SCP-114-VN


đánh giá: +10+x


3616050825_bb265566c7_b.jpg

Truy cập hợp lệ. Đã kích hoạt bộ lọc nhận thức.

2/114-VN CẤP 2/114-VN
GIỚI HẠN
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Mã Vật Thể: SCP-114-VN
Thaumiel

QUY TRÌNH QUẢN THÚC ĐẶC BIỆT:

Bản chất và cách sử dụng của tệp dữ liệu SCP-114-VN phải được phổ cập cho toàn bộ nhân sự của Tổ Chức có Quyền hạn An ninh Cấp 2 trở lên, như một phần trong quy trình tập huấn cơ bản của họ. Nhân sự không có đủ Quyền hạn An ninh và bất kỳ người nào không phải là nhân sự của Tổ Chức biết được nội dung của tài liệu này phải bắt buộc bị xoá trí nhớ hoặc thủ tiêu nếu cần thiết.

Trong trường hợp thông tin về SCP-114-VN bị tiết lộ trên quy mô không thể đảo ngược, một mã số định danh khác sẽ được chỉ định cho tài liệu này. Mã số mới cần được phổ cập lại cho toàn bộ nhân sự có đủ thẩm quyền của Tổ Chức trong vòng 24 giờ.

Nhân sự của Tổ Chức phải được cảnh báo chỉ được sử dụng SCP-114-VN trong trường hợp thực sự cần thiết. Phòng ban Nội vụ cần có nhân sự ứng trực tại mọi thời điểm, phát hiện và quan sát từng truy cập vào tệp tài liệu SCP-114-VN để có ứng phó kịp thời.

Ngay khi xác nhận được một truy cập bất thường vào tệp tài liệu SCP-114-VN, nhân sự đang trực cần có thông báo ngay lập tức đến Phòng ban Lan truyền nhận thức để truy xuất toạ độ vô thức và tiến hành khoanh vùng vị trí của đối tượng. Tuỳ theo mức độ nguy hiểm của thế lực thù địch và mức độ quan trọng của nhân sự tương ứng, các đặc vụ thực địa/lực lượng phản ứng nhanh/đội đặc nhiệm cơ động phù hợp sẽ được triển khai đến hiện trường.


MÔ TẢ:

SCP-114-VN là một phức hợp các tác nhân thông tin được tổ hợp trên cùng một hình ảnh. Tác nhân này là một phương tiện do Phòng ban Lan truyền nhận thức thiết kế nhằm giúp các nhân sự của Tổ Chức ứng phó trong trường hợp bị bắt giữ và tra khảo bởi các thế lực đáng lưu tâm thù địch.

Khi một thực thể có tri giác (với Chỉ số Kháng nhận thức ở mức tương đương con người bình thường) tiếp xúc với SCP-114-VN, các tác nhân thông tin sau đây sẽ được kích hoạt:

  • Một đánh dấu nhận thức sẽ được cài vào tâm trí của đối tượng. Dấu hiệu này có thể được phát hiện bên trong vô thức tập thể, từ đó thông qua các mối liên hệ tiềm thức để loại suy ra vị trí gần đúng của đối tượng.
  • [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]

Do các tác nhân thông tin này không gây ra bất kỳ tổn hại nào khác, nhân sự có thể sử dụng SCP-114-VN mà không để lại các di chứng về sau.


Phụ lục 1

ỨNG DỤNG CỦA SCP-114-VN


Phần lớn các thế lực đáng lưu tâm đều có những hiểu biết nhất định về nguyên tắc chỉ định danh pháp cho các hồ sơ SCP, nhưng thường không biết chính xác mã số của từng vật thể. Khi thành công bắt giữ nhân sự của Tổ Chức nhằm khai thác thông tin, các thế lực này thường sẽ tiến hành tra khảo để lấy số ID, mã xác nhận an ninh, mã số của vật thể cần tìm và phương pháp truy cập vào hồ sơ đó.

Như vậy, bằng cách đặt SCP-114-VN ngay tại phần đầu của tài liệu này, nhân sự có thể giả vờ hợp tác và cung cấp mã số của SCP-114-VN. Hành động này sẽ cảnh báo và giúp cho Tổ Chức nhanh chóng định vị đối tượng, sau đó có các biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu và ứng cứu kịp thời.

Phương pháp này đã được Phòng ban Lưu trữ hồ sơ và Bảo mật dữ liệu (RAISA) chấp thuận. Sự tồn tại của một phương pháp như vậy góp phần làm giảm xác suất nhân sự lựa chọn phản bội Tổ Chức và hợp tác với kẻ thù khi gặp phải mối đe doạ.

Các tài liệu dưới đây có chứa nhiều thông tin tình báo quan trọng, yêu cầu xác nhận Quyền hạn An ninh Cấp 4 theo lệnh của Hội Đồng O5.


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: +10+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License