SCP-060-VN
rating: -1+x

Mã vật thể: SCP-060-VN

Phân loại: Euclid

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-060-VN được lưu trữ trong một phòng cho SPC dạng người tiêu chuẩn. Thức ăn phải được chuẩn bị 2 lần một ngày, nếu cần có thể sử dụng thuốc an thần ở liều cao với đối tượng. Đội MPS sẽ giải quyết những sự cố do SCP-060-VN gây ra.

Mô tả : SCP-060-VN là một người đàn không rõ chủng tộc và tuổi. Đối tượng có chiều cao khoảng 2,5 m. Da của đối tượng có màu xám , SCP-060-VN không thể nói mà thường chỉ phát ra tiếng gầm gừ nhỏ. Da của SCP-060-VN được cấu tạo từ một vật liệu không rõ, nhưng có độ cứng đáng kể. Theo các kết quả chụp X cho thấy khung xương của đối tượng được cấu tạo từ các sợi cacbon và tuân theo các nguyên lý của[ CHE DẤU THÔNG TIN] .Các thí nghiệm trực quan chỉ ra khả năng của SCP-060 là [CHE GIẤU THÔNG TIN]
SCP-060-VN được tìm thấy tại một phòng thí nghiệm bỏ hoang của Liên Xô cũ vào năm[CHE GIẤU THÔNG TIN]. Lúc được tìm thấy đối tượng không gặp vấn đề nào về sức khỏe.

Tài liệu 060-1 :

Một tài liêu do đặc vụ"ĐKMM" thu thập từ căn phòng kế nơi tìm ra SCP-060-VN.Tài liệu được lưu trữ ở máy tính của tiến sĩ Layder.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License