SCP-066-VN


đánh giá: +23+x

Mã vật thể: 066-VN
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution

biohazard-zone-s1-door.png

Ảnh chụp một lối truy cập
cơ sở của Đơn vị Tâm linh

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả lối ra vào dùng để truy cập cơ sở của Đơn vị Tâm linh, Điểm-75-VN phải được giám sát bởi ít nhất một nhân viên an ninh. Nhân sự làm việc tại Đơn vị hoặc có bản chất công việc phải thường xuyên truy cập Đơn vị sẽ được cấp một giấy thông hành có ghi:

(1) Các thông tin trên thẻ xác nhận an ninh của nhân sự.
(2) Thông tin về thời điểm sinh của nhân sự: năm, tháng, ngày, giờ dưới dạng can-chi.
(3) Khoảng thời gian phù hợp để truy cập Đơn vị theo Hướng dẫn 066-3 của Ts. Dần.

Nhân sự có giấy thông hành cần truy cập vào Đơn vị trong các khoảng thời gian ghi ở mục (3).

Nhân sự không thuộc trường hợp trên nếu cần truy cập Đơn vị thì phải khai báo trước các thông tin như ở mục (1), (2). Đơn vị sẽ phản hồi khoảng thời gian mà nhân sự có thể tiến hành truy cập. Các nhân sự có thời điểm sinh không rõ ràng không được phép truy cập Đơn vị.

Quản trị Điểm-75-VN hoặc Giám đốc Đơn vị Tâm linh có quyền cho phép các trường hợp đặc biệt truy cập vào cơ sở nếu điều đó là thật sự cần thiết và không thể có biện pháp khác. Trong trường hợp này, trạng thái cảnh báo an ninh của Đơn vị phải được đặt ở mức tối đa.

Mô tả: SCP-066-VN là một hiện tượng dị thường, ảnh hưởng lên tất cả các lối truy cập của Đơn vị Tâm linh, Điểm-75-VN. Bất kì người nào truy cập vào Đơn vị trong các khoảng thời gian được cho là không phù hợp theo Hướng dẫn 066-3 sẽ làm tăng xác suất xảy ra các sự kiện bất lợi có liên quan đến người đó. Do bản chất công việc của Đơn vị, điều này có thể dẫn đến một vụ vi phạm quản thúc.

Nếu có nhiều người cùng lúc nhiễm hiệu ứng của SCP-066-VN, xác suất xảy ra biến cố sẽ cộng hưởng theo cấp số nhân. Ước tính nếu có hơn 69,29% nhân sự trong cơ sở cùng nhiễm hiệu ứng này tại một thời điểm, xác suất xảy ra vi phạm quản thúc sẽ tiệm cận 99%.

Khám phá: Thời điểm mà SCP-066-VN bắt đầu xuất hiện là không rõ. Từ khi được thành lập, Đơn vị Tâm linh của Điểm-75-VN đã luôn có tỉ lệ phát sinh sự cố cao bất thường. Đơn vị đã có nhiều nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân và bản chất của hiện tượng, nhưng các cuộc nghiên cứu đều không thu được kết quả. Đã có nhiều phỏng đoán khác nhau, nhưng tất cả đều bị bác bỏ vì thiếu bằng chứng đáng tin cậy.

Tính đến ngày 31/05/2016, tại Đơn vị đã xảy ra tổng cộng ██ vụ vi phạm quản thúc. Tháng 6/2016, Ban quản trị Điểm-75-VN đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về Đơn vị Tâm linh. Phòng ban Xác suất dị thường đã phân tích số liệu thống kê và phát hiện Ts. Lâm Văn Dần có tỉ lệ liên quan đến các sự cố thấp hơn trung bình toàn Đơn vị một cách bất thường.

TRÍCH LỤC HỒ SƠ NHÂN SỰ


Tiến sĩ Lâm Văn Dần, nhân sự Cấp C thuộc biên chế Đơn vị Tâm linh của Điểm-75-VN, nghiên cứu viên ngành tiên tri - dự đoán tương lai và chiêm tinh học.

Ts. Dần xuất thân là cố vấn chuyên ngành văn hoá phương Đông và có rất ít kiến thức khoa học so với một nhân sự phổ thông của Tổ Chức. Sau khi Đơn vị thành lập, ông đã được bổ nhiệm vào chức vụ này và giữ nguyên cương vị đến thời điểm hiện tại, trong suốt 10 năm.

Đã từng có đề xuất xem xét thăng chức cho ông nhưng đã bị Đơn vị bác bỏ, vì Ts. Dần được cho là chưa có cống hiến đáng kể cho Tổ Chức. Đánh giá sơ bộ cho thấy, kiến thức của ông đã không còn phù hợp và lời cố vấn của ông phải được xem xét kĩ lưỡng.


Kết quả điều tra cho thấy, có một đặc điểm ở Ts. Dần mà không được nhận thấy ở bất kì nhân sự nào khác tại Đơn vị: Giữ niềm tin vào các phương pháp dự đoán điềm may rủi dựa trên thời điểm sinh trong truyền thống tâm linh phương Đông, hay còn gọi là tử vi đẩu số. Theo đó, Ts. Dần luôn bước vào Đơn vị tại thời điểm mà ông cho là đem lại sự may mắn.

Trong vòng một tháng sau đó, Phòng ban Xác suất dị thường và Điểm-75-VN đã phối hợp tiến hành nhiều thử nghiệm, dẫn đến kết luận: "Tỉ lệ phát sinh sự cố cao bất thường của Đơn vị Tâm linh có liên quan đến thời điểm sinh và thời điểm truy cập của mọi người vào cơ sở của Đơn vị."

Ngày 05/08/2016, hiện tượng này được gán mã định danh SCP-066-VN. Quy trình Quản thúc Đặc biệt dựa trên Hướng dẫn 066-3 của Ts. Dần được ban hành.


Phụ lục 1

ĐỀ XUẤT NGĂN CHẶN SCP-066-VN


Do Quy trình Quản thúc Đặc biệt hiện tại gây bất tiện nghiêm trọng cho quá trình hoạt động nghiên cứu tại Đơn vị Tâm linh, tính đến ngày 01/04/2017, đã có tổng cộng 10 đề xuất ngăn chặn SCP-066-VN được đệ trình.

Bởi vì phần lớn các đề xuất hoàn toàn không có hiệu quả, có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của tập thể nghiên cứu viên Điểm-75-VN, danh tính của người đưa ra đề xuất sẽ được hiển thị dưới dạng mã số.


Phụ lục 2

(Yêu cầu Quyền hạn An ninh Cấp 4)Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +23+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License