SCP-100-VN-J


đánh giá: +38+x

Mã vật thể: SCP-100-VN

Phân loại: Áppôlyon

Mô tả: SCP-100-VN là một SCP không có Quy trình Quản thúc Đặc biệt, khiến cho cả Tổ Chức sụp đổ.

Phụ lục: Những chú vịt, củ khoai, mèo và hoa đã chạy tán loạn.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License