SCP-1131-J

đánh giá: +2+x

Mã vật thể : SCP-1131

Phân loại: Thaumiel

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Tất cả nhân sự thuộc Hội Đồng O5, Ủy Ban Đạo Đức, và Hội Đồng Thống Đốc Điểm phải tận dụng SCP-1131 bất cứ khi nào có thể.

Mô tả: SCP-1131 là phương pháp được phát hiện bởi Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường sau được áp dụng để đối phó với những dị thể nhận thức độc.

SCP-1131 sẽ tự động vận hành khi đối tượng sử dụng nó tiếp xúc với dị thể nhận thức độc.1

Tâm trí người dùng, sau khi bị ảnh hưởng bởi dị thể nhận thức độc, sẽ trải qua một loạt phản ứng hóa học khác nhau dựa vào mục đích và sức mạnh của thực thể đang sử dụng nó. Những phản ứng hóa học này là nguồn gốc của các đặc điểm được biểu hiện trên đối tượng bị ảnh hưởng, Cụ thể: mất khả năng vận động, sự biến đổi trong ký ức, và "bị thao túng tâm trí".

Những phản ứng hóa học có thể hoàn toàn chống lại qua một số lượng nguyên tố thiếc (Ký hiệu hóa học Sn, số hiệu nguyên tử 50), Nhưng chỉ khi thiếc được quấn quanh phần lớn bề mặt của hộp sọ. SCP-1131 thường có thể đạt được qua việc quấn-tay giấy thiếc quanh đầu với nhận dạng giống một chiếc nón. Phương pháp này là SCP-1131.

SCP-1131 hoạt động dựa vào việc đặc tính nhận thức độc, khả năng lan tỏa, và hiệu ứng của thực thể tỏa ra không thể xuyên qua giấy thiếc trong bất kỳ trường hợp nào (với trường hợp ngoại lệ xảy ra là rất ít; thử nghiệm vẫn đang được tiến hành).

Phụ lục: Phụ lục sau đây về các thử nghiệm có sự góp mặt của SCP-1131. Nghiên cứu viên Roy G. Caroll sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả thử nghiệm trên SCP-1131.

TinFoilHat002.jpg

Đặc vụ thuộc UIU (Bên phải) và nghiên cứu viên của tổ chức (Bên trái) giải thích phương pháp để sử dụng SCP-1131.


Vật thể: SCP-035

Quy trình: Một nhân sự cấp D (D-1131-1) được dẫn tới buồng quản thúc của SCP-035. Đối tượng sau đó sẽ được hỏi về những hiệu ứng mà anh ta đã cảm nhận trong thử nghiệm trên.

Kết quả: D-1131-1 không cảm thấy sự cưỡng bức phải đội từ phía SCP-035. Trong quá trình thử nghiệm, khuôn mặt với nụ cười khoái chí của SCP-035 bỗng dưng cau mày lại thành một khuôn mặt nhăn nhó. Sau khi kết thúc thử nghiệm lần này, SCP-035 đã bĩu môi lại và tỏ ra không hợp tác bởi vì việc "bị đánh bại bởi một cái nón thiếc ngu ngốc".

Mọi nỗ lực để khiến SCP-035 hợp tác hơn được tiến hành.

Vật thể: SCP-3213

Quy trình: SCP-1131 được dùng trên một con hải cẩu voi phương Nam. SCP-3213 được dẫn đi gặp trực tiếp con hải cẩu đó.

Kết quả: SCP-3213 không có tác dụng lên hải cẩu voi phương nam. Chỉ thị tiếp theo được đưa ra, hải cẩu được dẫn vào buồng thử nghiệm để kiểm tra, SCP-3213 đã khóc rất nhiều và ấm ức nói rằng thử nghiệm trên là "sự kiện tuyệt vời nhất trong cuộc đời" vì ông ta "cuối cùng cũng có thể ôm 1 con hải cẩu."

Phụ lục: SCP-3213 hiện được sắp xếp một cuộc hẹn với một con hải cẩu voi tên là "Darla".

Vật thể: SCP-055

Quy trình: Một nghiên cứu viên đã sử dụng SCP-1131 với mục đích làm lộ SCP-055 để xem liệu có bất kỳ hiệu ứng nào có khả năng chống lại được vật thể có đặc tính kháng lan truyền nhận thức.

Kết quả: Xem bảng ghi bên dưới


[Bắt đầu bản ghi]

Ts. Condon: Vãiiiiiiiiiiii cứt.

Ts. Caroll: Anh vừa thấy cái gì vậy?

Ts. Condon: Roy, tôi đã thấy nó.

Ts. Caroll: Anh vừa thấy gì cơ, Ts. Condon?

Ts. Condon: Tôi đã thấy nó. Nó… nó là năm lăm.

SCP-055: Ôi đệt.

Ts. Caroll: SCP-055 là gì— chờ đã, cái gì?

Ts. Condon: Chúng ta thật sự có năm lăm! Nó ở trước mặt tôi!

Ts. Caroll: Chúng ta không thực sự có năm lăm. Mà, anh nhìn thấy gì vậy?

SCP-055: Đừng kể với hắn.

Ts. Condon: Nó…

SCP-055: Đừng làm như thế.

Ts. Condon: Nó… nó thật phi thường…

Ts. Caroll: Anh thực sự đã nhìn thấy cái gì?

Ts. Condon: … Nó là một cái nón thiếc… với một cái miệng.

SCP-055: … Mẹ thằng normie.

[Kết thúc bản ghi]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License