SCP-1312


đánh giá: +3+x

Mã vật thể: SCP-1312

Phân loại: Safe

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-1312 được phong tỏa đằng sau một hàng rào điện thế cao hai (2) mét. Tại mọi thời điểm, tất cả các lối thoát hiểm tiềm năng từ SCP-1312 đều phải được bảo vệ. Bất kỳ thực thể nào cố gắng tẩu thoát khỏi SCP-1312 đều phải bị khuất phục và tái quản thúc ngay lập tức. Không một vật thể hoặc cá nhân nào được phép tiến vào SCP-1312 mà không có sự uỷ quyền cụ thể.

Bất kỳ thử nghiệm nào đối với SCP-1312 đều phải được sự chấp thuận từ ít nhất ba (3) nhân sự Cấp 3.

Mô tả: SCP-1312 là mã định danh cho Điểm 41 chưa được hoàn thiện, nơi đã trải qua một biến cố xảy ra sau khi quá trình xây dựng đã diễn ra được bảy (7) tháng, khiến cho toàn bộ Điểm này bị di dời ba (3) kilômét về phía bắc so với địa điểm cũ. Tất cả nhân viên hiện diện trong SCP-1312 vào thời điểm đó được cho là đã bị giết hoặc trong tình trạng mà họ được coi là bị mất tích.

SCP-1312 là nơi sinh sống của một số lượng lớn các thực thể dạng người1, tất cả đều giống như những con người có màu sắc cụ thể. Những thực thể này cho thấy trí thông minh hạn chế và ngoan ngoãn cho đến khi chúng trở nên nhận thức được sự hiện diện của một vật thể hoặc sinh vật ngoại lai đối với SCP-1312. Tại thời điểm này, chúng sẽ tóm lấy vật thể hoặc sinh vật ngoại lai và lưu giữ nó bên trong các cơ sở vật chất có sẵn trong SCP-1312. Trong nhiều trường hợp khi sự hiện diện ngoại lai là một sinh vật, chúng sẽ khuất phục nó trước tiên bằng cách khiến cho nó không thể di chuyển hoặc bất tỉnh. Những thực thể hình người này được chia thành ba loại riêng biệt:

  • SCP-1312-1: Là các thực thể dạng người có màu trắng. SCP-1312-1 sẽ tham gia vào các hành vi được giả định là những nỗ lực thử nghiệm thử với các vật thể hoặc cá nhân đã bị bắt giữ. Chúng thường sẽ không tiếp cận các đối tượng bị bắt, thay vào đó chỉ đạo các cá thể SCP-1312-3 thông qua một loạt các tiếng kêu lách cách và rên rỉ. SCP-1312-1 cũng đã được quan sát là viết các tài liệu liên quan đến các vật thể hoặc cá nhân mà chúng đã bắt được. (Xem Tài liệu Đã phục hồi 1312-1.)
  • SCP-1312-2: Là các thực thể hình người có màu đen. SCP-1312-2 dường như chịu trách nhiệm về việc bắt giữ và khuất phục các vật thể và cá nhân ngoại lai. Chúng có khả năng nói, nhưng khả năng này dường như chỉ dừng lại ở mức hô vang cụm từ 'vi phạm quản thúc' khi chúng nhìn thấy sự hiện diện ngoại lai bên trong SCP-1312.
  • SCP-1312-3: Là thực thể dạng người có màu cam. SCP-1312-3 được chỉ thị bởi SCP-1312-1 trong các thử nghiệm liên quan đến các vật thể ngoại lai đối với SCP-1312. Chúng thường tập hợp thành các đám đông lớn và đi theo các cá thể SCP-1312-1 qua các khu vực trong SCP-1312. SCP-1312-3 có vẻ không có khả năng suy nghĩ độc lập và sẽ không hoạt động trừ khi được SCP-1312-1 thúc giục.
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License