SCP-074-EL


đánh giá: +3+x
scp-074-el-new.png

SCP-074-EL

Mã vật thể: SCP-074-EL

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tổ Chức phải duy trì một cánh đồng nhân tạo bên trong phòng thí nghiệm của Điểm-40 nhằm kích hoạt sự kiện SCP-074-EL vào mọi lúc. Việc sử dụng máy quay địa phương phải được kiểm soát.

Tất cả các nhân sự không có thẩm quyền cố gắng tiếp cận SCP-074-EL sẽ bị buộc phải rút lui.

Mô tả: SCP-074-EL là một công trình bằng gỗ rỗng có ngoại hình giống với con ngựa thành Troy nổi tiếng. SCP-074-EL có chiều rộng trung bình 2m, chiều cao 5.1m và chiều dài 17.1m. Dị thể được quan sát là có kiểu dáng và cấu trúc đa dạng, đôi khi bao gồm hình ảnh về gỗ hoặc dây thừng. SCP-074-EL chỉ xuất hiện vào ban đêm. Thiết bị ghi hình và sự hiện diện của con người có thể ngăn ngừa việc này. Do vậy, không có cách quan sát trực tiếp các lần xuất hiện của nó.

Dị thể sẽ cố gắng gây thiệt hại về đồ đạc, tấn công thường dân ở xung quanh. Mặc dù chưa có án mạng nào được báo cáo là do hệ quả hành vi của SCP-074-EL1.

Nếu như công trình bị hư hỏng, SCP-074-EL phải bị bắt giữ bởi một ĐĐNCĐ có đủ khả năng quản thúc và không được ít hơn (4) thành viên tham gia vào quy trình.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License