SCP-132


đánh giá: +1+x

Vật thể #: SCP-132

Phân Loại: Safe

Thủ tục Quản thúc Đặc biệt: Tất cả các cá thể của SCP-132 phải được lập danh mục và khắc với một dấu chỉ định thích hợp. SCP-132 phải được cất giữ tại Khu vực Quản thúc-██ khi không sử dụng. Không cần thông quan đặc biệt để có quyền truy cập vào các tệp liên quan đến SCP-132 và các cá thể của SCP-132 có thể được trưng dụng để trang trí văn phòng trong bất kỳ cơ sở nào không thuộc Tổ chức Chỉ huy. Sau sự cố 132-01, không có trường hợp nào của SCP- 132 người phải rời Khu vực Quản thúc 23 mà không được Giám đốc Khu vực chấp thuận. Sau sự cố được nêu chi tiết trong Phụ lục 03, các quy trình phân loại tiêu chuẩn được khôi phục trên SCP-132.

Miêu tả: SCP-132 có dạng một loạt ███ tứ diện thủy tinh, mỗi hình có chiều dài cạnh là 10,3 cm. Mỗi cá thể của SCP-132 dường như chứa một mảng cát sa mạc. Đôi khi bọ cạp và các sinh vật sa mạc khác đi vào khu vực giam giữ của một cá thể SCP-132 như thể nó là một mảnh sa mạc liên tục. Các sinh vật bên trong SCP-132 cho thấy không nhận thức được sự tồn tại của bất kỳ thứ gì bên ngoài đối tượng và nỗ lực tác động đến khu vực bên trong SCP-132 đã thất bại.

Đánh giá về đời sống động vật được quan sát trong SCP-132 đã được chứng minh là không nhất quán. Các cụm các cá thể liền kề đã nhất quán nội bộ và đã được xác nhận là hiển thị các khu vực của mọi sa mạc lớn. Không có phương pháp xác định vị trí chính xác đã được phát hiện; nhân viên quan sát SCP-132 được khuyến cáo nên đề phòng bất kỳ đặc điểm xác định nào có thể hỗ trợ cho nỗ lực này.

Nhật ký kiểm tra SCP-132:

Quy trình: SCP-132-01 xoay và đặt ở phía trên
Kết quả: Không có thay đổi rõ ràng trong SCP-132-01

Quy trình: SCP-132-01 được đảo ngược và đặt trong một cái nôi
Kết quả: Không có thay đổi rõ ràng trong SCP-132-01

Quy trình: SCP-132-01 lắc mạnh
Kết quả: Một vài hạt cát trong SCP-132-01 thay đổi như thể được một cơn gió nhẹ bốc lên.

Quy trình: SCP-132-01 lắc mạnh
Kết quả: Không có thay đổi rõ ràng trong SCP-132-01
Lưu ý: // Tôi đoán đó chỉ là một cơn gió, nên chắc chắn hơn. - Ts.Peterson //

Quy trình: Một góc của SCP-132-01 được ghi lại vài lần
Kết quả: Góc được mài nhẵn theo cách đồng nhất với kính bình thường

Quy trình: Nhiệt được áp vào mặt bên của SCP-132-01 bằng một đèn hàn
Kết quả: Mặt nóng chảy ra và một lỗ khá lớn được khoét trong SCP-132-01. Cảnh sa mạc vẫn còn.
Lưu ý: // Tôi đã nhúng xung quanh đó sau khi nó nguội và chỉ cảm thấy thủy tinh; Có vẻ như SCP-132 chỉ cho thấy một sa mạc ảo ảnh. Tôi cho rằng nó có thể đang hiển thị một địa điểm thực nhưng tôi không biết làm thế nào chúng tôi có thể xác nhận điều này hoặc xác định vị trí đó có thể ở đâu. - Ts. Peterson //

Nhật ký sự cố 132-01: Ts.R███████, hiện đang làm việc tại Khu vực-██, báo cáo đã đánh bật SCP-132-71 khỏi bàn của cô ấy. Khi va chạm với mặt đất, SCP-132-71 bị vỡ nát và văn phòng của Ts. R███████ bị gió cực mạnh tấn công. Các chủ sở hữu khác của các cá thể SCP-132 xác nhận rằng khu vực được hiển thị bởi SCP-132-71 và các cá thể liền kề đang trải qua một cơn bão cát.

Phụ lục 132-01: Quan sát cẩn thận SCP-132 đã phát hiện ra rằng nhiều cá thể nằm liền kề nhau, 'phần' lớn nhất bao gồm mười sáu (16) cá thể khác nhau. Suy đoán về sự tồn tại của các trường hợp không an toàn bổ sung đã được đưa ra.

Phụ lục 132-02: Cơ quan quản lý đã cho rằng rủi ro có thể xảy ra đối với các cá thể không an toàn của SCP-132 tồn tại là không đáng kể và đặt nỗ lực truy xuất thành mức ưu tiên thấp nhất. Các từ khóa liên quan đến SCP-132 đã được thêm vào các giao thức tìm kiếm thông thường.

Phụ lục 132-03: Một hộp lớn được gửi đến cho Ts.Richardson tại nhà của ông với địa chỉ gửi lại là [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU], mặt tiền của Tổ chức. Không có khoa nào liên kết với [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] báo cáo bất kỳ liên kết nào với hộp đã nói và nó không xuất hiện trên bất kỳ bản ghi [THÔNG TIN ĐÃ GIẤU] nào. Bên trong là ba mươi bảy (37) cá thể SCP-132 chưa được lập danh mục. Mười hai (12) tiếp giáp với các cá thể SCP-132 đã được ghi nhận trước đó và ba (3) cá thể không có các cạnh được chia sẻ được đưa vào liền kề. Đặc biệt lưu ý là mười tám (18) trường hợp dường như hiển thị đất sao Hỏa, mười ba (13) trong số đó được tìm thấy là tiếp giáp.

Phụ lục 132-04: Theo gợi ý của Ts.L████████, các ghi chú đã được thực hiện trong hơn một năm về chu kỳ ánh sáng của các cụm SCP-132. Mặc dù không chính xác, Tổ chức hiện có một tập hợp tọa độ sơ bộ cho các địa điểm quan sát SCP-132 khác nhau. Không cần gửi nhiệm vụ để xác nhận các địa điểm này nhưng các đội đi qua gần được khuyến khích hỗ trợ Ts.Peterson trong việc xác định tọa độ chính xác.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License