SCP-068


đánh giá: +2+x
SCP068.jpg

SCP-068 ở trạng thái không hoạt động.

Mã vật thể: SCP-068

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-068 hiện được cách ly trong một hộp cách điện nhằm giữ vật thể tránh xa bất kỳ thành phần kim loại nào có thể, vật liệu hộp tốt nhất là làm bằng nhựa polytetrafluoroethylene (teflon) và cao su. Chiếc hộp này được lưu trữ trong tủ khóa bảo mật số 26 tại Điểm 11. Chìa khóa được giao cho Ts. █████. Mọi đề xuất thử nghiệm đều sẽ được chuyển hướng đến anh ta.

Miêu tả: SCP-068 là một hình nhân mảnh khảnh làm từ dây điện, cao 9,8 cm, được làm bằng một kim loại chưa được biết đến. Hình nhân này được tạo thành bằng cách uốn cong một sợt dây duy nhất, với hai đầu sợi dây gặp nhau ở chính giữa hình nhân. Bản thân sợi dây dường như đã bị bẻ cong nhiều lần ở nhiều vị trí trước đây.

Khi một dòng điện chạy tiếp xúc với SCP-068, nó sẽ có thể cử động, di chuyển theo chủ ý của nó. SCP-068 có các "khớp" ở các vị trí bình thường của con người. Một khi đã hoạt động, SCP-068 sẽ bắt đầu tìm kiếm bất kỳ nguồn vật liệu kim loại nào xung quanh. Một khi đã tìm thấy kim loại, SCP-068 sẽ nhào nặn vật liệu đó và kéo ra một sợi mảnh. SCP-068 sau đó sẽ uốn cong một hình nhân khác tương tự như nó. Hình nhân mới-được-tạo này sẽ bắt đầu nhào nặn phần kim loại còn lại như nguyên bản của nó, tạo ra hình nhân mới, theo cách mà, tạo ra nhiều bản sao hơn.

SCP-068 sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo nếu một trong hai điều kiện sau đây được thỏa mãn. Điều đầu tiên là khi không còn đủ kim loại trong tầm của nó để có thể tạo ra hình nhân khác, điều còn lại là khi số bản sao đã đạt đến giới hạn 102 hình nhân. Ngay khi một trong hai sự kiện trên xảy ra, tất cả các hình nhân sẽ gom lại tại một điểm và bắt đầu hợp nhất thành một hình nhân to lớn nhất có thể. Với tối đa 102 "tiểu-hình-nhân", hình nhân tựu thành có thể đạt đến chiều cao hai mét. SCP-068 sẽ đặt chính nó tại giao điểm của thân, cánh tay và đầu hình nhân lớn này. Sóng Gamma, beta và theta sẽ bắt đầu phát ra từ SCP-068 sau khi sự kết hợp này xảy ra. SCP-068 sẽ lại bắt đầu tìm kiếm kim loại trong một nỗ lực nhằm tạo thêm các hình nhân, với tỉ lệ đạt đến kích thước của 068 tại thời điểm ấy. Các hình nhân này không phát ra sóng não như 068. Nếu 068 không đạt đến kích thước tối đa sau quá trình này, nó sẽ tiếp tục tạo và sáp nhập thêm các hình nhân vào bản thể của nó cho đến khi đạt đến giới hạn.

Khi nó đã chuyển sang giai đoạn thứ hai và không còn đủ kim loại để có thể nặn ra hình nhân nữa, SCP-068 sẽ quay về trạng thái không hoạt động sau 4 phút 32 giây. Kim loại bao quanh hình nhân nguyên bản cần phải được nấu chảy ra để thu hồi lại 068.

SCP-068 có khả năng nhào nặn và thao túng bất kỳ kim loại nào được nó tiếp cận bất kể thuộc tính. Nó cũng thể hiện khả năng miễn nhiễm với các nỗ lực gây hư hại hay phá hủy nó. Tuy nhiên, những bản sao của SCP-068 thì lại mang thuộc tính và nhược điểm của kim loại được dùng để cấu thành nên chúng.

SCP-068 có thể dò biết được kim loại ẩn khỏi tầm nhìn thông qua một cơ chế mà cho đến nay vẫn chưa-được-biết-đến. 068 sẽ không nỗ lực tiếp cận nguồn kim loại đó nếu điều đó quá khó để hoàn thành, còn không nó sẽ xé toạt xuyên qua mọi thứ đủ mềm mà các chi của nó có thể xuyên thủng. Khái niệm "đủ mềm" sẽ phụ thuộc vào nguyên liệu cấu thành nên hình dạng 068 vào thời điểm ấy.

Phụ lục 068-a: Một đề xuất đã được đệ trình nhằm sử dụng SCP-068 để xử lý các SCP nguy hiểm có nguồn gốc kim loại.

Phụ lục 068-b: Vui lòng đọc tài liệu 068-a đính kèm

Tài liệu 068-a: Đề xuất đã được đệ trình nhằm sử dụng SCP-068 để xử lý các SCP nguy hiểm có nguồn gốc kim loại đã bị bác bỏ. Hãy nhìn nhận có bao nhiêu, nếu không muốn nói là tất cả, các SCP kim loại nguy hiểm mà chúng ta có cũng đều bất khả chiến bại, rồi điều duy nhất mà chúng ta sẽ có là một đống những hình nhân dây điện bất khả xâm phạm chạy tứ tán. Với sự chân thành từ tôi, ai là người đã đề xuất thứ này vậy?

-Ts. █████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License