SCP-124-VN
rating: 0+x

Vật thể #: SCP-124

Phân loại: Euclid

chi_em_sinh_doi_dailoan_17_jpg8.jpg

SCP-124 trước khi hợp thể

Thủ tục quản thúc đặc biệt: SCP-124 hiện đang được giam giữ trong một phòng giam dành cho con người gồm hai giường ngủ, một số đồ đạc cho trẻ em như đồ chơi và thú nhồi bông. Đặc biệt SCP-124 rất thích những thứ cặp đôi, và chúng có khả năng nhân bản bất kì món đồ nào mà chúng có thể thấy. Tuyệt đối không được tiếp cận SCP-124 trong phạm vi 10 mét vì lúc đó chúng có thể nhân bản người mà chúng tiếp cận tới (sẽ gây nhâm lẫn cho các nhân viên cũng như đôi an ninh o khu vực-22. Đôi lúc SCP-124 cũng rất thích đùa giỡn, bọn chúng có nhân bản ra những thứ mà bọn chúng muốn. Nên đề phòng với SCP-124 vì chúng rất phá phách cũng như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thu thập thông tin của tổ chức.

Miêu tả: SCP-124 là một cặp chị em sinh đôi. Cả hai đều 13 tuổi, cả hai chị em đều giống nhau như hai giọt nước. SCP-124-1(người chị) có tính cách rất thích chơi đùa cùng em gái, và SCP-124-2(người em) cũng rất yêu thương chị gái. SCP-124 rất yêu thương, và sát cánh bên nhau nhu người bạn thân. Chúng không bao giờ tách nhau cả, đi đâu cũng phải có nhau.

SCP-124 có khả năng vô cùng đặc biệt đó chính là nhân bản mọi vật mà chúng nhìn thấy hoặc tiếp cận. Vật thể có khả năng nhân bản mọi thứ từ con người, đồ vật, đến động vật và kể cả động vật. Bất kì mọi vật mà SCP-124 tiếp cận trong phạm vi 5 mét đều sẽ bị nhân đôi và không thể trở lại bình thường. Không những thế SCP-124 có khả năng hợp thể lại thành một người, SCP-124-1 và SCP-124-2 khi hợp thể sẽ nhảy một vũ điệu mà chúng muốn và một luồng sáng phát từ của hai SCP trên và chúng có thế hợp thể thành công. Khi hợp thể, bọn chúng còn có khả năng copy thành một nhân viên của tổ chức hoặc một ai đó trong tổ chức để chúng có thể dễ dàng sử dùng khả năng điều khiển trí não của ngưởi khác và giúp bọn chúng có thể thoát ra ngoài.

Nhưng thời gian mà bọn chúng hợp thể rất ít chỉ khoảng 5 phút kể từ khi hợp thể và bọn chúng có thể tách ra và trở lại bình thường. Điều này cần phải đề phòng SCP-124 vì chúng có thể tìm mọi cách để thoát ra, và cũng như thu thập dữ liệu từ tổ chức. Cần phải có biện pháp để ngăn chặn bọn chúng không cho bọn chúng hợp thể vì chúng có thế tìm cách để thoát ra ngoài, nhưng không có cách nào cách ly SCP-124-1 và SCP-124-2 o hai khu vực khác nhau vì chúng không bao giờ xa lìa nhau.

Phụ lục: Các vật thể mà SCP-124 nhân bản ra được đem đi nghiên cứu và mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License