SCP-121-VN
rating: -1+x
object.jpg

Vật thể, sẽ không bị ảnh hưởng nếu nhìn vào ảnh chụp của vật thể, chỉ bị ảnh hưởng khi nhìn vào vật thể thực sự.

Vật thể #: SCP-121-VN

Phân loại: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-121-VN đang được đặt trong Phòng-██ của Khu-██. Cửa buồng quản thúc được làm bằng vật không trong suốt (không cho ánh sáng đi qua), và chỉ các nhân viên cấp D mới được phép nhận chìa khoá vào buồng quản thúc của SCP-121-VN.

Mô tả: SCP-121-VN là một bức ảnh dạng bản đồ địa lý thế giới được tìm thấy tại khu xưởng in bản đồ tại [DỮ LIỆU BỊ XOÁ]. Bản thân tờ giấy chứa vật thể không thể bị xé, bị xoá bởi bút xoá, và nó thể hiện khả năng bất hoại. Bản đồ trên tờ giấy chính xác một cách bất thường, những hòn đảo và khu vực địa lý không thể nhìn thấy được theo tỉ lệ bao quát địa lý thế giới bình thường sẽ có thể nhìn được qua kính hiển vi. Khi đối tượng nhìn vào một điểm khu vực địa lý trên tấm bản đồ, người đó sẽ bị hút vào khu vực địa lý đó trong bản đồ ngay lập tức. Hiện chưa có cách nào để thoát ra khỏi tấm bản đồ này. Thế giới trong tấm bản đồ vẫn có những sinh vật như thế giới bình thường, các sự vật, đối tượng sinh học, mọi thứ vật chất đều như thế giới bình thường, khác ở một điểm là chúng không có con người. SCP-121-VN cũng hiện các dấu hiệu cho thấy nó đã được khám phá trước đây. Khi một vật thể bị hút vào SCP-121-VN, nó cũng sẽ có thể gặp các vật thể khác bị hút vào nó.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License