SCP-097-VN


đánh giá: +20+x
Mã vật thể: 097-VN
Cấp3
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
ekhi
Phân loại Hiểm họa:
danger

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-097-VN được quản thúc biệt lập bên trong cơ sở 68A - một hầm trú ẩn ngầm đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành cơ sở nghiên cứu và lưu trú lâu dài. Hai khu dân cư nhỏ được xây dựng trong bán kính 15km bên ngoài cơ sở quản thúc nhằm tiếp nhận các cá thể phát sinh bởi đặc tính dị thường của SCP-097-VN.

Nhu yếu phẩm và vật liệu nghiên cứu được cung cấp hàng tháng theo số liệu vào thời điểm cơ sở bắt đầu đi vào hoạt động. Kể từ năm 2000, nhu yếu phẩm bổ sung sẽ tăng thêm 3% mỗi năm và1 việc cung cấp vật liệu nghiên cứu sẽ bị đình chỉ vô thời hạn.

Mọi tương tác với các cá thể bên trong SCP-097-VN bị cấm, nhân sự Tổ Chức không được phản hồi bất cứ yêu cầu nào từ bên trong cơ sở 68A, kể cả đó là nhân viên nghiên cứu cấp cao của Tổ Chức. Mọi cá nhân vi phạm sẽ bị xem như một cá thể mới phát sinh từ SCP-097-VN và được đưa vào bên trong cơ sở 68A.

Tiến sĩ Hank được chỉ định làm quản lý cơ sở, cùng với ít nhất 120 nhân sự của Tổ Chức2. Hai nhân sự mới sẽ được bổ sung vào cơ sở hàng năm nhằm củng cố lực lượng tại chỗ. Việc gia tăng những cá thể SCP-097-VN phát sinh bên ngoài khu vực 68A trong giai đoạn năm 1997 đến 2001 đặt ra những nghi vấn về tình trạng vi phạm quản thúc nghiêm trọng bên trong cơ sở. Giả thuyết này trùng khớp với những thông tin được trích dẫn từ phụ lục 097-2 và những báo cáo cuối cùng được gửi bởi tiến sĩ Hank.

Bổ sung: Những hiểu biết về SCP-097-VN là tương đối hoàn chỉnh, các nghiên cứu thêm về SCP này và bất cứ nỗ lực thăm dò cơ sở 68A nào được đánh giá là không cần thiết và tạo ra rủi ro vi phạm quản thúc. Tài liệu sẽ được đưa vào trạng thái lưu trữ.

Mô tả: SCP-097-VN là một quần thể người với mô hình tháp dân số bị đưa về trạng thái ổn định tuyệt đối bởi đặc tính dị thường xảy ra trên tất cả cá thể trong quần thể. Cấu trúc giới tính trong quần thể và trong tổng số các cá thể mới sinh luôn là 1:1. Việc mất cân bằng giới tính sẽ biến đổi những đối tượng thuộc giới tính thiểu số trong phạm vi gần nhất trở thành một cá thể của quần thể SCP-097-VN.

Các cá thể SCP-097-VN sẽ không thể chết cho đến khi một cá thể mới sinh ra. Đặc tính dị thường này giữ cho các cá thế SCP-097-VN sống bất chấp mọi tổn thương về thể chất và bỏ qua quy tắc sinh học thông thường. Cái chết trong quần thể SCP-097-VN là ngẫu nhiên và không có quy luật, có thể xảy ra trên cả cá thể mới vừa được sinh ra.

Mặc dù không có đặc tính tự mở rộng, nhưng từ những ghi chép của Tổ Chức cho thấy, quần thể SCP-097-VN sẽ biến đổi mọi đối tượng cố gắng tương tác với các cá thể bên trong SCP-097-VN, bao gồm việc giao tiếp, sinh hoạt, giám sát, theo dõi… trong thời gian ngắn. Các cá thể nhỏ lẻ ít có khả năng tạo ra những quần thể SCP-097-VN mới bên ngoài khu vực quản thúc, trừ những cá thể được phát sinh thông qua tương tác với quần thể ban đầu. Những đối tượng bị biến đổi khi tương tác với quần thể SCP-097-VN, cũng đồng thời làm phát sinh ngẫu nhiên các cá thể mới mang giới tính ngược lại nhằm đảm bảo cấu trúc giới tính. Sự mở rộng của quần thể này có thể dẫn đến sự ngừng gia tăng dân số toàn cầu và viễn cảnh Tận Thế cấp ΩK.

Tuy còn nhiều rủi ro3, phương pháp gây chết tạm thời được đánh giá là có độ chính xác cao trong việc xác định một đối tượng có phải là cá thể thuộc SCP-097-VN hay không.

Các nỗ lực làm suy giảm khả năng sinh sản của những cá thể SCP-097-VN sẽ thúc đẩy các biến đổi dị thường nhằm đưa quần thể trở về trạng thái ổn định ban đầu. Những biến đổi được ghi nhận bao gồm hiện tượng đa thai, dậy thì sớm ở cả hai giới tính và rút ngắn thai kỳ xảy ra trên các cá thể ở cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực quản thúc.

Các cá thể thuộc SCP-097-VN có thể nhận thức được thời điểm cái chết sắp đến và có mối liên hệ đặc biệt với cá thể mới sắp được sinh ra. Các nhà nghiên cứu của Tổ Chức đã đặt giả thuyết về một vòng luân hồi diễn ra trên từng cá thể bên trong quần thể SCP-097-VN.4

Phụ lục:
Ghi chú: Do tính chất rời rạc và thiếu cơ sở khoa học của phụ lục 097-02, mọi thay đổi bổ sung dựa trên văn bản này sẽ bị loại bỏ khỏi tài liệu về SCP-097-VN.

Biên bản thử nghiệm của tiến sĩ Hank

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License