SCP-1290


đánh giá: +5+x

Mã vật thể: SCP-1290

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Điểm Nghiên Cứu 48-Alpha và 48-Beta đã được thiết lập xung quanh các cơ sở chi nhánh có chứa SCP-1290-1 và SCP-1290-2 tương ứng. Các thử nghiệm liên quan đến việc kích hoạt SCP-1290 bị đình chỉ vô thời hạn cho đến khi nguyên lý hoạt động của nó được hiểu rõ.

Mô tả: SCP-1290 là một cặp thiết bị điện tử nguyên mẫu do Phòng Thí Nghiệm Prometheus chế tạo như một phần trong dự án nghiên cứu về dịch chuyển tầm xa. Mỗi thiết bị bao gồm một bệ đỡ có đường kính 2 m gắn với đơn vị chính có kích thước 5 m x 20 m x 3 m, cả hai đều được cấp năng lượng từ một máy phát điện chuyên dụng. Hai phiên bản của SCP-1290 được đặt tại các vị trí hoàn toàn đối xứng (đối cực) trên Trái Đất, với SCP-1290-1 được đặt tại [BỊ XOÁ], Colombia và SCP-1290-2 được đặt tại [BỊ XOÁ], Singapore.

Khi một vật thể được đặt trên phần bệ của SCP-1290-1 và đơn vị chính đã được kích hoạt, vật thể sẽ ngay lập tức (với độ trễ ≤10 ms) được dịch chuyển đến bệ của SCP-1290-2. Tuy nhiên, có thể là do lỗi sai trong thiết kế hoặc kỹ thuật, vật thể vẫn bảo toàn hướng và vận tốc so với trục của Trái Đất. Điều này có nghĩa là khi một vật thể đứng yên được đặt vào SCP-1290-1, nó sẽ thoát khỏi SCP-1290-2 theo hướng ngược lại về phía đông với vận tốc vào khoảng 930 m/s. Xem Phụ lục 1290-01 để biết thêm thông tin.

SCP-1290 bắt đầu được Tổ Chức chú ý ngay sau sự giải thể cơ sở chính của Phòng Thí Nghiệm Prometheus, sau đó được thu hồi và quản thúc vào ngày █/█/██ bởi Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Mu-4 ("Trình Gỡ Lỗi"). Kỹ sư trưởng phụ trách SCP-1290, Ts. [BỊ XOÁ] đã bị Tổ Chức truy nã để tiến hành thẩm vấn, hiện vẫn chưa được tìm thấy. SCP-1290 hiện đang được kỹ-nghệ-đảo-ngược bởi các nghiên cứu viên của Tổ Chức, nhằm nỗ lực hiểu rõ và tái tạo kỹ thuật của nó.

Phụ lục 1290-01: Báo cáo Sự cố, Thử nghiệm Kích hoạt Lần đầu ngày █/██/██

Nhằm xác minh các chức năng của SCP-1290, các nghiên cứu viên của Tổ Chức đã thử nghiệm dịch chuyển một quả bóng bowling 14 pound (6.35 kg) tiêu chuẩn từ SCP-1290-1 đến SCP-1290-2, làm ba người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở nghiên cứu và một nhà kho lân cận. Cho đến khi chức năng của SCP-1290 được hoàn thiện và nguồn gốc của lỗi sai được xác định, mọi thử nghiệm kích hoạt bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License