SCP-124-VN
rating: +2+x

Vật thể #: SCP-124-VN

Phân loại: Euclid

chi_em_sinh_doi_dailoan_17_jpg8.jpg

SCP-124-VN trước khi hợp thể

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: SCP-124-VN hiện đang được giam giữ trong một phòng giam dành cho con người gồm hai giường ngủ, một số đồ đạc cho trẻ em như đồ chơi và thú nhồi bông. Tuyệt đối không được tiếp cận SCP-124-VN trong phạm vi 10 mét vì lúc đó chúng có thể nhân bản người mà chúng tiếp cận tới (sẽ gây nhâm lẫn cho các nhân viên cũng như đội an ninh Khu 22. Nên đề phòng với SCP-124-VN vì chúng rất phá phách cũng như có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thu thập thông tin của tổ chức.

Miêu tả: SCP-124-VN là một cặp chị em sinh đôi. Cả hai đều 13 tuổi, chị em đều giống y hệt nhau. SCP-124-1-VN (người chị) có tính cách rất thích chơi đùa cùng em gái, và SCP-124-2-VN (người em) cũng rất yêu thương chị gái. SCP-124-VN rất yêu quý nhau và luôn sát cánh bên nhau như bạn thân. Chúng không bao giờ tách nhau ra, đi đâu cũng phải có nhau.

SCP-124-VN có khả năng vô cùng đặc biệt đó chính là nhân bản mọi vật mà chúng nhìn thấy hoặc tiếp cận. Đối tượng có khả năng nhân bản mọi thứ từ con người, đồ vật, đến động vật và kể cả động vật. Bất kì mọi vật mà SCP-124-VN tiếp cận trong phạm vi 5 mét đều sẽ bị nhân đôi và không thể trở lại bình thường. SCP-124-VN cũng có khả năng hợp thể lại thành một người. SCP-124-1-VN và SCP-124-2-VN khi hợp thể sẽ nhảy một vũ điệu mà chúng muốn và một luồng sáng phát từ của hai SCP trên và chúng có thế hợp thể thành công. Khi hợp thể, bọn chúng còn có khả năng copy thành một nhân viên của Tổ chức hoặc một ai đó trong Tổ chức để chúng có thể làm ảnh hưởng đến trí não của ngưởi khác và giúp chúng thoát ra ngoài.

Nhưng thời gian mà bọn chúng hợp thể rất ít chỉ khoảng 5 phút kể từ khi hợp thể và chúng có thể tách ra và trở lại bình thường. Điều này cần phải đề phòng SCP-124-VN vì chúng có thể tìm mọi cách để thoát ra, và cũng như thu thập dữ liệu từ tổ chức. Cần phải có biện pháp để ngăn chặn chúng không cho chúng hợp thể vì chúng có thế tìm cách để thoát ra ngoài, nhưng không có cách nào cách ly SCP-124-1-VN và SCP-124-2-VN ra hai nơi khác nhau vì chúng không bao giờ xa lìa nhau.

Ngoài ra, SCP-124-VN rất thích những thứ cặp đôi, bọn chúng đã thường tự nhân bản thêm ra những thứ mà bọn chúng muốn.

Phụ lục: Các vật thể mà SCP-124-VN nhân bản ra được đem đi kiểm tra, mọi thứ được cho là hoàn toàn bình thường.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License