SCP-1023


đánh giá: +2+x

Mã vật thể: SCP-1023

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1023 được quản thúc trong một hộp thép được lót bằng chì 1m x 1m x 1m và được lưu trữ tại Khu vực Nghiên cứu 4 tại Điểm 17 mọi lúc khi nó không được thử nghiệm hoặc hoạt động. Tất cả dữ liệu phải được giám sát bằng âm thanh và video mọi lúc trong quá trình quản thúc và thử nghiệm và nghiên cứu viên cấp cao ██████ sẽ được thông báo bất cứ lúc nào vật thể hoạt động.Tất cả dữ liệu mà đối tượng tạo ra phải được ghi lại dưới dạng kỹ thuật số và vật lý và những tài liệu này sẽ được lưu trữ trong một két sắt an toàn tại điểm. Nếu bất kỳ dữ liệu nào mà vật thể tạo ra ảnh hưởng tới Tổ Chức, thì dữ liệu đó phải được chuyển cho Quản trị viên gần nhất càng sớm càng tốt.

Mô tả: SCP-1023 là một máy đo địa chấn không rõ nguồn gốc và nơi sản xuất, được thu hồi bởi Đặc vụ ████ trong một cuộc đột kích vào nhà kho của Marshall, Carter & Dark Ltd. ở [BỊ TÁC ĐỘNG]. Vật thể được cấu tạo từ một vật liệu không xác định tương tự với thủy tinh, nhưng chứa dấu vết của các nguyên tố thường không xuất hiện trên Trái Đất. Đối tượng là một trung tâm "cột trụ" với 3 bệ bên ngoài mà mỗi bệ có một cuộn giấy, hai động cơ điện và một cây bút nhỏ. Một bệ của thiết bị đo lại độ lớn của sự kiện theo cách tương tự như các máy đo địa chấn thông thường, một bệ khác ghi lại vị trí theo kinh độ và vĩ độ và nền tảng cuối cùng ghi lại ngày và giờ (thời gian dự đoán của sự kiện có độ lệch ± █ phút). Có ý kiến ​​cho rằng SCP-1023 là một phiên bản sửa đổi của một máy đo địa chấn thông thường, vì các loại phụ tùng nó sở hữu ở vị trí bình thường khi ghi lại chuyển động theo các hướng X, Y và Z. Giấy phải được cung cấp thường xuyên khi SCP-1023 dùng hết, để tránh bỏ không được bỏ sót một sự kiện nào.

SCP-1023 có thể ghi lại hoạt động địa chấn ở bất kỳ đâu trên Trái Đất. Ngoài ra, SCP-1023 đôi khi có thể dự đoán được hoạt động địa chấn ở trong tương lai. Phương pháp hoặc cơ chế mà vật thể phát hiện và đo lường các sự kiện địa chấn vẫn chưa được biết rõ. Các nghiên cứu viên của Tổ Chức đã có thể xác định chức năng của SCP-1023 khi một bản ghi của SCP-1023 được phát hiện có mối tương quan với các ghi chép địa chấn của trận động đất tháng 3 năm 2011 ở Nhật Bản, cũng như các dư chấn của trận động đất nói trên. Không rõ sự kiện nào SCP-1023 sẽ chọn để báo cáo, vì vật thể không báo cáo tất cả các hoạt động địa chấn trên thế giới. Có giả thuyết rằng SCP-1023 chỉ báo cáo những sự kiện có liên quan đến một lượng lớn người hoặc cho "chủ nhân" hiện tại của vật thể.

Phụ lục:

Đầu ra được ghi lại từ SCP-1023:
Sự kiện 1023-1:
Ngày: 18/10/2011
Địa điểm: 27,723°N, 88,064°E, Biên giới Ấn Độ-Nepal
Độ lớn: 6,9

Sự kiện 1023-2:
Ngày: █/██/2016
Địa điểm: ** 37,692°N, -122,324°E, San Francisco, California
Độ lớn:** 9.2

Sự kiện 1023-3:
Ngày: ██/██/████
Địa điểm: ██.███°N, ██.███°E, gần Điểm ██
Độ lớn: 5,8

Sự kiện 1023-4:
Ngày: ██/██/████
Địa điểm: Hoạt động được phát hiện từ nhiều vị trí trong khoảng ~19 phút cách nhau. Nhiều thành phố lớn và nhiều địa điểm Tổ chức dường như là các địa điểm do thiết bị cung cấp.
Độ lớn: Thay đổi một chút tùy thuộc vào vị trí. Sự giống nhau của các kết quả cho thấy sự phát nổ của đầu đạn chứ không phải do động đất tự nhiên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License