mà nó đại diện trên Trái Đất.

Trên thực tế, Tổ Chức không có đủ nguồn lực để tiến hành nghi thức nói trên lên toàn thế giới, cũng như số lượng SCP-055-VN-2 trên Trái Đất là không thể thống kê, phương án khả thi duy nhất được đưa ra là Quy trình Quản thúc Đặc biệt hiện tại. Do thực thể SCP-055-VN-1 không yêu cầu thời điểm tiến hành nghi thức một cách cụ thể, nên tuỳ từng thời kỳ và khu vực địa lý, Tổ Chức sẽ ấn định nó vào những ngày thuận tiện và phù hợp với Quy trình Quản thúc. Trong nửa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, ngày 15/02 và 09/03 là hai ngày phổ biến được lựa chọn trên toàn thế giới.

29020950493_1d342fe382_b.jpg

Ảnh minh hoạ về việc dâng hoa cho một SCP-055-VN-2 vào ngày 09/03/2023.

Cập nhật ngày 10/03/2023: Việc mở rộng Quy trình Quản thúc bằng các phương thức sau hiện đang được xem xét:

  • Biến đổi các phong tục tặng quà hiện có thành tặng hoa.
  • Can thiệp tạo ra thêm nhiều ngày lễ sử dụng hoa làm quà tặng.
  • Tạo ra "tinh thần bắt buộc" cho việc tặng hoa trong nhận thức con người.


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +14+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License