SCP-071


đánh giá: +2+x

Vật thể #: SCP-071

Phân loại: Euclid

Quy trình quản thúc đặc biệt: SCP-071 được quản thúc trong trong một Buồng Quản Thúc Con Người Tiêu Chuẩn có khả năng tránh quan sát trực tiếp. Việc giám sát SCP-071 chỉ được phép tiến hành thông qua các máy ghi hình mạch kín với thời gian phát chậm tối thiểu là 60 giây. Các thử nghiệm với SCP-071 chỉ được tiến hành nếu có sự cho phép của ít nhất hai (2) Giám Đốc Điểm Cấp 4, và nhân viên chỉ tiếp cận buồng quản thúc SCP-071 khi đi thành nhóm ít nhất bốn (4) người. Bất kì nhân viên nào thể hiện hành vi bất thường hay miễn cưỡng phải bị chuyển đi ngay khỏi khu vực, được kiểm tra tâm thần toàn diện, sau đó hoặc được cấp cho thuốc lú Cấp C hoặc được bổ nhiệm lại ở vị trí thích hợp khác.

Trong bất kỳ trường hợp nào nhân viên đều không được phép quan sát SCP-071 trực tiếp hoặc thông qua máy quay không phát chậm. Tất cả băng tư liệu và hình ảnh của SCP-071 đều phải được tiêu hủy ngay khi không còn cần đến.

Miêu tả: SCP-071 là một thực thể biến hóa sở hữu năng lực chiếm lấy hình thái thích hợp theo những mong muốn tình dục mãnh liệt nhất của người quan sát trực tiếp nó. Khả năng này có hiệu quả kể cả qua những rào chắn được thiết kế để ngăn chặn sự nhận biết của SCP-071 về bất kì người quan sát dù qua camera giám sát mạch kín hay qua gương 1 chiều, nhưng có thể được ngăn chặn bằng cách cho máy quay giám sát phát chậm hơn sao cho sự quan sát không xảy ra tại đúng thời điểm hiện tại. SCP-071 dường như không thể hoặc không muốn thay đổi hình dạng mà không có kích thích bên ngoài, và thường ở trong hình dạng vừa thay đổi cuối cùng khi ngừng quan sát. Các hình thái mà SCP-071 có thể biến đổi rất ít và dường như không có giới hạn (xem Phụ Lục 071-01 để biết them thông tin).

SCP-071 dường như rất thông minh. Tuy nhiên, do nó chưa thể hiện khả năng giao tiếp bằng miệng và hành động của nó chỉ giới hạn trong việc dụ dỗ người quan sát suy nghĩ về các mong muốn tình dục, nên chưa biết liệu SCP-071 có thật sự sở hữu tri giác hay đơn giản chỉ bắt chước các hành động thường gặp ở người quan sát nó.

Những đối tượng con người được cho phép tham gia vào hoạt động tình dục với SCP-071 đều chịu nhiều sự teo cơ bắp, cấu trúc xương và chức năng của não, bắt đầu từ 1 đến 2 ngày sau khi tiếp xúc. Sự teo cơ bắp này kéo dài tới bảy (7) ngày, phụ thuộc vào quá trình vật lí trị liệu được cung cấp sau khi bắt đầu có hiện tượng teo cơ, thêm vào đó đối tượng có thể có nguy cơ suy giảm chiều cao vĩnh viễn, suy giảm chức năng nội tạng, suy giảm khối não, và vô sinh. Các đối tượng đạt được khoái cảm khi thủ dâm trong lúc sử dụng các tư liệu hình ảnh của SCP-071 cũng chịu những triệu chứng tương tự.

SCP-071 thu hút sự chú ý của Tổ chức vào ngày ██/██/██ dựa theo [DỮ LIỆU BI XÓA]. Do các trường hợp y tế sau khi tiếp xúc với SCP-071 diễn ra liên tục, các nỗ lực nhằm loại bỏ tất cả tư liệu hình ảnh của SCP-071 ra khỏi mạng Internet đang được thực hiện.

Phụ lục 071-01: Ghi chép của Nhà Nghiên Cứu

Khả năng thay đổi hình dạng của SCP-071 có vẻ không bị giới hạn đối với đối tượng con người bình thường. Vào ██/█/██, khi tiếp xúc với đối tượng D-7883, SCP-071 có hình dạng của một con chó cái giống Golden Retriever. D-7883 bị sốc và từ chối tiếp tục thí nghiệm, mặc dù trạng thái tâm lý của đối tượng có các biểu hiện bị kích thích tình dục.

Vào ngày █/██/██, SCP-071 biến đổi thành một xác chết nữ khi tiếp xúc với đối tượng D-8762. Nhân viên y tế cho biết không hề nhận thấy biểu hiện sống nào, và SCP-071 không chịu nguy hiểm gì từ việc chuyển trạng thái, sau đó lại thay đổi hình dạng thành một học sinh nam █ tuổi khi tiếp xúc với đối tượng D-8765.

Ts. █████████

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License