SCP-099-VN

đánh giá: +32+x
Mã vật thể: 099-VN
Cấp2
Phân loại Quản thúc:
euclid
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
vlam
Phân loại Hiểm họa:
caution


Waifu%20heaven.jfif

Biểu tượng ứng dụng của SCP-099-VN

Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt: Tổ Chức cần truy vết và thu hồi toàn bộ các thiết bị di động đã cài đặt SCP-099-VN. Sau khi thu hồi thành công, toàn bộ thiết bị phải được tháo pin và lưu trữ tại Kho Lưu Trữ của Điểm-026. ĐĐNCĐ ψ-26 ("Lãng Khách Vùng Gensokyo") được giao nhiệm vụ theo dõi và ghi chép các thread trò chuyện đến liên quan đến SCP-099-VN, hoặc các thread được tạo bởi CNĐLT-0412 trong nội bộ BBS của TLĐLT-093 "PAMWAC".

Mô tả: SCP-099-VN là một ứng dụng stream nhạc J-Pop trực tuyến trên nền tảng di động có tên: "Waifu Heaven.mp3". Ngoài trừ việc ứng dụng chỉ có ngôn ngữ chính là tiếng Nhật cùng với khung nền là các nhân vật hư cấu mặc áo tắm, bố cục và cách hoạt động của SCP-099-VN tương tự như ứng dụng SoundCloud.1 Việc tắt thiết bị2 hay gỡ cài đặt SCP-099-VN sau khi ứng dụng được khởi động đều không khả thi.

Dị tính của SCP-099-VN sẽ được kích hoạt nếu người dùng chọn một bài hát3, khi đó (các) thực thể dạng người có ngoại hình giống với nhân vật chính trong bài4 sẽ xuất hiện và tồn tại cho tới khi bài hát kết thúc. Trong khoảng thời gian này, người dùng có thể tương tác, trò chuyện với SCP-099-VN-A.5 Việc chuyển đổi bài hát sẽ dẫn đến việc SCP-099-VN-A trở nên nổi giận và ngay lập tức biến mất.

Phụ lục 1: Phát hiện

SCP-099-VN được Tổ Chức đưa vào tầm ngắm vào ngày ██/██/████. Tại thời điểm này, người dùng mang tên Asukaplztwerk96216 đã tạo một thread tại nội bộ BBS của TLĐLT-093 "PAMWAC" có khả năng liên quan đến nguồn gốc của SCP-099-VN. Nội dung thread ở bên dưới:

Phụ lục 2: Bản ghi

Ghi chú: Dưới đây là một số cuộc trò chuyện được thu lại bởi camera an ninh ẩn. Lưu ý rằng, toàn bộ các đối tượng này đều đã được Tổ Chức theo dõi từ trước khi sử dụng ứng dụng.

Nghiên cứu về bản chất thật sự của SCP-099-VN, danh tính của CNĐLT-0412 cũng như các cá nhân đáng lưu tâm còn lại hiện đang được tiến hành.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License