SCP-075-PT-J

đánh giá: +3+x
blank.png
scp075ptj.png

Lưu ý: Ai để cái này ở đây vậy? - Ts. Print

Mã vật thể: SCP-075-PT-J

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Để giảm thiểu ảnh hưởng của SCP-075-PT-J, ứng dụng nhắn tin cần được tùy chỉnh sao cho các tệp tin tới không thực hiện tải tự động. Mỗi 15 ngày, các tệp ảnh trên các thiết bị điện tử cần phải được xóa nền, bao gồm cả tệp "recycle bin" nếu có. Nếu cá thể SCP-075-PT-J được tìm thấy liên quan trong nhóm nhân sự Tổ Chức, các cá thể liên quan sẽ bị tiêu hủy ngay lập tức.

Mô tả: SCP-075-PT-J là một hiện tượng xảy ra đối với một ứng dụng nhắn tin tên Zap Zap WhatsApp. Bao gồm các tệp ảnh được chia sẻ bởi các thành viên trong nhóm nhắn, thường bao gồm các dòng văn bản như "Chào buổi sáng!" và một bức ảnh bông hoa, mèo con hoặc cún con sau nền, đôi khi đi chung với một dòng khen ngợi xinh xắn. Những tệp ảnh này chiếm giữ hơn 2000% dung lượng lưu trữ so với ảnh thông thường, cùng với việc cài đặt một vài loại vi-rút vi tính vào thiết bị và cút mịa đi. Các bức ảnh này cũng có nghi vấn chứa các đoạn mã gây tạo [DỮ LIỆU BỊ XÓA].

SCP-075-PT-J có 95% khả năng lây nhiễm trong các nhóm hộ gia đình và 70% trong nhóm bạn bè hoặc nhân viên. Các thử nghiệm đã chứng minh rằng độ tuổi người dùng trực tiếp gây ảnh hưởng tới khả năng bị phơi nhiễm bởi SCP-075-PT-J, cụ thể là bà bạn người già sẽ có khả năng bị phơi nhiễm cao hơn. Hiện đang nghiên cứu nguồn gốc những tệp ảnh này.

Phụ lục 075-J-1: 11/19/2018 15:32 - Một nhóm WhatsApp tên "🌻🦋💗███ ██████🌷🌸💁‍💋" đã bị phát hiện sở hữu vài cá thể SCP-075-PT-J, được nghi vấn là nguồn gốc của dị thể. Tất cả thành viên nhóm trên đều là các phụ nữ từ 60 tới 75 tuổi. Một đội truy khảo đã được cử đi để xác thực nguồn tin này.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License