SCP-101-VN

đánh giá: +34+x


scpf:database/vn/site-75/dvtl/130806acc/system

Đang tải xuống báo cáo năm nay…

B-130806:

Còn mất bao lâu nữa.

Ước tính mất 45 phút 13 giây

B-130806:

Tìm kiếm "101-VN".

Đang tìm…

B-075001:

Anh lại xem nó nữa à. Không biết chán sao.

Phát hiện truy cập lạ… Truy cập đủ thẩm quyền

B-130806:

Là con người mà, ai cũng có những thứ không thể nào quên được.

B-075001:

Được rồi cùng xem thôi. Một thằng thất bại cứ nghĩ về quá khứ.

B-130806:

Này nặng lời quá đấy. Năm đó chính ông duyệt đề xuất của tôi mà.

B-075001:

À, xin lỗi. Phải là hai thằng thất bại, được chưa.

Đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp

B-130806:

Mở "SCP-101-VN phiên bản đầu tiên ".

Hắc Nguyệt có hú không?

B-130806:

Tuỳ lúc.

Hắc Nguyệt hú khi nào?

B-130806:

Hắc Nguyệt tiếc thương.

B-075001:

Hắc Nguyệt tiếc thương.

< MỞ TÀI LIỆU >


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +34+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License